Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 21/09 đến 27/09/2020

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 21/09 đến 27/09/2020. Mọi thắc mắc, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

Trường Hòa Đa
Trường Trung Học Phổ Thông Hòa Đa ở Phan Rí Cửa
 • Điện lực Phan Thiết
  • 21/09/2020 từ 07:00:00 đến 12:00:00 tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 27/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại khu phố 3 -phường Bình Hưng – Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tuy Phong
  • 24/09/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần khu phố Bình Phước, Hiệp Phước, Xuân An 1-TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 24/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xã Phong Phú, Phan Dũng-huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 25/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Xã Sông Lũy, Bình Tân, Phan Tiến-huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 25/09/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Bình Sơn-xã Bình Tân, huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 25/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu phố 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14- TT Liên Hương-huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 25/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần thôn Bình Nhơn-xã Bình tân, huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Đức Linh
  • Không có lịch cúp điện
 • Điện lực Hàm Tân
  • 21/09/2020 từ 09:00:00 đến 16:00:00 tại Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/09/2020 từ 10:30:00 đến 11:30:00 tại Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/09/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/09/2020 từ 13:30:00 đến 14:30:00 tại Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/09/2020 từ 15:00:00 đến 16:00:00 tại Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/09/2020 từ 10:30:00 đến 11:30:00 tại Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 24/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Phú Quý
  • Không có lịch cúp điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 21/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Hội Nhơn (khách hàng trạm biến áp Hàm Chính 2A) xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 21/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần khu phố Phú Trường, một phần khu phố Phú Cường thị trấn Phú Long – Hàm Thuận Bắc do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Liêm Thuận (khách hàng trạm biến áp Hồng Liêm 3) xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 25/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn 1 (khách hàng trạm biến áp Võ Ngọc Đa 2) xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn

Huỳnh (PR+)