Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 14/12 đến 20/12/2020

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 14/12 đến 20/12/2020. Lưu ý, đây là lịch cúp điện duy nhất của Điện lực Miền Nam và chỉ là lịch dự kiến theo kế hoạch, có thể thay đổi và cập nhật.

bắn pháo hoa ở Phan Thiết
Bắn pháo hoa ở Phan Thiết

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 15/12/2020 07:00:00 17:00:00 một phần xã Tiến Thành – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 15/12/2020 08:00:00 17:00:00 khu vực đường Phan Trọng Tuệ từ khu địa chỉ đỏ đến cầu Phan Trọng Tuệ thuộc xã Phong Nẫm – Phan Thiết Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 16/12/2020 08:00:00 16:00:00 thôn Thiện Hòa – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 16/12/2020 08:00:00 16:00:00 thôn Thiện Sơn – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 20/12/2020 07:00:00 17:00:00 một phần xã Tân Lập – huyện Hàm Thuận Nam Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Tuy Phong
  • 14/12/2020 08:00:00 17:00:00 Thôn Bình Sơn- xã Bình Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/12/2020 08:00:00 11:00:00 Xã Phong Phú, Phan Dũng-huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/12/2020 08:00:00 17:00:00 xã Bình An- Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/12/2020 08:00:00 16:00:00 Khách hàng CTy CPKS&TM Sao Mai – Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/12/2020 14:00:00 16:00:00 Khách hàng Ngô Duy Trinh Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 15/12/2020 08:00:00 12:00:00 Xã Phan Hòa, Phan Rí Thảnh-huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 15/12/2020 08:00:00 16:00:00 Thôn Bình Sơn xã Bình Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 15/12/2020 08:00:00 11:00:00 Một phần KP5 – TT Liên Hương, huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 15/12/2020 08:00:00 14:00:00 Một phần KP Xuân An 2- TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 15/12/2020 08:30:00 10:30:00 Một phần xóm 2 – Thôn 2- xã Phước Thể, huyện Tuy Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/12/2020 13:30:00 17:00:00 Thôn Thái Thành- xã Hồng Thái Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/12/2020 08:00:00 16:00:00 Thôn Bình Sơn xã Bình Tân-huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/12/2020 08:00:00 17:00:00 Thôn Tịnh Mỹ – xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 17/12/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần KP – Lương Tây – TT Lương Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/12/2020 08:00:00 14:00:00 Một phần thôn Vĩnh Tiến, Khu TT NĐ Vĩnh Tân – xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/12/2020 07:30:00 12:00:00 Khách hàng CCN Hồng Phong 1 TBA: Sửa chữa lớn
  • 18/12/2020 07:30:00 12:00:00 Một phần Thôn Hồng Lâm- xã Hòa Thắng TBA: Sửa chữa lớn
  • 18/12/2020 07:30:00 12:00:00 Một phần Thôn Hồng Lâm- xã Hòa Thắng TBA: Sửa chữa lớn
  • 18/12/2020 08:00:00 17:00:00 Khu vực Phú Tân, Phú Hải, Tân Phú thị trấn Phan Rí Cửa Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/12/2020 08:00:00 11:00:00 Không Có Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/12/2020 08:00:00 11:00:00 Xạ Bình Tân ,Xã Sông Lũy Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/12/2020 13:30:00 17:00:00 Một phần Thôn Hồng Lâm- xã Hòa Thắng TBA: Sửa chữa lớn
  • 18/12/2020 13:30:00 17:00:00 Một phần Thôn Hồng Thắng- xã Hòa Thắng TBA: Sửa chữa lớn
  • 18/12/2020 13:30:00 17:00:00 Một phần Thôn Hồng Thắng- xã Hòa Thắng TBA: Sửa chữa lớn
  • 19/12/2020 08:00:00 11:30:00 Khu TT NĐ Vĩnh Tân – xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • 14/12/2020 07:15:00 16:30:00 Thôn 4 xã Măng Tố huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 14/12/2020 07:30:00 16:00:00 KP 4, 9 TT Đức Tài huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 14/12/2020 07:30:00 13:45:00 Thôn 1 xã Bắc Ruộng huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 14/12/2020 08:00:00 10:00:00 Mất điện một phần thôn 6 xã Gia An, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/12/2020 08:00:00 11:30:00 KP 1, 3,4,9 TT Đức Tài, một phần thôn 6,7 xã Đức Tín huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/12/2020 08:00:00 11:30:00 KP 3-TT Võ Xu huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/12/2020 09:00:00 11:00:00 Mất điện một phần thôn 2 xã Gia An, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/12/2020 09:00:00 11:00:00 Mất điện một phần thôn 2 xã Gia An, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/12/2020 09:00:00 11:00:00 Mất điện một phần thôn 2 xã Gia An, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/12/2020 10:00:00 11:30:00 Mất điện một phần thôn 1 xã Gia An, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/12/2020 10:00:00 11:30:00 Mất điện một phần thôn 1 xã Gia An, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/12/2020 13:30:00 15:30:00 Mất điện một phần thôn 1 xã Gia An, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/12/2020 15:00:00 17:00:00 Mất điện một phần thôn 1 xã Gia An, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/12/2020 15:00:00 17:00:00 Mất điện một phần thôn 6 xã Gia An, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/12/2020 07:15:00 16:30:00 Thôn 1, 2 xã Măng Tố huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 15/12/2020 07:30:00 14:00:00 KP 9 TT Đức Tài, thôn 4 xã Đức Hạnh huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/12/2020 07:30:00 16:00:00 Thôn 2 xã Măng Tố huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 15/12/2020 07:40:00 17:00:00 Thôn 1, 2 xã Măng Tố huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 15/12/2020 08:00:00 14:30:00 Mất điện một phần thôn 7 xã Gia An, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/12/2020 08:00:00 11:00:00 Khu vực mất điện một phần thôn thôn 1, 2, xã Tân Hà, huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/12/2020 14:00:00 16:00:00 KP 8, 10 TT Đức Tài huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/12/2020 14:30:00 17:00:00 Mất điện một phần thôn 7 xã Gia An, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/12/2020 07:15:00 16:30:00 Thôn 6 xã Măng Tố huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 16/12/2020 07:30:00 10:30:00 Thôn 2 xã Đức Phú huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 16/12/2020 07:30:00 14:00:00 KP 1, 2 TT Đức Tài huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/12/2020 07:45:00 14:15:00 Thôn 5 xã Măng Tố huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 16/12/2020 08:00:00 11:30:00 Mất điện một phần thôn 4 xã Đức Phú, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/12/2020 08:00:00 10:00:00 KP1-TT Võ Xu huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/12/2020 10:30:00 15:30:00 Thôn 3- Nam Chính huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/12/2020 13:30:00 15:00:00 Mất điện một phần thôn 2 xã Đức Phú, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/12/2020 14:00:00 16:00:00 Mất điện một phần thôn 4 xã Đức Phú, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/12/2020 14:00:00 16:00:00 KP 2 TT Đức Tài, thôn 7 xã Đức Tín huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/12/2020 15:00:00 17:00:00 Mất điện một phần thôn 4 xã Đức Phú, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/12/2020 15:00:00 17:00:00 Mất điện một phần thôn 4 xã Đức Phú, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/12/2020 07:15:00 16:30:00 Thôn 7 xã Măng Tố huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 17/12/2020 07:30:00 16:30:00 Thôn 7 xã Măng Tố huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 17/12/2020 08:00:00 11:30:00 Mất điện một phần KP Lạc Hóa 2 TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/12/2020 08:00:00 10:00:00 Mất điện một phần KP Lạc Hóa 2, TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 17/12/2020 13:30:00 16:00:00 Mất điện một phần KP Lạc Hóa 2 TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/12/2020 15:00:00 17:00:00 Mất điện một phần KP Lạc Thuận, TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/12/2020 07:15:00 16:30:00 Thôn 6 xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 18/12/2020 07:30:00 16:30:00 Thôn 2 xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 18/12/2020 07:45:00 16:30:00 Thôn 1 xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 18/12/2020 08:00:00 14:30:00 Mất điện một phần KP Lạc Hóa 2, TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/12/2020 08:00:00 09:00:00 Mất điện một phần thôn 8, xã Gia An, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/12/2020 13:30:00 17:00:00 Mất điện một phần KP Lạc Thuận, TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/12/2020 07:15:00 16:30:00 Thôn 2 xã Đồng Kho huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 19/12/2020 07:30:00 16:30:00 Thôn 3 xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 19/12/2020 07:45:00 16:30:00 Thôn 4, 6 xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 20/12/2020 07:15:00 14:00:00 Bản 3 xã La Ngâu huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 20/12/2020 07:30:00 16:30:00 Bản 2 xã La Ngâu huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
 • Điện lực Hàm Tân
  • 14/12/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần đường Lê Minh Công – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/12/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần đường Lê Minh Công – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/12/2020 08:00:00 11:30:00 Đường Đinh Bộ Lĩnh – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/12/2020 08:00:00 11:30:00 Đường Thống Nhất (từ Trường Lý Thường Kiệt đến nhà thờ Đồng Tiến) – Phường Tân An – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/12/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần khu phố 7 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/12/2020 13:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 2 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/12/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần đường Cách Mạng Tháng tám – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/12/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần khu phố 2 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/12/2020 08:00:00 11:00:00 Trại heo Ngọc Hân – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/12/2020 13:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 2 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/12/2020 08:00:00 11:00:00 Toàn bộ khu vực phường Phước Hội, phường Phước Lộc và đường Thống Nhất – Phường Tân Thiện – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Phú Quý
  • Tuần này không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 14/12/2020 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn 4 xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/12/2020 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn La Dày xã Đa Mi (khách hàng trạm La Dày 1) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/12/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn 3, một phần thôn Thuận Điền xã Hàm Liêm. Thôn Thắng Hiệp xã Hàm Thắng. Thôn Bình An, thôn Ninh Thuận, thôn Bình Lâm, một phần thôn Hội Nhơn xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/12/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần khu phố Phú Thịnh, một phần khu phố phú An thị trấn Phú Long (khách hàng trạm Phú Long 3A) – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/12/2020 13:30:00 16:30:00 Thôn La Dày, thôn Đa Kim xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/12/2020 08:00:00 16:00:00 Xã Đông Giang, xã La Dạ. Thôn Đaguri xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 15/12/2020 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn Đại Lộc – nhánh Phạm Dũng xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/12/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần khu phố Phú Cường, một phần khu phố phú Trường, một phần khu phố Phú Thịnh thị trấn Phú Long (khách hàng trạm Phú Long 2A, Phú Long 2K) – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 15/12/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần khu phố Thành thị trấn Phú Long, một phần thôn Kim Ngọc xã Hàm Thắng (khách hàng trạm HTX6-Hàm Thắng) – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 15/12/2020 08:00:00 16:00:00 Xã Hàm Phú, xã Đông Tiến, xã Đông Giang, xã La Dạ. Một phần xã Đa Mi. Một phần thôn Phú Hòa xã Hàm Trí – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 15/12/2020 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn 2 xã Thuận Minh – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 15/12/2020 08:00:00 17:00:00 Thôn Đại Thiện xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/12/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần Khu Phố Lâm Giáo, thôn Tầm Hưng thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn 3 xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/12/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần Thôn Thắng Hòa Xã Hàm Thắng (khách hàng trạm Hàm Thắng 3C) – Huyện Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/12/2020 08:00:00 12:00:00 Xã Thuận Hòa – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/12/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn 1 xã Hàm Đức. Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/12/2020 08:00:00 16:00:00 Thôn An Phú, thôn Trũng Liêm, thôn 6, một phần thôn Hội Nhơn xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/12/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn 6 xã Hàm Đức (khách hàng trạm Hàm Đức 5D)- Huyện Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/12/2020 08:00:00 16:00:00 Thị trấn Phú Long. Một phần thôn Thắng Hòa, thôn Kim Ngọc xã Hàm Thắng. Một phần thôn 6 xã Hàm Đức – Huyện Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/12/2020 08:00:00 11:00:00 Xã Hồng Liêm. Thôn Suối Đá, thôn 1, 2, 3 xã Hồng Sơn. Một phần thôn 1 xã Hàm Đức – Huyện Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/12/2020 08:00:00 17:00:00 Thôn Liêm Bình, thôn Liêm An xã Hồng Liêm. Thôn1, thôn 4 xã Hồng Sơn. Một phần thôn 1 xã Hàm Đức – Huyện Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/12/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn 3 khách hàng trạm NGÃ 3 GỘP) xã Hồng Sơn – Huyện Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 19/12/2020 08:00:00 16:00:00 Xã Hàm Phú, xã Đông Tiến, xã Đông Giang, xã La Dạ. Một phần xã Đa Mi. Một phần thôn Phú Hòa xã Hàm Trí – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/12/2020 08:00:00 12:00:00 Một phần khu phố 1 thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/12/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn 1 xã Hàm Đức. Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện

Huỳnh (PR+)