Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 20/04 đến 26/04/2020

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 20/04 đến 26/04/2020. Tuần này chỉ có các khu vực thuộc Điện lực Phan Thiết và Điện lực Tuy Phong có kế hoạch cúp điện. Lịch cúp điện có thể thay đổi hoặc bổ sung mỗi ngày, vì vậy các bạn nhớ thường xuyên truy cập.

đào lộn hột
Đào lộn hột
 • Điện lực Phan Thiết
  • 20/04/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại xã Hàm Minh- huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/04/2020 từ 13:00:00 đến 16:00:00 tại xã Hàm Minh- huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/04/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại xã Hàm Minh- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/04/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại xã Hàm Minh- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/04/2020 từ 13:00:00 đến 16:00:00 tại xã Hàm Minh- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/04/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại xã Tân Thành- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/04/2020 từ 13:00:00 đến 16:00:00 tại xã Tân Thuận- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/04/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại xã Tân Thuận- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/04/2020 từ 13:00:00 đến 16:00:00 tại xã Tân Thuận- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/04/2020 từ 13:00:00 đến 16:00:00 tại TT Thuận Nam- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 21/04/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại xã Hàm Minh- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/04/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xã Hàm Minh- Huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 20/04/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Tân Thành – Huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 21/04/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xã Mương Mán – Huyện Hàm Thuận Nam do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/04/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Xã Hàm Cường-huyện Hàm Thuận Nam do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 23/04/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Mương Mán, Hàm Thạnh – huyện Hàm Thuận Nam do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 24/04/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Hàm Kiệm – huyện Hàm Thuận Nam do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 25/04/2020 từ 05:00:00 đến 16:00:00 tại Phường Phú trinh, Bình Hưng, Thanh Hải, Phú Hài, Xuân An, Phú Thủy – Tp Phan Thiết do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 26/04/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Xã Hàm Mỹ – Huyện Hàm Thuận Nam do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 26/04/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Xã Tân Thành – Huyện hàm Thuận Nam do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Tuy Phong
  • 20/04/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần Xã Phan Thanh + Xã Hồng Thái + Xã hải Ninh + xã Bình An Huyện Bắc Bình do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 20/04/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Thái Hòa Xã Hồng Thái Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 21/04/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xã Hải Ninh +Khu vực Hòa Thuận TT Chợ lầu +Xã Phan Điền +Xã Bình An Huyện bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 23/04/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại TT Liên Hương + Xã Bình Thạnh Huyện Tuy Phong do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 23/04/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Bình An + Xã Phan Sơn + Xã Phan Lâm Huyện bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 23/04/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần TT Lương Sơn Huyện bắc Bình do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 24/04/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xã Phong Phú + Xã Phan Dũng Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 24/04/2020 từ 08:00:00 đến 12:30:00 tại Xã Hòa Phú Huyện Tuy Phong + Thôn Hồng Thắng Xã Hòa Thắng Huyện bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 24/04/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Thôn Thái An Xã Hồng Thái Huyện bắc Bình do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 24/04/2020 từ 08:00:00 đến 12:30:00 tại Thôn Hồng Thắng Xã Hòa Thắng Huyện bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 26/04/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xã Phan Rí Thành , Phan Hòa Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 25/04/2020 từ 07:30:00 đến 15:00:00 tại Một phần thôn Tầm Hưng Thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 25/04/2020 từ 05:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Thắng Lợi xã Hàm Thắng (khách hàng trạm Thủy Lợi 6) – Hàm Thuận Bắc do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Huỳnh (PR+)