Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 18/01 đến 24/01/2021

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 18/01 đến 24/01/2020. Nên nhớ đây chỉ là lịch cúp điệnt heo kế hoạch của Điện lực Miền Nam.

Bánh canh chả cá Phan Thiết
Bánh canh ở Bình Thuận

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 18/01/2021 08:00:00 17:00:00 một phần xã Tân Thuận – huyện Hàm Thuận Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 19/01/2021 08:00:00 17:00:00 trục đường Thủ Khoa Huân từ ngã tư Phú Hài đến hết đường Hàn Mặc Tử thuộc phường Phú Thủy, Phú Hài, Thanh Hải – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 19/01/2021 08:00:00 17:00:00 Lập Hòa – TT Thuận Nam- huyện Hàm Thuân Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 20/01/2021 08:00:00 17:00:00 khu phố Lập Hòa- TT Thuận Nam- huyện Hàm Thuân Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 20/01/2021 08:00:00 17:00:00 từ khu phố Long Sơn đến bờ kè Hàm Tiến, toàn bộ xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 21/01/2021 08:00:00 17:00:00 khu phố Lập Hòa- TT Thuận Nam- huyện Hàm Thuân Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 21/01/2021 08:00:00 17:00:00 phường Bình Hưng, Hưng Long – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 22/01/2021 08:00:00 17:00:00 khu phố Nam Tân – TT Thuận Nam- huyện Hàm Thuân Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 22/01/2021 08:00:00 17:00:00 phường Xuân An, Phú Thủy, Phú Trinh – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 23/01/2021 08:00:00 17:00:00 khu phố Nam Tân – TT Thuận Nam – huyện Hàm Thuân Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Tuy Phong
  • 18/01/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần thôn Vĩnh Tiến,Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/01/2021 08:00:00 12:00:00 Xã Hồng Phong – Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/01/2021 14:00:00 17:00:00 Xóm 1C thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/01/2021 08:00:00 15:00:00 Thôn Thái An, Thái Thành, Xã Hồng Thái – Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/01/2021 08:00:00 15:00:00 Xã Vĩnh Tân – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/01/2021 08:00:00 10:30:00 Một phần thôn Sông Khiêng, Xã Sông Lũy – Huyện Bắc Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/01/2021 08:00:00 17:00:00 Đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 20/01/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Bình An, Phan lâm, Phan Sơn – Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 20/01/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Bình Nghĩa, Xã Bình Tân – Huyện Bắc Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/01/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn Bình Sơn, Xã Bình Tân- Huyện Bắc Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/01/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Chí Công, thôn Lâm Lộc, Xã Hòa Minh, Khu phố Minh Tân 4, thị trấn Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/01/2021 08:00:00 12:30:00 Xã Bình An – Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/01/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn Hồng Thắng, Xã Hòa Thắng – Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/01/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần khu phố Xuân An 2, TT chợ Lầu – Huyện Bắc Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/01/2021 08:00:00 17:00:00 Khu vực chùa Cổ Thạch, Xã Bình Thạnh – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 22/01/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần Xã Phan Rí Thành, Phan Hiệp, Hồng Thái, TT Chợ Lầu – Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • 18/01/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần thôn 3 xã Tân Hà- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 18/01/2021 13:00:00 15:00:00 Một phần thôn 1 xã Tân Hà- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 18/01/2021 13:00:00 15:00:00 Một phần thôn 1 xã Tân Hà- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 18/01/2021 15:00:00 17:00:00 Một phần thôn 1 xã Tân Hà- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 18/01/2021 15:00:00 17:00:00 Một phần thôn 2 xã Đức Hạnh- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 19/01/2021 07:30:00 09:30:00 Một phần thôn 1 xã Đức Hạnh- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 19/01/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn 1 Xã Đức Hạnh – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 20/01/2021 07:30:00 14:00:00 Mất điện một phần thôn 10 xã Nam Chính huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 20/01/2021 08:00:00 11:00:00 Mất điện một phần thôn 2 xã Gia An huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/01/2021 08:30:00 10:30:00 Một phần thôn 1 Xã Đức Hạnh – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 20/01/2021 14:00:00 16:00:00 Mất điện một phần thôn 8 xã Nam Chính huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 21/01/2021 07:30:00 15:00:00 Mất điện một phần thôn 4 xã Nam Chính huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 21/01/2021 08:00:00 10:00:00 Mất điện một phần thôn 6 xã Măng Tố huyện Tánh Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/01/2021 10:00:00 12:00:00 Mất điện một phần thôn 6 xã Măng Tố huyện Tánh Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/01/2021 15:00:00 16:00:00 Mất điện một phần thôn 4 xã Nam Chính huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 22/01/2021 07:30:00 14:00:00 Mất điện một phần thôn 5 xã Nam Chính huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 22/01/2021 08:00:00 15:00:00 Mất điện một phần thôn 4 xã Đức Phú huyện Tánh Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/01/2021 14:00:00 16:00:00 Mất điện một phần thôn 5 xã Nam Chính huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 23/01/2021 07:30:00 14:00:00 Mất điện một phần thôn 5 xã Nam Chính huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 23/01/2021 14:00:00 16:00:00 Mất điện một phần thôn 5 xã Nam Chính huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Hàm Tân
  • 18/01/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần khu phố 11 – Phường Bình tân – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/01/2021 08:00:00 16:00:00 Đường Cách Mạng Tháng Tám – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/01/2021 08:00:00 12:00:00 Đường Nguyễn Chí Thanh (Từ nhà thờ Bình An đến cầu Cây Chanh) – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/01/2021 08:00:00 10:00:00 Khu phố 7 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 20/01/2021 08:00:00 11:30:00 Khu Triều Cường 3 – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/01/2021 08:00:00 16:00:00 Toàn bộ khu vực phường Phước Lộc, thôn Hồ Tôm, thôn Phước Hải – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 20/01/2021 08:00:00 16:00:00 Thôn Phước Linh, thôn Cam Bình – xã Tân Phước – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/01/2021 08:00:00 11:30:00 Đường Võ Thị sáu – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/01/2021 08:00:00 12:00:00 Đường Ngô Quyền – Phường Tân An, thôn phước Tiến – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 22/01/2021 08:00:00 11:30:00 Đường Nguyễn Đình Chiểu – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/01/2021 08:00:00 11:30:00 Thôn Cam Bình – xã Tân Phước – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/01/2021 08:00:00 16:00:00 Từ trụ số 03 đến trụ số 44 – Nhánh 475HT/19 Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 22/01/2021 13:30:00 16:00:00 Thôn Cam Bình – xã Tân Phước – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/01/2021 08:00:00 16:00:00 Toàn bộ khu vực phường Bình Tân – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Phú Quý
  • Không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 18/01/2021 08:00:00 15:00:00 Thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/01/2021 08:00:00 15:00:00 Thị trấn Phú Long. Một phần thôn Thắng Hòa, thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng. Một phần thôn 6 xã Hàm Đức – Huyện Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/01/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Bình Lâm, Xã Hàm Chính (khách hàng trạm Hàm Chính 1) – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/01/2021 07:30:00 08:30:00 Một phần thôn 2, xã Hàm Liêm. Một phần thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/01/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Bình Lâm, Xã Hàm Chính (khách hàng trạm Bình Lâm 4) – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/01/2021 08:00:00 13:00:00 Một phần thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/01/2021 09:00:00 11:00:00 Thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/01/2021 14:00:00 16:00:00 Thôn 5, một phần thôn 3, xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 20/01/2021 08:00:00 14:00:00 Thôn Kim Bình, một phần thôn Thắng Hiêp, một phần thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 20/01/2021 08:00:00 16:00:00 Thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 20/01/2021 14:00:00 16:00:00 Một phần thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/01/2021 07:00:00 17:00:00 Xã Đông Giang, xã La Dạ. Một phần xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/01/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn 6, xã Hàm Chính (khách hàng trạm Hàm Chính 6D, TBA Lê Thanh Hòa, TBA Trần Văn Mười, TBA Lê Văn Hồng) – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/01/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần Trũng Liêm, xã Hàm Chính (khách hàng trạm Trũng Liêm 4, Trũng Liêm 1, Đào Xuân Truyền, Xay xát Kim Tú) – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/01/2021 08:00:00 11:00:00 Thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 7, một phần thôn 5, xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 24/01/2021 07:00:00 17:00:00 Xã Đông Giang, xã La Dạ. Một phần xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện

Huỳnh (PR+)