Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 19/10 đến 25/10/2020

Dưới đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 19/10 đến 25/10/2020. Lưu ý, đây chỉ là chỉ lịch cúp điện theo kế hoạch và chưa bao gồm các sự cố mất điện đột xuất. Mọi thắc mắc, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

vẻ đẹp của rau muống biển
Rau hoa muống biển
 • Điện lực Phan Thiết
  • 19/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại một phần thị trấn thuận nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại một phần phường Xuân An 2 do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/10/2020 từ 13:00:00 đến 15:00:00 tại một phần thị trấn Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại một phần phường Xuân An do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần thị trấn Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/10/2020 từ 13:00:00 đến 15:00:00 tại thôn Tà Mon – xã Tân Lập – huyên HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/10/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần xã Tiến Thành trục đường 719 đoạn từ dốc Campuchia đến đồn Biên Phòng Tiến Thành do Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 23/10/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần xã Tiến Thành trục đường 719 đoạn từ đầu đường 719 đến dốc Campuchia do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 23/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại một phần phường Bình Hưng – Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/10/2020 từ 08:00:00 đến 14:00:00 tại một phần phường phường Hưng Long – Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tuy Phong
  • 18/10/2020 từ 07:30:00 đến 17:00:00 tại xã Phan Sơn và Xã Phan Lâm Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần thôn Vĩnh Hải,Khu nông trường Vĩnh Hảo – Xã Vĩnh hảo huyện Tuy phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Phan Sơn ,Phan Lâm một phần xã Bình An- Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/10/2020 từ 07:30:00 đến 17:00:00 tại Một phần xóm 1-thôn 1, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 19/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Phan Hòa, Phan Rí Thành-huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/10/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Hòa Thuận-TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 19/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Khu tái định cư C2 do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/10/2020 từ 13:30:00 đến 17:00:00 tại Một phần thôn Hòa Thuận-TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 20/10/2020 từ 07:30:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Thái Hòa-xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/10/2020 từ 07:30:00 đến 12:00:00 tại Thôn Láng Xéo-xã Sông Bình, huyện Bắc Bình do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại KDC xóm 6, 6B, 6C-xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 20/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần thôn Hòa Thuận-TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 20/10/2020 từ 13:30:00 đến 17:00:00 tại Một phần thôn Thái Hòa-xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/10/2020 từ 13:30:00 đến 17:00:00 tại Thôn Sông Bằng-xã Sông Bình, huyện Bắc Bình do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thị trấn Phan Rí Cửa-huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/10/2020 từ 08:00:00 đến 14:00:00 tại Một phần khu phố Xuân An 2-TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 22/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần xã Vĩnh Hảo-huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 22/10/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần khu phố Xuân An 1-TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 23/10/2020 từ 07:30:00 đến 17:00:00 tại Một phần thôn Vĩnh Hải-xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 23/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Phan Hiệp, Phan Rí Thành, TT Chợ Lầu-huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 23/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Phan Hiệp, Phan Rí Thành, TT Chợ Lầu-huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 23/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần thôn Xuân Quang-TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 25/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại TT Liên Hương, xã Phú Lạc, Phong Phú, Phan Dũng, Bình Thạnh-huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 25/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Dọc quốc lộ 1A xã Chí Công-huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • 19/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết huyện Tánh Linh do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 19/10/2020 từ 13:00:00 đến 17:00:00 tại KP 5 TT Võ Xu huyện Đức Linh do Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 20/10/2020 từ 07:30:00 đến 11:30:00 tại Thôn 2 xã Nam Chính huyện Đức Linh do Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 20/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Thôn 2 xã Đồng Kho huyện Tánh Linh do Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 20/10/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Thôn 2 xã Măng Tố huyện Tánh Linh do Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 20/10/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Thôn 1 xã Đức Phú huyện Tánh Linh do Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 20/10/2020 từ 13:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn 4 xã Nam Chính huyện Đức Linh do Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 21/10/2020 từ 07:30:00 đến 11:30:00 tại KP 8 TT Đức Tài huyện Đức Linh do Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 21/10/2020 từ 13:00:00 đến 17:00:00 tại KP 1 TT Đức Tài huyện Đức Linh do Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 22/10/2020 từ 07:30:00 đến 16:00:00 tại KP 1 TT Đức Tài huyện Đức Linh do Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 23/10/2020 từ 07:30:00 đến 16:00:00 tại Thôn 6 xã Đức Tín huyện Đức Linh do Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 24/10/2020 từ 07:30:00 đến 16:00:00 tại Thôn 8 xã Đức Tín huyện Đức Linh do Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • Điện lực Hàm Tân
  • 18/10/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Phường Tân An, Phường Tân Thiện và Xã Tân Phước – Thị Xã La gi do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Tân Tiến – Thị Xã La Gi. do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 18/10/2020 từ 08:30:00 đến 11:30:00 tại Thị Trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/10/2020 từ 08:30:00 đến 10:30:00 tại Khu vực từ K4 đến khu tập thể K1-Z30D – Huyện Hàm Tân do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/10/2020 từ 10:30:00 đến 12:30:00 tại Xã Tân Xuân, Tân Hà – Huyện Hàm Tân do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/10/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Phường Tân An – Thị Xã La Gi.do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/10/2020 từ 08:00:00 đến 09:30:00 tại Xã Tân Bình – Thị Xã La gi do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Tân Tiến – Thị Xã La gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 19/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Tân Tiến – Thị Xã La gi do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/10/2020 từ 09:00:00 đến 13:00:00 tại Phường Tân An – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/10/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Phường Bình Tân – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/10/2020 từ 13:30:00 đến 15:00:00 tại Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 20/10/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Phường Tân An – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Tân Xuân – huyện Hàm Tân. do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Tân Đức – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/10/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Xã Tân Tiến, Xã Tân Hải – Thị Xã La gi do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/10/2020 từ 08:00:00 đến 12:30:00 tại Xã Tân Tiến – Thị Xã La gi do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Tân Tiến – Thị Xã La gi dp Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Tân Tiến – Thị Xã La gi do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/10/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Xã Tân Xuân – huyện Hàm Tân.do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/10/2020 từ 13:30:00 đến 15:30:00 tại Xã Tân Tiến – Thị Xã La gi do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/10/2020 từ 14:00:00 đến 16:00:00 tại Xã Tân Hải – Thị Xã La gi do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 22/10/2020 từ 08:00:00 đến 14:00:00 tại Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Tân Đức – Huyện Hàm Tân do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 23/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Tân Đức – Huyện Hàm Tân do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 23/10/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Phường Bình Tân Thị Xã La Gi. do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 23/10/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 24/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Thị trấn Tân Nghĩa – Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Phú Quý
  • Không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 19/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Phú Nhang (khách hàng trạm biến áp Râm Bờ Đê) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 20/10/2020 từ 07:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Hội Nhơn (khách hàng trạm biến áp Hội Nhơn 2) xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Xuân Điền (khách hàng trạm biến áp Xuân Điền 5) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 21/10/2020 từ 07:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Thắng Lợi (khách hàng trạm biến áp Thôn 5 Hàm Thắng) xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Đại Lộc (khách hàng trạm biến áp Đại Lộc 4) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 22/10/2020 từ 07:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Thuận Điền (khách hàng trạm biến áp Hàm Liêm 6A và trạm Hàm Liêm 4B) xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Đại Lộc (khách hàng trạm biến áp Đại Lộc 3) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn

Huỳnh (PR+)