Lịch cúp điện Bình Thuận từ 22/04 đến 28/04/2019

Dưới đây là thông tin lịch cúp điện theo kế hoạch trên địa bàn Bình Thuận từ 22/04 đến 28/04/2019. Đây là kế hoạch được tham khảo trực tiếp từ Trang chủ điện lực Bình Thuận.

Cảnh đẹp ở Mũi Yến
Mũi Yến ở Bắc Bình, Bình Thuận

Thứ Hai 22/04/2019

 • Đức Linh
 • 08h00 – 16h00: Xã Vũ Hòa huyện Đức Linh.
 • Hàm Tân
 • 09h00 – 12h00
 • Thôn Hiệp Hòa, thôn Hiệp Thành – Xã Tân Hải – Thị xã La Gi
 • Thôn Phước Thọ – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Sửa chữa điện

Thứ Ba 23/04/2019

 • Hàm Tân
 • 08h00 – 11h00: Toàn bộ khu vực thôn Suối Bang – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân

Thứ Tư 24/04/2019

 • Đức Linh
 • 08h00 – 16h00: Thôn 1, 2, 3, 4 xã Đức Hạnh, xã Tân Hà huyện Đức Linh.
 • Tuy Phong
 • 08h00 – 14h00: Xóm 8-thôn 3 xã Phước Thể

Thứ Sáu 26/04/2019

 • Đức Linh
 • 08h00 – 16h00: Thôn 1, 2, 3, 6 xã Nam Chính, thôn 1, 2, 3, 4 xã Đức Chính, KP 7, 8, 10 TT Đức Tài, thôn 4 xã Đức Hạnh, thôn 3, 6 xã Vũ Hòa, một phần khu vực xã Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà huyện Đức Linh.
 • Hàm Tân
 • 08h00 – 10h00: Thôn Cô Kiều – Xã Tân Thắng và toàn bộ khu vực xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân

Huỳnh (PR+)