Lịch cúp điện Bình Thuận từ 16/12 đến 22/12/2019

Dưới đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 16/12 đến 22/12/2019. Tuần này Điện lực Tuy Phong và Điện lục Phú Quý không có lịch cúp điện theo kế hoạch.

Hải đăng mũi kê gà
Hải đăng kê gà
 • Điện lực Phan Thiết
  • 16/12/2019 từ 08:00:00 đến14:00:00 tại xã Hàm Minh -HTN
  • 19/12/2019 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Phường Phú Hài – Phan Thiết
  • 19/12/2019 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Xã Hàm Cường – HTN
 • Điện lực Đức Linh
  • 16/12/2019 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần thôn 1 xã Đức Chính; KP 7, 8, 10 TT Đức Tài; Một phần thôn 4 xã Đức Hạnh; Một phần xã Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà huyện Đức Linh
  • 20/12/2019 từ 08:00:00 đến 14:00:00 tại Xã Me Pu, huyện Đức Linh
  • 22/12/2019 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn 2 xã Nam Chính, thôn 6 xã Vũ Hòa huyện Đức Linh
 • Điện lực Hàm Tân
  • 16/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Đá Mài 2 – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân
  • 17/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần Thắng Hải – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân
  • 18/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Láng Gòn – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân
  • 20/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Đường Nguyễn Văn Trỗi – Phường Tân An – Thị xã La Gi
  • 20/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần Thắng Hải – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 16/12/2019 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần khu phố Phú Mỹ thị trấn Phú Long (khách hàng trạm biến áp Xóm Vườn 3)-Hàm Thuận Bắc
  • 19/12/2019 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Bình Lâm xã Hàm Chính (khách hàng trạm biến áp Bình Lâm 7)-Hàm Thuận Bắc
  • 20/12/2019 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Suối Đá xã Hồng Sơn (khách hàng trạm biến áp Ngã 3 Suối Đá)-Hàm Thuận Bắc
  • 20/12/2019 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Thắng Thuận xã Hàm Thắng, một phần thôn Bình An (khách hàng trạm biến áp Hàm Thắng 2E)-Hàm Thuận Bắc

Huỳnh (PR+)