Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 13/07 đến 19/07/2020

Đây là lịch cúp điện ở Bình Thuận từ 13/07 đến 19/07/2020 được cập nhật vào sáng thứ Hai mỗi tuần. Lịch cúp điện này được tham khảo trực tiếp từ Trang chủ điện lực miền Nam. Mọi thắc mắc, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

Mũi Dựng
Ảnh chụp trên đồi mũi Dựng, khu vực Mũi Yến
 • Điện lực Phan Thiết
  • 13/07/2020 từ 08:00:00 đến 13:00:00 tại xã Hàm Cần – huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/07/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại phường Hàm Tiến – Tp Phan Thiết do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/07/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Thôn Minh Tiến- xã Hàm Minh- huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/07/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Hàm Minh – Tp Phan Thiết do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/07/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại phường Mũi Né – Tp Phan Thiết do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/07/2020 từ 13:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Minh Tiến- xã Hàm Minh- huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 15/07/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại phường Mũi Né – Tp Phan Thiết do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/07/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Xã Hàm Kiệm – huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Đầu tư xây dựng
  • 17/07/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Hàm Kiệm – huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 17/07/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Xã Hàm Thạnh – huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Đầu tư xây dựng
 • Điện lực Tuy Phong
  • 16/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thị trấn Phan Rí Cửa, Xóm 1 thôn Lâm Lộc1, Xã Hòa Minh Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu vực hồ sông lòng sông Xã Phonh Phú Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/07/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Vĩnh Tân Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:30:00 tại Xã Bình An, Xã Phan Sơn, Xã Phan Lâm Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/07/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Thôn Bình Long Xã Phan Rí Thành Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/07/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần KP Lương Nam TT Lương Sơn Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu dân cư xóm 6 Xã Vĩnh Hảo Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • 13/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần khu vực xã Đức Hạnh, Tân Hà huyện Đức Linh do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 13/07/2020 từ 08:00:00 đến 13:00:00 tại Xã Đức Phú, Nghị Đức, Đức Tân, Măng Tố, Bắc Ruộng, một phần xã Huy Khiêm – huyện Tánh Linh do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 14/07/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần thôn 2 – xã Đồng Kho; Xã La Ngâu – huyện Tánh Linh do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Tân
  • 13/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Đường Nguyễn Trãi – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu vực Phước An – Phường Tân An – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn 4 – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Đường Trương Vĩnh Ký – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/07/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Thôn Suối Tứ – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/07/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Thôn Suối Tứ – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Phước Linh – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/07/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Một phần thôn Cô Kiều – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/07/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Cô Kiều – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 13/07/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần thôn Thuận Điền xã Hàm Liêm (khách hàng trạm biến áp Động Căn 2) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/07/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần thôn Ninh Thuận xã Hàm Chính (khách hàng trạm biến áp Rẫy Nổ) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/07/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Ung Chiếm xã Hàm Thắng (khách hàng trạm biến áp Hàm Thắng 4C) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/07/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần thôn Thuận Điền xã Hàm Liêm (khách hàng trạm biến áp Hàm Liêm 6A) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/07/2020 từ 13:30:00 đến 15:30:00 tại Một phần thôn Ung Chiếm xã Hàm Thắng (khách hàng trạm biến áp Hàm Thắng 4A) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/07/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần thôn Thắng Lợi xã Hàm Thắng (khách hàng trạm biến áp Thôn 5 Hàm Thắng) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/07/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Kim Ngọc xã Hàm Thắng (khách hàng trạm biến áp Kim Ngọc) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/07/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần thôn Phú Nhang xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Suối Dầu 1) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/07/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần thôn Thắng Lợi xã Hàm Thắng (khách hàng trạm biến áp Kênh Bàu) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/07/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần khu phố Phú Xuân thị trấn Phú Long (khách hàng trạm biến áp Phú Long 4A) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/07/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần khu phố Phú Hòa thị trấn Phú Long (khách hàng trạm biến áp Đồng Ông Lãnh) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Huỳnh (PR+)