Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 15/03 đến 21/03/2021

Đây là lịch cúp điện theo kế hoạch của Bình Thuận từ 15/03 đến 21/03/2021 được tham khảo trực tiếp từ Trang chủ CSKH Điện lực Miền Nam.

Lẩu uyên ương
Món lẩu uyên ương

Lưu ý đây chỉ là lịch cúp điện theo kế hoạch chưa bao gồm các sự cố mất điện và có thể được bổ sung. Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 15/03/2021 08:00:00 16:00:00 một phần xã Tiến Thành – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 15/03/2021 08:00:00 16:00:00 thôn Minh Thành- xã Hàm Minh- huyện Hàm Thuận Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/03/2021 08:00:00 16:00:00 xã Tân Thành – huyện Hàm Thuận Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/03/2021 08:00:00 16:00:00 xã Tân Thành – huyện Hàm Thuận Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/03/2021 08:00:00 16:00:00 xã Tân Thuận- huyện Hàm Thuận Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/03/2021 08:00:00 12:30:00 một phần phường Thanh Hải – PT TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/03/2021 08:00:00 16:00:00 một phần xã Tân Thuận – huyện Hàm Thuận Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/03/2021 08:00:00 16:00:00 thôn Minh Thành- xã Hàm Minh- huyện Hàm Thuận Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/03/2021 08:00:00 10:00:00 trục đường Trần Quang Diệu, đường 19/4 một phần phường Xuân An, toàn bộ khu trung tâm thương mại bắc Phan Thiết – phường Phú Thủy, trục đường Lê Hồng Phong từ ngã ba Tam Biên đến ngã tư Lê Hồng Phong – Lê Duẫn – phường Phú Trinh, trục đường Trần Hưng Đạo từ vòng xoay 19/4 đến ngã tư Phú Hài – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 17/03/2021 08:00:00 16:00:00 xã Tân Thuận – huyện Hàm Thuận Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/03/2021 08:00:00 16:00:00 khu phố Nam Thành – thị trấn Thuận Nam – huyện Hàm Thuận Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/03/2021 08:00:00 16:00:00 khu phố Nam Thành – thị trấn Thuận Nam – huyện Hàm Thuận Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/03/2021 08:00:00 16:00:00 xã Tân Thuận – huyện Hàm Thuận Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/03/2021 08:00:00 16:00:00 phường Hưng Long – Phan Thiết Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/03/2021 09:00:00 16:00:00 một phần phường Phú Tài, Tp Phan Thiết. TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/03/2021 09:00:00 16:00:00 một phần phường Phú Trinh, Tp Phan Thiết. TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/03/2021 09:00:00 16:00:00 một phần phường Phú Tài, Tp Phan Thiết. TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/03/2021 08:00:00 16:00:00 thôn Tà Mon – xã Tân Lập – huyện Hàm Thuận Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/03/2021 08:00:00 16:00:00 xã Tân Thuận – huyện Hàm Thuận Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tuy Phong
  • 15/03/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần -Xóm 7- Thôn Vĩnh Phúc- Xã Vĩnh Tân – Huyện Tuy Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/03/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần -Xóm 4- Thôn Thanh Tân- Xã Chí Công – Huyện Tuy Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/03/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần -Xóm 7- Thôn Vĩnh Tiến- Xã Vĩnh Tân – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/03/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần -Xóm 6- Thôn Lâm Lộc 2- Xã Hòa Minh – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/03/2021 08:00:00 10:30:00 Một phần thôn Mai Lãnh – xã Phan Thanh – Huyện Bắc Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/03/2021 08:00:00 16:00:00 xã Hải Ninh, Phan Điền- Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/03/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần -Xóm 3- Thôn Vĩnh Hải- Xã Vĩnh Hảo – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/03/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần -Xóm 5- Thôn Lâm Lộc 2- Xã Hòa Minh – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/03/2021 13:30:00 14:30:00 Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/03/2021 13:30:00 17:00:00 Một phần thôn 2- xã Phước thể – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/03/2021 15:00:00 16:00:00 Đường Bạch Đắng, thị trấn Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/03/2021 07:30:00 16:00:00 Xã Hòa Thắng, Hồng Phong-Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/03/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần -Xóm 1- Thôn 1- Xã Phước Thể – Huyện Tuy Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/03/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần -Xóm 1- Thôn Lâm Lộc 1- Xã Hòa Minh – Huyện Tuy Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/03/2021 09:00:00 11:00:00 Khu vực Tân Phú – thị trấn Phan Rí Cửa, thôn Hồng Thắng xã Hòa Thắng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/03/2021 08:00:00 17:00:00 Khu vực Phú Hải, thị trấn Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/03/2021 08:00:00 09:30:00 Khu phố Hải Tân, thị trấn Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/03/2021 08:00:00 17:00:00 Dọc Đồi Dương, Xã Bình Thạnh – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/03/2021 08:00:00 17:00:00 xã Bình An- Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/03/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần -Khu Phố 2- TT Liên Hương – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/03/2021 08:00:00 12:00:00 Khu vực Phú Hòa, thị trấn Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/03/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Bình Thủy – xã Phan Rí Thành – Huyện Bắc Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/03/2021 08:30:00 11:30:00 Trạm Khách hàng CTY CP CTH Vĩnh Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/03/2021 09:30:00 11:00:00 Khu phố Thanh Giang, thị trấn Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/03/2021 11:00:00 12:30:00 Khu phố Sông Thanh, thị trấn Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/03/2021 08:30:00 11:30:00 Trạm Khách hàng XN May Tuy Phong Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Đức Linh
  • 16/03/2021 08:00:00 10:00:00 Mất điện TBA Bơm CSGD Huy Khiêm TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/03/2021 08:00:00 12:00:00 Mất điện một phần thôn 2 xã Gia An huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/03/2021 08:00:00 11:00:00 Mất điện một phần thôn 6 xã Măng Tố huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện lực Hàm Tân
  • 17/03/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần thôn Hiệp Hòa – Xã Tân Hải – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/03/2021 08:00:00 16:00:00 Toàn bộ khu vực Rừng Dầu – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/03/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần đường Nguyễn Trường Tộ – Phường Tân Thiện – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/03/2021 13:30:00 16:00:00 Một phần đường Thống Nhất – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Phú Quý
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Phú Quý không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 15/03/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng (khách hàng trạm Hàm Thắng 3C) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/03/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần khu phố Phú Trường, thị Trấn Phú Long (khách hàng trạm Nhơn Hòa 2) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/03/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần khu phố 1 thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 15/03/2021 08:00:00 15:00:00 Thôn 1, thôn 4, thôn Suối Đá, một phần thôn 2, xã Hồng Sơn. Thôn Liêm Bình, thôn Liêm An, xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/03/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Tầm Hưng, thị trấn Ma Lâm (khách hàng trạm Ma Lâm 2A) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/03/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/03/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn Dân Hòa, xã Thuận Hòa – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/03/2021 08:00:00 15:00:00 Các TBA khách hàng nhánh Đinh Thái Hoan thuộc thôn Dân Hòa, xã Thuận Hòa – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/03/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn Phú Điền, một phần thôn Phú Lập, xã Hàm Phú – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/03/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn Phú Hoà, xã Hàm Trí – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/03/2021 08:00:00 15:00:00 Thôn An Phú, thôn Hội Nhơn, thôn 6, thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính. Một phần khu phố Lâm Giáo, Thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/03/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng (khách hàng trạm thôn 5 Hàm Thắng) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/03/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn Phú Sơn (khách hàng trạm Phú Sơn 4), xã Hàm Phú – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 18/03/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng (khách hàng trạm KÊNH BÀU-HÀM THẮNG) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/03/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn 4 (khách hàng trạm CDC Hồng Sơn 4), xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 19/03/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn Kim Bình, xã Hàm Thắng (khách hàng trạm Hàm Thắng 4B) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/03/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn 2 (khách hàng trạm Trũng Găng 2), xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 20/03/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn 1 (khách hàng trạm Hồng Sơn 1), xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 21/03/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn Liêm Hòa (khách hàng trạm Hồng Liêm 1), xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng

Huỳnh (PR+)