Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 20/12 đến 26/12/2021

Đây là lịch ngừng cung cấp điện Bình Thuận từ 20/12 đến 26/12/2021. Lưu ý, đây chỉ lịch cúp điện theo kế hoạch và chưa bao gồm các sự cố mất điện.

Đập đồng măng
Đập đồng măng ở Bắc Bình

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Tại các dự án NLMTMN Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Tuy Phong
  • 20/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn Bình Long xã Phan Rí Thành- Huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 20/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn Bình Long xã Phan Rí Thành- Huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 20/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần Thôn 1 – xã Phước Thể – Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 22/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần Thôn An Lạc – xã Bình An- Huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 22/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần Thôn An Lạc – xã Bình An- Huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 20/12/2021 08:00:00 12:00:00 Đường Lý Thường Kiệt- Thị trấn Phan Rí Cửa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 20/12/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần Thôn Hiệp Đức – xã Chí Công – Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 20/12/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn Hồng Thắng- xã Hòa Thắng – Huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 21/12/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn lạc trị xã Phú Lạc – Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 21/12/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Nha Mé xã Phong Phú – Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 21/12/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn 1, xã Sông Lũy- Huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 22/12/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần Thôn Thanh Lương – xã Chí Công- Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 22/12/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn Láng Xéo- Xã Sông Bình- Huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 22/12/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn Láng Xéo- Xã Sông Bình- Huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 22/12/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần Thôn Vĩnh Sơn – xã Vĩnh Hảo- Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 22/12/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn Láng Xéo- Xã Sông Bình- Huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 23/12/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Thái Hoà, xã Hồng Thái. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 23/12/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần Thôn 1 – xã Bình Thạnh- Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 23/12/2021 08:00:00 15:00:00 Khu phố Phú Hải, Phú Thủy – thị trấn Phan Rí Cửa- Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 23/12/2021 10:00:00 12:00:00 Thị trấn Phan Rí Cửa- Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đức Linh
  • 21/12/2021 07:30:00 09:30:00 Mất điện thôn 2A, thôn Nam Hà xã Đông Hà huyện Đức Linh Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
  • 23/12/2021 08:00:00 12:00:00 Mất điện một phần thôn Đồng Me xã Đức Thuận huyện Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 25/12/2021 08:00:00 12:00:00 Mất điện khách hàng Văn Vũ Thương, Cao su Trường An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Tran Tuan Traveloka Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 NM Cao su Suối Kè 2 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Cao su Đức Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH MTV năng lượng Hà Thảo Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty CP Năng lượng mặt trời BGF Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 TBA Đức Mẹ TàPao Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH XD Thiên Hải Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Bốn Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 TBA Đoàn Văn Đẩu Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công Ty TNHH Mỹ nghệ Hiệp Hưng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Điện Nhật Cường Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH HTP Solar Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 TBA Phùng Ngọc Long Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 DNTN Thái Bảo Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Tân Hóa An Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH MTV Trường Báu Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 HKD Mỹ Hạnh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 TBA Nguyễn Văn Triết 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 Đoàn Văn Đẩu Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 Thánh mẫu TàPao Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH MTV XNK HHP Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH BNJ Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH DV Ngọc Minh Quân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Năm Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Hà Nam Thắng 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Đầu tư 930 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Quang Minh Kiệt Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 21/12/2021 09:00:00 14:00:00 Đoàn Văn Đẩu Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty CP đầu tư Phương Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH năng lượng mặt trời Bảo An Sinh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Năng lượng xanh BGC Việt Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Đầu tư 911 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Năng lượng Hưng Thảo Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/12/2021 09:00:00 14:00:00 TBA Nguyễn Đặng Lực Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công Ty TNHH MTV SX&TM Phú Quảng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty CP đầu tư Phương Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty Cổ phần vận tải Xuân Ninh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/12/2021 09:00:00 14:00:00 TBA DNTN Tiến Phát 2 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/12/2021 09:00:00 14:00:00 TBA Trương Thế Ngọc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 22/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH năng lượng tái tạo An Sinh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân
  • 22/12/2021 08:00:00 16:00:00 Toàn bộ khu vực xã Tân Tiến – Thị xã La Gi Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Phú Quý
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Phú Quý không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 26/12/2021 07:30:00 16:30:00 Xã Hồng Liêm, xã Hồng Sơn, một phần thôn 1 xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 26/12/2021 07:30:00 16:30:00 Thôn Kim Bình, một phần thôn Thắng Hiệp, một phần thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 26/12/2021 07:30:00 16:30:00 Thôn Ninh Thuận, một phần thôn Bình An, xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 KH NGUYỄN VĂN HIẾN Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng Lượng xanh Huy Hoàng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Trang trại Song Ngân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Hộ Kinh Doanh: Lê Thị Thanh Thủy Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ACE Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty cổ phần năng lượng Bình Thuận Xanh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bảo Định Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Hoàng Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Giải pháp mạng Bảo Quốc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty cổ phần quản lý đầu tư Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 20/12/2021 09:00:00 14:00:00 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp số 1 Hà Tĩnh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Huỳnh (PR+)