Lịch cúp điện Bình Thuận từ 22/07 đến 28/07/2019

Dưới đây là thông tin cúp điện Bình Thuận từ 22/07 đến 28/07/2019. Tuần này lịch cúp điện chỉ có 02 ngày là Thứ Hai và Thứ Sáu. Các khu vực cúp điện bao gồm các khu vực thuộc Điện lực Hàm Tân và Điện lực Hàm Thuận Bắc.

Mũi cá chai
Mũi Cá Chai ở Hòa Thắng, Bắc Bình

Thứ Hai 22/07/2019

 • H.Thuận Bắc
 • 08h00 – 10h00: Thôn Xuân Điền xã Hàm Hiệp-Hàm Thuận Bắc
 • Hàm Tân
 • 08h00 – 12h00: Một phần thôn 2 – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân
 • 09h00 – 12h00: Đường Nguyễn Trường Tộ – Phường Tân An – thị xã La Gi

Thứ Sáu 26/07/2019

 • Hàm Tân
 • 08h00 – 12h00
  • Khu vực nhà thờ Phước An – Phường Tân An – Thị xã La Gi
  • Khu vực Hóc Lá – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi

Huỳnh (PR+)