Lịch cúp điện Bình Thuận từ 19/08 đến 25/08/2019

Dưới đây là kế hoạch cúp điện Bình Thuận được tham khảo trực tiếp từ trang chủ Điện lực Bình Thuận từ 19/08 đến 25/08/2019. Mọi người tham khảo để chủ động hơn trong công việc và vui chơi ạ!

Trái ma dương
Trái ma dương

Thứ Hai 19/08/2019

 • Phan Thiết
 • 08h00 – 16h00: Tại trạm Phú Sum 2 và một phần xã Hàm Mỹ.
 • Tuy phong
 • 8h00 – 16h30: Dọc đồi dương, Xã Bình Thạnh – Huyện Tuy Phong

Thứ Ba 20/08/2019

 • H.Thuận Bắc
 • 08h00 – 10h00: Một phần Thôn 6 xã Xã Hàm Đức-Hàm Thuận Bắc
 • Phan Thiết
 • 08h00 – 16h00: Tại trạm Hàm Thạnh 3 và một phần xã Hàm Thạnh.
 • Tuy phong
 • 08h00 – 12h30: Xã Bình An – Huyện Bắc Bình

Thứ Tư 21/08/2019

 • H.Thuận Bắc
 • 08h00 – 10h00: Một phần thôn 2 xã Xã Hàm Đức (khách hàng trạm Hàm Đức 2D)-Hàm Thuận Bắc
 • Phan Thiết
 • 08h00 – 09h00: Trục đường Thủ Khoa Huân đoạn từ Dốc Văn Công đến Cầu Ké thuộc phường Phú Thủy, Phú Hài.
 • 09h00 – 15h00: Trục đường Dã Tượng và một phần phường Thanh Hải.
 • 15h00 – 17h00: Trục đường Thủ Khoa Huân đoạn từ Dốc Văn Công đến Cầu Ké thuộc phường Phú Thủy, Phú Hài.

Thứ Năm 22/08/2019

 • Hàm Tân
 • 08h00 – 12h00
  • Thông Đông Thanh, thôn Đông Thuận – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân
  • Đường Nguyễn Văn Trỗi – Phường Tân An – Thị xã La Gi
  • Khu vực An Hà – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân
 • Phan Thiết
 • 10h00 – 16h00: Trục đường Lê Văn Phấn, Lâm Đình Trúc và một phần phường Phú Thủy.

Thứ Sáu 23/08/2019

 • Phan Thiết
 • 08h00 – 11h00: Tại TBA Đông Xuân An 1 thuộc một phần phường Xuân An.
 • 10h00 – 14h00: Trục đường Ngư Ông và khu vực Cảng Phan Thiết thuộc một phần phường Đức Thắng
 • 10h00 – 16h00: Tại TBA DC Bến Lội thuộc một phần phường Xuân An.

Huỳnh (PR+)