Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 13/12 đến 19/12/2021

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 13/12 đến 19/12/2021. Lưu ý đây chỉ là lịch cúp điện theo kế hoạch và chưa bao gồm các sự cố điện.

Trường Dục Thanh và Bảo tàng Hồ Chí Minh chí nhánh Bình Thuận
Trường Dục Thanh ở Phan Thiết

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 16/12/2021 07:00:00 17:00:00 Xã Tiến Thành – Phan Thiết Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 18/12/2021 07:00:00 10:30:00 Phường Phú Thủy Phan Thiết Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 19/12/2021 07:00:00 12:00:00 xã Mương Mán- Hàm Thuận Nam Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 19/12/2021 07:30:00 16:30:00 Xã Tân Thành – Hàm thuận Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 18/12/2021 07:00:00 17:00:00 Xã Tiến Lợi – Phan Thiết Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 18/12/2021 07:00:00 17:00:00 Phường Phú Hài- Phan Thiết Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 19/12/2021 07:00:00 12:00:00 xã Hàm Kiệm – Hàm Thuận Nam Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 18/12/2021 07:00:00 17:00:00 Trục đường Nguyễn Thông và một phần phường Phú Hài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 18/12/2021 13:00:00 16:30:00 xã Hàm Minh – Hàm Thuận Nam Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 18/12/2021 13:00:00 16:30:00 xã Hàm Minh – Hàm Thuận Nam Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 17/12/2021 07:00:00 17:00:00 Xã Tiến Lợi – Phan Thiết Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 18/12/2021 07:00:00 14:00:00 xã Hàm kiệm – Hàm Thuận Nam Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 07:00:00 17:00:00 phường Phú Tài – phan Thiết Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 18/12/2021 07:00:00 17:00:00 phường Đức Long – Phan Thiết Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 18/12/2021 12:00:00 16:30:00 xã Tân Lập – Hàm Thuận Nam Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 19/12/2021 07:00:00 12:00:00 Phường Phú Tài – Phan Thiết Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 19/12/2021 07:30:00 16:00:00 phường Mũi Né – Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Tại dự án NLMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 18/12/2021 07:00:00 14:00:00 phường Mũi Né – Phan Thiết Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 19/12/2021 07:00:00 12:00:00 Xã Phong Nẫm – Phan Thiết Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 18/12/2021 07:30:00 11:30:00 xã Tân Thành – Hàm Thuận Nam Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 14/12/2021 07:00:00 17:00:00 Xã Tiến Thành – Phan Thiết Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong
  • 14/12/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần Thôn Suối Nhum – xã Sông Lũy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 15/12/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần Khu vực Lương Tây – thị trấn Lương Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 19/12/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần Khu dân cư A4 – thị trấn Liên Hương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 18/12/2021 08:00:00 17:00:00 xã Bình Thạnh-Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 14/12/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần Thôn Suối Nhum – xã Sông Lũy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần Thôn Suối Nhum – xã Sông Lũy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 13:30:00 16:30:00 Một phần Thôn Hải Xuân- xã Hải Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 15/12/2021 07:30:00 14:30:00 Một phần Thôn Thái Hòa – xã Hồng Thái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 16/12/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực Xuân Hội – thị trấn Chợ Lầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 17/12/2021 08:00:00 11:00:00 Thôn Bình Nhơn xã Bình Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần Thôn Suối Nhum – xã Sông Lũy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 15/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần Thôn Thái Hòa – xã Hồng Thái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 17/12/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Phú Lạc, Phong Phú, Phan Dũng-huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần Thôn Hải Thủy- xã Hải Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 14/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần xã Phan Hiệp, Khu vực Bình Phước thị trấn Chợ Lầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 16/12/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 17/12/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn II Xã Sông Lũy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 15/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần Thôn Thái Hiệp – xã Hồng Thái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 16/12/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần Thôn Suối Nhum – xã Sông Lũy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 17/12/2021 08:00:00 14:00:00 Một phần Thôn Thanh Tân Xã Chí Công, Khu Minh Tân 4 Thị trấn Phan Rí Cửa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần Thôn Hải Thủy- xã Hải Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 15/12/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần Thôn Suối Nhum – xã Sông Lũy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đức Linh
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH MTV XNK HHP Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Hợp tác quốc tế TRANTUANTRAVELOKA Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH BNJ Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 10:30:00 13:00:00 Trương Thế Ngọc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH năng lượng tái tạo An Sinh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Đầu tư 911 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty cổ phần vận tải Xuân Ninh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công Ty TNHH MTV SX&TM Phú Quảng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Đầu tư 930 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty CP Năng lượng mặt trời BGF Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 10:30:00 13:00:00 Thánh mẫu TàPao Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 10:30:00 13:00:00 Nguyễn Đặng Lực Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty CP đầu tư Phương Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Cao su Đức Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Năm Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 10:30:00 13:00:00 Nguyễn Văn Triết 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Phùng Ngọc Long Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Năng lượng xanh BGC Việt Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Đức Mẹ TàPao Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH năng lượng mặt trời Bảo An Sinh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Năng lượng Hưng Thảo Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 10:30:00 13:00:00 Trần Văn Luận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Bốn Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Hà Nam Thắng 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải
 • Điện lực Hàm Tân
  • 16/12/2021 08:00:00 16:00:00 Đường Nguyễn Chí Thanh (Từ nhà thờ Bình An đến cấu Cây Chanh), đường Nguyễn Thông và khu vực Suối Phèn – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 19/12/2021 08:00:00 16:00:00 Đường Quốc lộ 55 (Từ nhà thờ Thánh Linh- Xã Tân Hà đến ngã ba 46- Thị trấn Tân Nghĩa) – Huện Hàm Tân Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
 • Điện lực Phú Quý
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Phú Quý không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Khách hàng Trần Thị Khánh Phước Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Hộ Kinh Doanh: Chín Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn 3, xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Năng lượng Green Vina 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn 2, một phần thôn 4, xã Hồng Sơn (các trạm biến áp khách hàng trên nhánh Xăng Dầu Số 10, nhánh Nguyễn Văn Nhứt, nhánh Trần Thanh Đồng) – Hàm Thuận Bắc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ACE Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 15/12/2021 07:30:00 16:30:00 Khách hàng nhánh DNTN Gạch Quyết Tâm (Lương Văn Hòa) xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 15/12/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Liêm Hòa, xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu B – Công Ty CP Đầu Tư Phương Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 13/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm (các trạm biến áp khách hàng trên nhánh Nhà Máy Nước Hồng Liêm, nhánh Lê Thanh Tiến) – Hàm Thuận Bắc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Miền Trung Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 16/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm. Một phần thôn 3, xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 18/12/2021 07:30:00 09:00:00 Thôn Thắng Lợi, thôn Thắng Thuận, thôn Thắng Hòa, thôn Ung Chiếm, xã Hàm Thắng. Khu phố Phú An, khu phố Phú Xuân, khu phố Phú Mỹ, khu phố Phú Trường, khu phố Phú Cường, Thị trấn Phú Long – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu A – Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 16/12/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp số 1 Hà Tĩnh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần thôn Liêm Hòa, xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 15/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm (các trạm biến áp khách hàng trên nhánh Châu Ngọc Anh, trạm Ngã 3 Xoài) – Hàm Thuận Bắc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 15/12/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Đại Lộc (khách hàng trạm Đại Lộc 1) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Khách hàng Nguyễn Văn Hiến Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 18/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần khu phố Phú Mỹ, một phần khu phố Phú Xuân, một phần khu phố Phú An, thị trấn Phú Long – Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH kinh doanh ô tô Gia Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 19/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn 6, thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu C – Công Ty CP Đầu Tư Ocean Tower Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn Hòa, xã Hồng Liêm (các trạm biến áp khách hàng trên nhánh Lê Thị Thành, nhánh Trương Thanh Tuấn) – Hàm Thuận Bắc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng Lượng xanh Huy Hoàng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 18/12/2021 07:30:00 16:30:00 Thôn Kim Bình, một phần thôn Thắng Hiệp, một phần thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Năng lượng Green Vina 2 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 07:30:00 16:30:00 Thôn 7, xã Hàm Đức. Một phần thôn 1, xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 10:30:00 13:00:00 Khách hàng Phạm Văn Được Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm (các trạm biến áp khách hàng trên nhánh Võ Văn Ban, nhánh Dốc 29A, nhánh Lê Thị Thuý An, nhánh Hồng Liêm 7) – Hàm Thuận Bắc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 16/12/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn Đại Lộc (khách hàng trạm Đại Lộc 5) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 13/12/2021 07:30:00 16:30:00 ĐTXD 2021: XDM tuyến trung thế 2 mạch từ Ngã 3 Gộp đến Ngã 3 Hồng Lâm (thi công kéo dây)

Huỳnh (PR+)