Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 14/09 đến 20/09/2020

Đây là lịch cúp điện dự kiến của Bình Thuận từ 14/09 đến 20/09/2020. Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Đức Linh và Điện lực Phú Quý không có kế hoạch cúp điện. Mọi thắc mắc, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000. Tham khảo kết quả xổ số Bình Thuận tại đây: Kqsx Bình Thuận.

Nươc mủ trôm
Mủ trôm thanh nhiệt, đặc sản của Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận
 • Điện lực Phan Thiết
  • 15/09/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại một phần xã Hàm Kiệm – huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/09/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại một phần phường Phú Hài – Phan Thiết do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại thôn Phú Khánh – xã Hàm Mỹ – huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/09/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại xã Hàm Kiệm – huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/09/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại khu phố 4 phường Xuân An – tp Phan Thiết do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/09/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại khu phố 11 phường Phú Trinh _ tp Phan Thiết do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tuy Phong
  • 14/09/2020 từ 07:30:00 đến 12:00:00 tại Khu vực Đa Khoa- thị trấn Phan Rí Cửa do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Dọc khu vực Đồi Dương- Xã Bình Thạnh do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần khu phố Minh Tân 4 thị trấn Phan Rí Cửa do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần thôn Hải Thủy – xã Hải Ninh do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Một phần thôn Vĩnh Phúc – xã Vĩnh Tân do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/09/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Khu vực Chùa Cổ Thạch- xã Bình Thạnh do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Hòn Mốc-Xã Sông Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/09/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Bình Tiến, Bình Đức- xã Phan Hiệp do Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 17/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Khu Phố 1- thị trấn Liên Hương do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/09/2020 từ 10:00:00 đến 11:30:00 tại Khu Phố 1- thị trấn Liên Hương do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/09/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Thái An, thôn Thái Thành- xã Hồng Thái; do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • Không có lịch cúp điện
 • Điện lực Hàm Tân
  • 14/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Tân Đức – Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Thôn Láng Đá Xã Tân Bình – Thị Xã La Gi. do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/09/2020 từ 09:00:00 đến 13:00:00 tại Xã Sơn Mỹ – huyện Hàm Tân. do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/09/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Thôn Binh An Xã Tân Bình – Thị Xã La Gi. do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 15/09/2020 từ 08:00:00 đến 14:00:00 tại Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân. do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/09/2020 từ 08:00:00 đến 13:00:00 tại Xã Tân Phước – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/09/2020 từ 08:00:00 đến 13:00:00 tại Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/09/2020 từ 08:00:00 đến 13:00:00 tại Xã Tân Hà – huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/09/2020 từ 08:00:00 đến 13:00:00 tại Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/09/2020 từ 08:00:00 đến 14:00:00 tại Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện Lực Phú Quý
  • Không có lịch cúp điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 14/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Bình An (khách hàng trạm biến áp Hàm Chính 3B) xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 15/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Kim Bình (khách hàng trạm biến áp Hàm Thắng 4B) xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Ninh Thuận (khách hàng trạm biến áp Thôn 3 Hàm Chính) xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 15/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Ung Chiếm (khách hàng trạm biến áp Ung Chiếm 3) xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Thôn Thắng Lợi, thôn Thắng Thuận, thôn Kim Bình, một phần thôn Thắng Hòa xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Kim Bình (khách hàng trạm biến áp Giò Gà) xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Thuận Điền (khách hàng trạm biến áp Động Căn 2) xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn 5 (khách hàng trạm biến áp Hàm Đức 4E, Hàm Đức 5B) xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Hội Nhơn (khách hàng trạm biến áp Hàm Chính 8) xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 18/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn 4 (khách hàng trạm biến áp Hàm Đức 4B). Một phần thôn 2 (khách hàng trạm biến áp Hàm Đức 2A) xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Bình Lâm (khách hàng trạm biến áp Hàm Chính 3D) xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 18/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Bình Lâm (khách hàng trạm biến áp Hàm Chính 6C) xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn

Huỳnh (PR+)