Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 17/02 đến 23/02/2020

Dười đây là kế hoạch cúp điện Bình Thuận từ 17/02 đến 23/02/2020. Tuần này chỉ có các khu vực thuộc Điện Lực Phan Thiết, Điện lực Tuy Phog và Điện lực Hàm Thuận Bắc là có kế hoạch cúp điện.

Cơm sáng ở Phan Rí Cửa
Cơm sáng ở Phan Rí Cửa
 • Điện lực Phan Thiết
  • 17/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại một phần phường phú hài – Tp Phan Thiết
  • 18/02/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Xã Hàm Cường – HTN
  • 18/02/2020 từ 13:00:00 đến 16:00:00 tại Xã Hàm Cường – HTN
  • 20/02/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Xã Hàm Minh – Hàm Thuân Nam
  • 21/02/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Xã Hàm Cần- HTN
  • 21/02/2020 từ 13:00:00 đến 16:00:00 tại Xã Hàm Cần- HTN
 • Điện lực Tuy Phong
  • 18/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:30:00 tại xã Bình An Huyện bắc Bình
  • 19/02/2020 từ 08:00:00 đến 10:30:00 tại Khu phố Xuân An 1+ 2 TT Chợ lầu Huyện bắc Bình
  • 19/02/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Thôn Sông Khiêng xã Sông Lũy Huyện Bắc Bình
  • 19/02/2020 từ 10:30:00 đến 12:30:00 tại Khu phố Xuân An 2 TT Chợ lầu Huyện bắc Bình
  • 20/02/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Khu vực Hồ Sông Lòng Sông Xã Phong Phú Huyện Tuy Phong
  • 21/02/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Khu phố 1,5 – TT Liên Hương,Thôn Vĩnh hanh Xã Phú lạc ,Xã Phước Thể,Xã Vĩnh Hảo Huyện Tuy Phong
  • 21/02/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Thôn Hòa Bình Xã Sông Lũy Huyện bắc Bình
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 21/02/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Xã La Dạ. Một phần xã Đa Mi-Hàm Thuận Bắc

Huỳnh (PR+)