Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 17/01 đến 23/01/2022

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận theo kế hoạch từ 17/01 đến 23/01/2022. Lưu ý đây chỉ là lịch theo kế hoạch, chưa bao gồm các sự cố điện.

chùa cổ thạch
Bãi rêu chùa Cổ Thạch

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 17/01/2022 07:00:00 16:00:00 Một phần phường Tài Phan Thiết Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
  • 18/01/2022 07:00:00 16:00:00 Một phần phường Tài Phan Thiết Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 18/01/2022 07:00:00 15:00:00 Một phần phường Phú Tài- Phan Thiết Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 18/01/2022 07:00:00 15:00:00 Một phần phường Đức Long- Phan Thiết Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
  • 19/01/2022 07:00:00 16:00:00 Một phần phường Tài Phan Thiết Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 21/01/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần xã Tiến Thành – Phan Thiết Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 17/01/2022 08:00:00 15:00:00 Trục đường QL28 thuộc một phần xã Hàm Liêm Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 17/01/2022 08:00:00 11:00:00 Trục đường Đặng Văn Lãnh, Trường Chinh, Phạm Thị Ngư, khu vực Chợ Tôn, Địa Chỉ Đỏ khu vực Phong Nẫm Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 18/01/2022 08:00:00 17:00:00 Trục đường Võ Văn Tần thuộc một phần phường Phú Tài Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 22/01/2022 08:00:00 12:00:00 Một phần xã Thuận Quí – HTN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 Tại các dự án NLMTMN Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 19/01/2022 15:00:00 17:00:00 Khu vực xã hàm Cần huyện Hàm Thuận Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong
  • 20/01/2022 08:00:00 17:00:00 Một phần khu phố Bắc Sơn, Lương Tây – thị trấn Lương Sơn; một phần xã Hồng Thái, Phan Thanh – huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đức Linh
  • 19/01/2022 07:30:00 13:30:00 Xã Vũ Hòa huyện Đức Linh Xã Gia An – huyện Tánh Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 20/01/2022 07:30:00 10:00:00 Xã Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà huyện Đức Linh Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 21/01/2022 07:30:00 17:00:00 Xã Nam Chính, TT Đức Tài huyện Đức Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 22/01/2022 07:30:00 16:30:00 Xã Mê Pu huyện Đức Linh, Xã Đức Phú, Măng Tố, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Huy Khiêm – huyện Tánh Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 20/01/2022 08:00:00 10:00:00 TT Võ Xu huyện Đức Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 23/01/2022 08:00:00 13:30:00 Xã Vũ Hòa, Nam Chính, Tân Hà , Đông Hà huyện Đức Linh Xã Gia An, TT Lạc Tánh – huyện Tánh Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 TBA Công ty TNHH Tân Hóa An Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 TBA Đức Mẹ TàPao Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 TBA Trương Thế Ngọc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 TBA Nguyễn Đặng Lực Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 TBA Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 TBA Công ty TNHH BNJ Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 TBA Công ty TNHH MTV XNK HHP Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 TBA Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Năm Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 TBA Công ty TNHH Quang Minh Kiệt Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 TBA Công ty CP Năng lượng mặt trời BGF Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 TBA Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 TBA DNTN Thái Bảo Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 TBA Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 TBA Đoàn Văn Đẩu Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/01/2022 10:30:00 11:30:00 TT Võ Xu huyện Đức Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân
  • 17/01/2022 08:00:00 11:00:00 Khách hàng Võ Văn Luận – Xã Tân Hải – Thị xã La Gi Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 21/01/2022 08:00:00 16:00:00 Đờng Nguyễn Chí Thanh – Xã Tân Bình – và Toàn bộ khu vực phường Bình Tân – Thị xã La Gi Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 23/01/2022 08:00:00 11:30:00 Đường Nguyễn Trường Tộ – Phường Tân An – Thị xã La Gi Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 18/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 18/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo Bình An Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 18/01/2022 10:30:00 13:30:00 Công ty Chi Đan Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 18/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 18/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 18/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty CP ĐT PT Công nghệ cao Khôi Nguyên 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 18/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH Tân Phúc Solar Farm Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 18/01/2022 10:30:00 13:30:00 Công ty Đan Chi Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 19/01/2022 10:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Trầm Hương Hoàng Giang Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 19/01/2022 10:30:00 13:30:00 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI ANH BÌNH THUẬN Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 19/01/2022 10:30:00 13:30:00 DNTN Chăn Nuôi Minh Trang Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 19/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty CP Tái Tạo Công nghệ xanh Toàn Cầu Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 19/01/2022 10:30:00 13:30:00 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây lắp công trình Khôi Quân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 19/01/2022 10:30:00 13:30:00 Công ty CP Năng lượng xanh Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 19/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH Long Diên Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 19/01/2022 10:30:00 13:30:00 Tân Hà 8 – Nhà Máy Xây Dựng Đá Số 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 19/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty CP ĐT Phát Triển Năng Lượng Xanh HTC Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 19/01/2022 10:30:00 13:30:00 Tân Hà 6 – Xưởng Trụ Điện và Gạch Block Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 19/01/2022 10:30:00 13:30:00 Tân Hà 3 – Xưởng Cơ Khí Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 19/01/2022 10:30:00 13:30:00 Tân Hà 7 – Văn Phòng và Nhà Kho Số 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH Bao Bì Trung Phát Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/01/2022 10:30:00 13:30:00 Trại heo Phạm Thiện Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/01/2022 10:30:00 13:30:00 KS Quốc Tế Hải Tinh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH năng lượng xanh TDQ Việt Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/01/2022 10:30:00 13:30:00 KS Quốc Tế Hải Tinh 5 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/01/2022 10:30:00 13:30:00 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Sài Gòn Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/01/2022 10:30:00 13:30:00 Du lịch Trần Vũ Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH SXTM Vạn Phước Hàm Tân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty CP Đầu tư GPC Solar 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/01/2022 10:30:00 13:30:00 BOT Cảng Cá La Gi Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH Năng Lượng Minh Hùng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH SXTM Chí Hương Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/01/2022 10:30:00 13:30:00 Bao bì Trung Phát Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/01/2022 10:30:00 13:30:00 Nguyễn Thị Nỹ Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/01/2022 10:30:00 13:30:00 Công ty Hàm Tân Solar Farm Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH Năng lượng tái tạo Đất Xanh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH BTLT HẢI ĐĂNG Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/01/2022 10:30:00 13:30:00 Nhà MN Tân Tiến Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH Xây lắp năng lượng mới TDQ Việt Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/01/2022 10:30:00 13:30:00 HKD Tý Vân 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/01/2022 10:30:00 13:30:00 Công ty CP Ban Mai Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH Trang Trại Ngọc Hân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/01/2022 10:30:00 13:30:00 TT Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Thiện Tâm Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/01/2022 10:30:00 13:30:00 Đoàn Ngọc Hòe Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH Tân Phúc Solar Farm Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/01/2022 10:30:00 13:30:00 Công ty Đan Chi Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/01/2022 10:30:00 13:30:00 Công ty Chi Đan Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo Bình An Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cty CP ĐT PT Công nghệ cao Khôi Nguyên 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 23/01/2022 11:00:00 13:30:00 Tân Hà 3 – Xưởng Cơ Khí Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 23/01/2022 11:00:00 13:30:00 Tân Hà 7 – Văn Phòng và Nhà Kho Số 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 23/01/2022 11:00:00 13:30:00 Cty TNHH Long Diên Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 23/01/2022 11:00:00 13:30:00 Công ty CP Năng lượng xanh Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 23/01/2022 11:00:00 13:30:00 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI ANH BÌNH THUẬN Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 23/01/2022 11:00:00 13:30:00 DNTN Chăn Nuôi Minh Trang Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 23/01/2022 11:00:00 13:30:00 Công ty TNHH Trầm Hương Hoàng Giang Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 23/01/2022 11:00:00 13:30:00 Cty CP Tái Tạo Công nghệ xanh Toàn Cầu Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 23/01/2022 11:00:00 13:30:00 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây lắp công trình Khôi Quân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 23/01/2022 11:00:00 13:30:00 Cty CP ĐT Phát Triển Năng Lượng Xanh HTC Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 23/01/2022 11:00:00 13:30:00 Tân Hà 8 – Nhà Máy Xây Dựng Đá Số 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 23/01/2022 11:00:00 13:30:00 Tân Hà 6 – Xưởng Trụ Điện và Gạch Block Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Phú Quý
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Phú Quý không có kế hoạch cúp điện.
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 18/01/2022 07:30:00 16:30:00 các trạm biến áp khách hàng trên nhánh Phan Văn Lương thôn Xuân Điền, xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 20/01/2022 07:30:00 13:00:00 Thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7, xã Hàm Đức. Một phần thôn 1, xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 21/01/2022 07:30:00 16:30:00 Xã Đông Giang, xã La Dạ. Thôn Đaguri, xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 22/01/2022 07:30:00 16:30:00 Một phần khu phố Lâm Hòa, một phần thôn 3, thị trấn Ma Lâm. Xã Hàm Trí, Xã Thuận Hòa – Hàm Thuận Bắc Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 17/01/2022 08:00:00 15:00:00 Thôn La Dày, thôn Đa Kim, thôn Đa Tro, xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu C – Công Ty CP Đầu Tư Ocean Tower Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng Lượng xanh Huy Hoàng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Minh Khôi Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 Khách hàng Dương Thị Hoa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 Cơ sở thu mua thanh long Thanh Thanh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Năng lượng Green Vina 2 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 Hộ Kinh Doanh: Văn Đài Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu A – Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 Công ty cổ phần đầu tư phát triển CCG-Bình thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Năng lượng Green Vina 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu B – Công Ty CP Đầu Tư Phương Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 Hộ Kinh Doanh: Như Ý Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/01/2022 10:30:00 13:30:00 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển NLC-Bình thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/01/2022 13:30:00 16:30:00 Thôn 7, xã Hàm Đức. Một phần thôn 1, xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Huỳnh (PR+)