Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 14/06 đến 20/06/2021

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 14/06 đến 20/06/2021. Tuần này ngoại trừ Điện lực Đức Linh và Điện lực Phú Quý, các đơn vị khác không có kế hoạch cúp điện.

Nhum biển
Nhum biển

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Phan Thiết không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Tuy Phong
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Tuy Phong không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Đức Linh
  • Điện lực Đức Linh 18/06/2021 08:30:00 16:00:00 Mất điện khu vực thôn 4, 5 xã Trà Tân, huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Tân
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Hàm Tân không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Phú Quý
  • 17/06/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần thôn Phú Long xã Long Hải TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/06/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần thôn Phú Long xã Long Hải TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/06/2021 08:00:00 14:00:00 Một phần thôn Đông Hải xã Long Hải TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Hàm Thuận Bắc không có kế hoạch cúp điện

Huỳnh (PR+)