Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 19/04 đến 25/04/2021

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận theo kế hoạch từ 19/04 đên 25/04/2021. Lưu ý đây chỉ là lịch cúp điện theo kế hoạch, có thể thay đổi và chưa bao gồm các sự cố mất điện.

Hoa Bồn Bồn
Hoa bồn bồn

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Phan Thiết không có kế hoạch cúp điện.
 • Điện lực Tuy Phong
  • 19/04/2021 07:00:00 18:00:00 Thị trấn Lương Sơn, xã Sông Lũy, xã Sông Binh, một phần thôn Hồng Lâm- xã Hòa Thắng Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/04/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần Thôn 1- Xã Phước Thể Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 20/04/2021 13:30:00 14:30:00 Xóm 7- Thôn Vĩnh Hưng- Xã Vĩnh Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/04/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần Thôn Thanh Lương- Xã Chí Công Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/04/2021 07:00:00 11:00:00 Một phần khu phố Lương Tây, một phần khu phố Bắc Sơn- Thị trấn Lương Sơn Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 20/04/2021 14:30:00 16:00:00 Một phần Thôn Hà Thủy 2- Xã Chí Công Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 20/04/2021 09:30:00 10:30:00 Thôn Vĩnh Phúc- xã Vĩnh Hảo Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/04/2021 08:00:00 09:00:00 Một phần Thôn 1- Xã Phước Thể Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/04/2021 11:00:00 12:00:00 TThôn Vĩnh Hưng- Xã Vĩnh Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/04/2021 15:00:00 16:00:00 Xóm 1- Thôn Vĩnh Hải- Xã Vĩnh Hảo Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/04/2021 16:20:00 17:00:00 Thôn Vĩnh Phúc- Xã Vĩnh Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/04/2021 08:00:00 12:30:00 xã Phan Thanh, Hồng Thái- Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 23/04/2021 07:30:00 17:00:00 Xóm 7- Thôn Vĩnh Hưng; Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 23/04/2021 11:00:00 12:00:00 Thôn Tân Phú- Xã Hòa Phú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/04/2021 14:00:00 15:00:00 Thôn Tân Phú- Xã Hòa Phú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/04/2021 15:30:00 16:30:00 Thôn Lâm Lộc- xã Hòa Minh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/04/2021 08:00:00 09:00:00 Đường Quang Trung- thị trấn Phan Rí Cửa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/04/2021 09:30:00 10:30:00 Đường Quang Trung- thị trấn Phan Rí Cửa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Đức Linh
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Đức Linh không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Hàm Tân
  • 20/04/2021 08:00:00 12:00:00 Khách hàng Phạm Thị Thu Nguyệt – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Phú Quý
  • 22/04/2021 07:30:00 15:00:00 Một phần thôn Thương Châu – Xã Ngũ Phụng – huyện Phú Quý Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 19/04/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Tầm Hưng, thị trấn Ma Lâm (khách hàng trạm Ma Lâm 2A) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/04/2021 07:00:00 08:00:00 Một phần thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính. Một phần thôn 2, xã Thuận Minh. Một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/04/2021 16:00:00 17:00:00 Một phần thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính. Một phần thôn 2, xã Thuận Minh. Một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/04/2021 07:00:00 08:00:00 Một phần khu phố 1, một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc
  • 23/04/2021 16:00:00 17:00:00 Một phần khu phố 1, một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/04/2021 07:00:00 08:00:00 Một phần khu phố 1, một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/04/2021 07:00:00 08:00:00 Một phần thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính. Một phần thôn 2, xã Thuận Minh. Một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Huỳnh (PR+)