Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 22/06 đến 28/06/2020

Dưới đây là lịch cúp điện ở Bình Thuận từ 22/06 đến 28/06/2020 được tham khảo trực tiếp từ trang chủ điện Điện lực Miền Nam. Tuần này, các khu vực thuộc Điện lực Đức Linh và Điện lực Phú Quý hiện chưa có lịch cúp điện. Mọi thắc mắc, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

Cung đường Bàu Trắng thu nhỏ ở thị xã Lagi
Cung đường Bàu Trắng thu nhỏ ở thị xã Lagi
 • Điện lực Phan Thiết
  • 22/06/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Thôn Tà Mon- xã Tân Lập- huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 22/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Minh Hòa- xã Hàm Minh- huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 22/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Minh Hòa- xã Hàm Minh- huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 22/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Xã Hàm Liêm, Hàm Hiệp – huyện Hàm Thuận Bắc do do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/06/2020 từ 14:00:00 đến 15:00:00 tại Thôn Minh Thành- xã Hàm Minh- huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 23/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại KP Nam Thành- TT Thuận Nam- Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 26/06/2020 từ 07:00:00 đến 09:00:00 tại Thôn Phú Lộc xã Hàm Cường – huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/06/2020 từ 09:00:00 đến 11:00:00 tại Thôn Phú Lộc xã Hàm Cường – huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/06/2020 từ 13:00:00 đến 15:00:00 tại thôn Dân Hiệp xã Hàm Kiệm – huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/06/2020 từ 15:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Phú Lộc xã Hàm Cường – huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tuy Phong
  • 22/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu Nuôi Tôm Phước Thể do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/06/2020 từ 13:30:00 đến 17:00:00 tại Khu vực Đại Hòa xã Phước Thể, khu vực Cây Khế xã Phú Lạc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/06/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Khu vực Hòa Phú cũ – Thị trấn Phan Rí Cửa do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Thôn Bình Tiến – xã Phan Hiệp do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/06/2020 từ 09:00:00 đến 13:00:00 tại Dọc QL1A-xã Chí Công do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Tân
  • 22/06/2020 từ 09:00:00 đến 11:30:00 tại Một phần thôn Phước Hải – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 22/06/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Hồ Tôm – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Đông Thanh – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 24/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Đông Thanh – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 22/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Thôn Xuân Điền, thôn Đại Thiện 1, Đại Thiện 2, một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn 2 xã Hàm Đức (khách hàng trạm biến áp Hàm Đức 2A) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/06/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Thôn La Dày, thôn Đa Kim xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Huỳnh (PR+)