Lịch cúp điện Bình Thuận từ 23/07 đến 29/07/2018

Tuần này, từ 23/07 đến 29/07/2018, các đơn vị điện lực Bình Thuận có kế hoạch cúp điện bao gồm Phan Thiết, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân và Phú Quý ( chỉ ngày thứ Sáu). Chi tiết lịch cắt điện trên địa bàn Bình thuận trong tuần như sau.

Lịch cúp điện Bình Thuận

Lịch cúp điện Bình Thuận

Thứ Hai 23/07/2018

 • Phan Thiết
  • 07h00 – 11h00: Khu vực thôn Bàu Dừng xã Muong Mán – Hàm Thuận Nam
  • 07h00 – 15h00: Một phần xã Hàm Minh – Hàm Thuận Nam
  • 07h00 – 17h00: Một phần xã Hàm Cường – Hàm Thuận Nam
  • 08h00 – 10h30: Một phần khu phố Long Sơn phường Mũi Né – Phan Thiết
 • Tuy Phong
  • 07h30 – 17h00: Xã Phước Thể

Thứ Ba 24/07/2018

 • H.Thuận Bắc
  • 08h00 – 15h00: Một phần thôn Kim Bình xã Hàm Thắng (khách hàng trạm biến áp Xoài Qùy 2), Một phần thôn Kim Ngọc xã Hàm Thắng (khách hàng trạm biến áp Kim Ngọc)-Hàm Thuận Bắc
 • Phan Thiết
  • 07h00 – 16h00: Tại trạm Tân Thành 11 và phần xã Tân Thành – Hàm Thuận Nam
  • 07h00 – 17h00:
  • Khu vực phường Hàm Tiến, xã Thiện Nghiệp và một phần phường Mũi Né- Phan Thiết’
  • Khu vực phường Hàm Tiến, xã Thiện Nghiệp và một phần phường Mũi Né- Phan Thiết
  • 08h00 – 11h00: Một phần xã Hàm Mỹ – Hàm Thuận Nam
 • Tuy phong
  • 07h30 – 11h30: KP 14-TT Liên Hương
  • 07h30 – 12h30: Xã Hòa Minh; đường Thống Nhất, KP Minh Tân 4-TT Phan Rí Cửa
  • 07h30 – 16h30: Xã Hòa Minh, Chí Công

Thứ Tư 25/07/2018

 • H.Thuận Bắc
  • 08h00 – 12h00: Xã Hàm Đức-Hàm Thuận Bắc
 • Hàm Tân
  • 08h00 – 12h00:: Đường Thống NHất – Phường Tân An, Tân Thiện, thôn Phước Thọ xã Tân Phước – Thị xã La Gi
 • Phan Thiết
  • 07h00 – 09h00: Một phần xã Thuận Quí – Hàm Thuận Nam
  • 07h00 – 11h00: Một phần Phường Phú Hài, Thanh Hải – Phan Thiết
  • 7h00 – 16h00: Tại trạm Bàu Sen 2 và phần xã Tân Thành – Hàm Thuận Nam
  • 07h00 – 17h00: Khu vực Xóm Núi và một phần xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết
  • 08h30 – 16h30: Một phần xã Hàm Kiệm – Hàm Thuận Nam
  • 13h00 – 17h00: Một phần Phường Thanh Hải – Phan Thiết
 • Tuy phong
  • 07h30 – 12h00: Xã Vĩnh Hảo; xóm 7, 8-xã Vĩnh Tân
  • 08h00 – 16h00: Xã Hòa Thắng, Hồng Phong

Thứ Năm 26/07/2018

 • Phan Thiết
  • 07h00 – 17h00: Tại trạm Văn Thánh 5 và một phần Phường Phú Tài – Phan Thiết
  • 08h30 – 11h00: Một phần xã Hàm Kiệm – Hàm Thuận Nam
  • 08h30 – 16h30: Một phần xã Hàm Kiệm – Hàm Thuận Nam
  • 09h00 – 11h00: Một phần xã Phong Nẫm – Phan Thiết
 • Tuy phong
  • 07h30 – 12h00: Xã Bình Thạnh; KP 5, 6-TT Liên Hương

Thứ Sáu 27/07/2018

 • Phan Thiết
  • 07h00 – 09h00: Một phần TT Thuận Nam – Hàm Thuận Nam
  • 07h00 – 17h00: Tại trạm Văn Thánh 2 và một phần Phường Phú Tài – Phan Thiết
 • Phú Quý
  • 07h30 – 16h30: Một phần thôn Quý Hải – xã Long Hải – Huyện Phú Quý

Thứ Bảy 28/07/2018

 • Hàm Tân
  • 08h00 – 10h00: Toàn bộ khu vực xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân.

Huỳnh (PR+)