Lịch cúp điện Bình Thuận từ 19/03/2018 đến 25/03/2018

Chào mọi người đến với tuần thứ 12/2018! Theo thông tin tham khảo trên trang chủ điện lực Bình Thuận, tuần này tỉnh mình tiếp tục có đến 27 kế hoạch ngừng cung cấp điện. Hầu hết các kế hoạch cúp điện Bình Thuận đều là do sữa chữa điện, chỉ riêng một số khu vực thuộc Điện lực Đức Linh bị cắt điện để cải tạo và nâng cấp đường dây.

Lịch cúp điện Bình Thuận

Lịch cúp điện Bình Thuận – Ảnh sưu tầm

Tuần này, tỉnh mình chỉ có 02 đơn vị điện lực có kế hoạch ngừng cung cấp điện là Điện lực Phan Thiết và Điện lực Đức Linh. Vì vậy, mọi người ở các khu vực Tánh Linh, Đức Linh thuộc đơn vị Điện lực Đức Linh và moi người ở thành phố Phan Thiết và một số xã, thị trấn của Hàm Thuận Nam thuộc đơn vị Điện lực Phan Thiết có thể tham khảo thông tin cúp điện trong bài viết này để tiện làm việc và sinh hoạt trong tuần.

Thứ Hai 19/03/2018

 • Đức Linh
  • 08h00 – 15h00: Thôn 5 Trà Tân huyện Đức Linh Thôn 5 Trà Tân huyện Đức Linh
 • Phan Thiết
  • 08h00 – 10h00: Một phần khu vực xã Mương Mán, Hàm Thạnh

Thứ Ba 20/03/2018

 • Đức Linh
  • 08h00 – 12h00: Xã Đức Bình huyện Tánh Linh ( Các khách hàng thuộc phân đoạn 474.A3 Đức Linh)
  • 08h00 – 15h00: Thôn 1B Trà Tân huyện Đức Linh
 • Phan Thiết
  • 07h00 – 11h00: Tại TBA Công Lý trục đường Dã Tượng và một phần phường Thanh Hải .
  • 07h00 – 17h00: Tại TBA Thanh Hải 5 trục đường Thủ Khoa Huân và một phần phường Thanh Hải.
  • 13h00 – 17h00: Tại TBA Hiền Vương, Thanh Hải 5 trục đường Hiền Vương và một phần phường Thanh Hải .

Thứ Tư 21/03/2018

 • Đức Linh
  • 08h00 – 14h30: Mất điện Khu phố 1, 2, 8, 10 TT Đức Tài huyện Đức Linh (Các khách hàng thuộc nhánh 473.1A Đức Linh)
 • Phan Thiết
  • 07h00 – 11h00
   • Tại TBA Từ Văn Tư 1 trục đường Nguyễn Hội và một phần phường Phú Trinh.
   • Tại TBA Cao Thắng 2 trục đường Cao Thắng và một phần phường Bình Hưng.
  • 08h00 – 16h00: Một phần khu vực xã Hàm Minh.
  • 13h00 – 17h00:
   • Tại TBA Từ Văn Tư 2 trục đường Nguyễn Hội và một phần phường Phú Trinh.
   • Trục đường Tôn Đức Thắng và một phần phường Hưng Long

Thứ Năm 22/03/2018

 • Đức Linh
  • 08h00 – 12h00: Mất điện khu vực xã Bắc Ruộng, Huy Khiêm, Măng Tố huyện Tánh Linh (Các khách hàng thuộc phân đoạn 471.4 Đức Linh)
  • 08h00 – 15h00: Thôn 4 Trà Tân huyện Đức Linh
 • Phan Thiết
  • 07h00 – 17h00
   • Tại TBA 39 Ngọc Hải trục đường Nguyễn Thông và một phần phường Phú Hài.
   • Tại TBA Dân Cư EA trục đường Hiền Vương và một phần phườngThanh Hải
  • 08h00 – 16h00
   • Một phần khu vực xã Hàm Kiệm.
   • Một phần khu vực xã Thuận Quí.

Thứ Sáu 23/03/2018

 • Đức Linh
  • 08h00 – 12h00: Mất điện khu vực xã Đức Phú, Nghị Đức, Đức Tân huyện Tánh Linh (Các khách hàng thuộc phân đoạn 471.3 Đức Linh)
  • 08h00 – 15h00
   • Thôn 4 xã Đức Tín huyện Đức Linh
   • Thôn 4 xã Đức Phú huyện Tánh Linh
   • Thôn 2 xã Đức Phú huyện Tánh Linh
 • Phan Thiết
  • 07h00 – 17h00
   • Tại TBA Thanh Hải 7 và một phần phường Phú Hài.
   • Tại TBA Thanh Hải 6 và một phần phường Phú Hài.
  • 08h00 – 16h00
   • Một phần thị trấn Thuận Nam
   • Một phần khu vực xã Hàm Kiệm.

Huỳnh (PR+)