Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 16/03 đến 22/03/2020

Đây là lịch cúp điện theo kế hoạch của Bình Thuận từ 16/03 đến 22/03/2020. Tuần này trên địa bàn Bình Thuận chỉ có duy nhất Điện lực Đức Linh là không có kế hoạch cúp điện.

Bánh xèo
Quán bánh xèo ở Phan Rí
 • Điện lực Phan Thiết
  • 16/03/2020 14:00:00 15:00:00 tại trạm Bưu Điện Mũi Né
  • 17/03/2020 07:00:00 17:00:00 Xã Mương Mán, Hàm Thạnh – Huyện HTN
  • 17/03/2020 07:00:00 17:00:00 Phường Hàm Tiến-Tp Phan Thiết
  • 18/03/2020 08:00:00 12:00:00 Xã Hàm Cường – Huyện Hàm Thuận Nam
  • 18/03/2020 08:00:00 12:00:00 Xã Hàm Cường – Huyện Hàm Thuận Nam
  • 19/03/2020 08:00:00 13:00:00 Xã Tân Thành – Huyện HTN
  • 19/03/2020 08:00:00 12:00:00 Phường Phú Hài – Tp Phan Thiết
  • 20/03/2020 08:00:00 17:00:00 Xã Hàm Minh – Huyện HTN
  • 20/03/2020 08:00:00 16:00:00 Xã Tân Thuận, Tân Thành – Huyện Hàm Thuận Nam
  • 20/03/2020 08:00:00 09:30:00 Xã Tân Thuận – Huyện Hàm Thuận Nam
  • 21/03/2020 07:00:00 17:00:00 TT Thuận Nam- Huyện HTN
 • Điện lực Tuy Phong
  • 16/03/2020 07:30:00 08:00:00 Xã Hòa Thắng, Hồng Phong – Huyện Bắc Bình
  • 16/03/2020 08:00:00 16:30:00 Trạm KH CTy ĐMT Trường Lộc
  • 16/03/2020 08:00:00 16:30:00 Trạm KH Mai Thùy Loan
  • 16/03/2020 08:00:00 16:30:00 Trạm KH Mai Thùy Loan 2
  • 16/03/2020 08:00:00 16:30:00 Trạm KH Mai Thị Thiện
  • 16/03/2020 08:00:00 11:30:00 Khu vực Đại Hòa, Xã Phước Thể, một phần thôn Vĩnh Hải, Xã Vĩnh Hảo – Huyện Tuy Phong
  • 16/03/2020 16:30:00 17:00:00 REC 473.2 LS
  • 17/03/2020 08:00:00 17:00:00 Thôn Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Tân – Huyện Tuy Phong
  • 17/03/2020 08:00:00 11:00:00 Khách hàng Dương Văn Thanh
  • 18/03/2020 08:00:00 17:00:00 Khu phố Hải Tân, Sông Thanh, TT Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong
  • 18/03/2020 08:00:00 12:30:00 Xã Bình An – Huyện Bắc Bình
  • 19/03/2020 08:00:00 17:00:00 Khu phố Tân Phú, Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong
  • 20/03/2020 08:00:00 17:00:00 Thôn Hồng Thắng, Xã Hòa Thắng – Huyện Băc Bình
 • Điện lực Hàm Tân
  • 16/03/2020 09:00:00 12:00:00 Một phần thôn An Vinh – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân
  • 17/03/2020 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Hồ Lân – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân
  • 17/03/2020 08:00:00 15:00:00 Đường Quốc lộ 1A (từ ngã tư Sông Phan đến thôn An Vinh) – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân
  • 18/03/2020 08:00:00 12:00:00 Một phần khu phố 3 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân
  • 18/03/2020 08:00:00 12:00:00 Khách hàng Huỳnh Gia Phúc
  • 19/03/2020 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Đá Mài – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân
  • 20/03/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần thôn Đá Mài – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân
  • 20/03/2020 13:30:00 16:00:00 Một phần thôn Đá Mài – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân
  • 22/03/2020 08:00:00 15:00:00 Đường Quốc lộ 1A (từ ngã tư Sông Phan đến thôn An Vinh) – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân
 • Điện lực Phú Quý
  • 16/03/2020 07:30:00 16:00:00 Thôn Tân Hải xã Long Hải Huyện Phú Quý
  • 17/03/2020 07:30:00 16:00:00 Thôn Hội An xã Tam Thanh Huyện Phú Quý
  • 19/03/2020 07:30:00 16:00:00 Thôn Tân Hải xã Long Hải Huyện Phú Quý
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 16/03/2020 07:00:00 15:00:00 Thôn Xuân Điền xã Hàm Hiệp-Hàm Thuận Bắc
  • 16/03/2020 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Đại Lộc 2)-Hàm Thuận Bắc
  • 16/03/2020 08:00:00 15:00:00 Thôn Phú Sơn, một phần thôn Phú Thắng, một phần thôn Phú Lập xã Hàm Phú-Hàm Thuận Bắc
  • 17/03/2020 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Đại Lộc 5)-Hàm Thuận Bắc
  • 18/03/2020 07:30:00 16:00:00 Thôn Ku Kê, một phần thôn Dốc Lăng xã Thuận Minh-Hàm Thuận Bắc
  • 18/03/2020 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Đại Lộc 4)-Hàm Thuận Bắc
  • 18/03/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần thôn 4 xã Hàm Đức (khách hàng trạm biến áp Hàm Đức 4H, trạm Hàm Đức 8)-Hàm Thuận Bắc
  • 18/03/2020 08:00:00 15:00:00 Thôn Phú Điền, một phần thôn Lâm Thuận xã Hàm Phú. Một phần thôn Phú Hòa xã Hàm Trí-Hàm Thuận Bắc
  • 19/03/2020 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn 7 xã Hàm Đức. Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn-Hàm Thuận Bắc
  • 20/03/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần khu phố Phú Trường thị trấn Phú Long (khách hàng trạm biến áp Phú Long 2G)-Hàm Thuận Bắc
  • 20/03/2020 08:00:00 12:00:00 Thị trấn Phú Long. Thôn Ung Chiếm, một phần thôn Thắng Hòa, một phần thôn Kim Ngọc xã Hàm Thắng. Một phần thôn 6 xã Hàm Đức-Hàm Thuận Bắc
  • 21/03/2020 07:30:00 16:00:00 Thôn Ku Kê, một phần thôn Dốc Lăng xã Thuận Minh-Hàm Thuận Bắc
  • 21/03/2020 07:30:00 16:00:00 Thôn Phú Sơn, một phần thôn Phú Thắng, một phần thôn Phú Lập xã Hàm Phú-Hàm Thuận Bắc

Huỳnh (PR+)