Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 18/10 đến 24/10/2021

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 18/10 đến 24/10/2021. Tuần này Điện lực Tuy Phong và Điện lực Hàm Tân tiếp tục không có kế hoạch cúp điện.

Khu du lịch Thác Bà
Khu du lịch Thác Bà Tánh Linh

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 24/10/2021 08:00:00 15:00:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/10/2021 09:30:00 13:30:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 18/10/2021 09:30:00 13:30:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/10/2021 09:30:00 13:30:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/10/2021 09:30:00 13:30:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 23/10/2021 09:30:00 13:30:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 19/10/2021 09:30:00 13:30:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Tuy Phong
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Tuy Phong không có kế hoạch cúp điện.
 • Điện lực Đức Linh
  • 23/10/2021 07:30:00 15:00:00 KP 7, 8, 10 T.T Đức Tài, một phần thôn 1, 2, 3 xã Đức Hạnh huyện Đức Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 22/10/2021 07:30:00 16:30:00 KP 2,4 TT Võ Xu, xã Sùng Nhơn, Đa Kai huyện Đức Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 24/10/2021 07:30:00 11:00:00 Một phần KP 1, 3 TT Võ Xu, xã Vũ Hòa huyện Đức Linh Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 24/10/2021 07:30:00 16:30:00 Xã Gia An, một phần KP Lạc Hưng, Lạc Hưng 1, 2 huyện Tánh Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Hàm Tân
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Hàm Tân không có kế hoạch cúp điện.
 • Điện lực Phú Quý
  • 21/10/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần thôn Tân Hải xã Long Hải Huyện Phú Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 19/10/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần thôn Đông Hải xã Long Hải huyện Phú Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 18/10/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần khu phố Phú Cường, một phần khu phố Phú Trường, thị trấn Phú Long – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 24/10/2021 07:30:00 16:00:00 Khu phố 1, một phần khu phố Lâm Giáo, một phần khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 18/10/2021 09:30:00 11:47:00 Công ty TNHH Thuận Hòa Tuấn Hùng Ngừng/giảm huy động ĐMT MN của từng dự án theo kế hoạch phân bổ công suất huy động của SPC để tránh quá tải lưới điện
  • 18/10/2021 09:30:00 11:44:00 Khách hàng Nguyễn Văn Trung Ngừng/giảm huy động ĐMT MN của từng dự án theo kế hoạch phân bổ công suất huy động của SPC để tránh quá tải lưới điện
  • 18/10/2021 09:30:00 11:42:00 Khách hàng Đinh Thị Dung Ngừng/giảm huy động ĐMT MN của từng dự án theo kế hoạch phân bổ công suất huy động của SPC để tránh quá tải lưới điện
  • 18/10/2021 09:30:00 11:39:00 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Quốc Kiên Ngừng/giảm huy động ĐMT MN của từng dự án theo kế hoạch phân bổ công suất huy động của SPC để tránh quá tải lưới điện
  • 18/10/2021 09:30:00 11:31:00 Hộ Kinh Doanh: Như Ý Ngừng/giảm huy động ĐMT MN của từng dự án theo kế hoạch phân bổ công suất huy động của SPC để tránh quá tải lưới điện
  • 18/10/2021 09:30:00 11:41:00 Khách hàng Cao Thị Huế Ngừng/giảm huy động ĐMT MN của từng dự án theo kế hoạch phân bổ công suất huy động của SPC để tránh quá tải lưới điện
  • 18/10/2021 09:30:00 11:45:00 Hộ Kinh Doanh: Lê Thị Thanh Thủy Ngừng/giảm huy động ĐMT MN của từng dự án theo kế hoạch phân bổ công suất huy động của SPC để tránh quá tải lưới điện

Huỳnh (PR+)