Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 17/08 đến 23/08/2020

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 17/08 đến 23/08/2020. Lịch này dược tham khảo trực tiếp từ Trang chủ điện lực Miền Nam. Lịch chỉ mang tính kế hoạch vì vậy có thể thay đổi hoặc bổ sung khi có sự cố điện. Mọi thắc mắc, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

Mực một nắng
Mực một nắng, đặc sản nổi tiếng của Bình Thuận
 • Điện lực Phan Thiết
  • 17/08/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Thạnh Mỹ – Xã Tân Thành – huyện HTN do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/08/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Trục đường từ ngã tư Hàm Thạnh đổ về xã Hàm Cần – huyện HTN do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/08/2020 từ 08:00:00 đến 16:30:00 tại xã Hàm Kiệm, Mương Mán- huyện Hàm Thuận Nam do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/08/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Khách hàng trong nhánh Lê Bình Minh thuộc xã Hàm Cường – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/08/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Khách hàng trong nhánh Lê Bảo Toàn thuộc xã Hàm Kiệm – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/08/2020 từ 10:30:00 đến 13:00:00 tại Khách hàng trong nhánh Bùi Văn Cướng thuộc xã Hàm Kiệm – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/08/2020 từ 13:30:00 đến 15:00:00 tại Khách hàng trong nhánhTạ Văn Phu thuộc xã Hàm Cường – huyện HTN do Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 18/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại khu phố 2 – phường Hàm Tiến – TP. Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại thôn Thiện Sơn – xã Thiện Nghiệp – TP. Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/08/2020 từ 08:00:00 đến 16:30:00 tại Trục đường từ Ngã Hai về xã Mương Mán phía bên phải thuộc xã Hàm Mỹ, Mương Mán – huyện HTN do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/08/2020 từ 14:00:00 đến 16:00:00 tại khu phố 3 – phường Hàm Tiến – TP. Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/08/2020 từ 14:00:00 đến 16:00:00 tại thôn Thiện Bình – xã Thiện Nghiệp – TP. Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/08/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại xã Mỹ Thạnh – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/08/2020 từ 08:00:00 đến 14:00:00 tại thôn Phú Khánh – xã Hàm Mỹ – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tuy Phong
  • 17/08/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại thôn Vĩnh Hải – xã Vĩnh Hảo Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/08/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại thôn Vĩnh Hải – xã Vĩnh Hảo Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/08/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Khu phố 13- Thị trấn Liên Hương Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/08/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại thôn Bình Sơn xã Bình Tân Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu vực Hiệp Đức xã Chí Công Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/08/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại thôn Bình Thủy xã Phan Rí Thành-Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/08/2020 từ 09:00:00 đến 10:00:00 tại thôn Bình Liêm xã Phan Rí Thành Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/08/2020 từ 09:00:00 đến 10:00:00 tại thôn Bình Sơn xã Bình Tân Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/08/2020 từ 10:00:00 đến 11:00:00 tại thôn Long Hà xã Phan Rí Thành Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/08/2020 từ 10:00:00 đến 11:00:00 tại khu phố Lương Trung Thị trấn Lương Sơn Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/08/2020 từ 14:00:00 đến 15:00:00 tại thôn Bình Minh xã Phan Hòa Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/08/2020 từ 14:00:00 đến 15:00:00 tại khu phố Lương Bình Thị trấn Lương Sơn Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/08/2020 từ 15:00:00 đến 16:00:00 tại thôn Bình Minh xã Phan Hòa Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/08/2020 từ 15:00:00 đến 16:00:00 tại khu phố Lương Bình Thị trấn Lương Sơn Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/08/2020 từ 16:00:00 đến 17:00:00 tại thôn Bình Thắng xã Phan Hòa Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/08/2020 từ 16:00:00 đến 17:00:00 tại khu phố Lương Đông Thị trấn Lương Sơn Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Vĩnh Phúc , Vĩnh Sơn xã Vĩnh Tân Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Bình Long- xã Phan Rí Thành – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại TT Chợ Lầu – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/08/2020 từ 13:00:00 đến 15:00:00 tại TT Chợ Lầu – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/08/2020 từ 15:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Phan Hiệp – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xóm Cây Khế, xã Phú Lạc .- Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/08/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Thôn Thái An-xã Hồng Thái- Huyện Bắc Bình. Do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/08/2020 từ 10:00:00 đến 12:00:00 tại Khu phố Xuân An 2-TT.Chợ Lầu- Huyện Bắc Bình. Do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 20/08/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Thôn Vĩnh Hải- xã Vĩnh Hảo – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/08/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Thôn Vĩnh Hải- Xã Vĩnh Hảo- Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Nha Mé- xã Phong Phú- Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xã Phan Hòa, Phan Rí Thành Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/08/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại xã Hồng Thái, Phan Thanh, TT.Chợ Lầu-Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/08/2020 từ 14:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Phước Thể- Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Tân
  • 19/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu phố 2 – Thị Trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn 3 – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Đông Thanh – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn 2 – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Đường Nguyễn Ngọc Kỳ – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/08/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Đường Nguyễn Hữu Thọ – Phường Tân Thiên – Thị xã La Gi do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Phú Quý
  • 18/08/2020 từ 07:30:00 đến 11:30:00 tại Thôn Quý Thạnh xã Ngũ Phụng Huyện Phú Quý do Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 17/08/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Thôn Suối Đá xã Hồng Sơn, một phần thôn Liêm Bình xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/08/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Thôn Liêm An xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 7, một phần thôn 5 xã Hàm Đức. Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/08/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn 5 xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc do TBA: Sửa chữa thường xuyên

Huỳnh (PR+)