Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 23/11 đến 29/11/2020

Đây là lịch cúp điện theo kế hoạch của Bình Thuận từ ngày 23/11 đến 29/11/2020. Lưu ý lịch này có thể thay đổi hoặc được cập nhật và chưa bao gồm các sự cố điện. Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

Chả cá kẹp bánh tráng
Chả cá kẹp bánh tráng ở Bình Thạnh, Tuy Phong
 • Điện lực Phan Thiết
  • 23/11/2020 08:00:00 16:00:00 thôn Thiện Hòa, thôn Thiện Sơn – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 23/11/2020 08:00:00 16:00:00 thôn Thiện Hòa, thôn Thiện Sơn – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 25/11/2020 08:00:00 16:00:00 thôn Thiện Bình – xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Tuy Phong
  • 23/11/2020 07:30:00 17:00:00 Đường Lý Thường Kiệt- Thị trấn Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 23/11/2020 07:30:00 17:00:00 Thôn Mai Lãnh- xã Phan Thanh – Huyện Bắc Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/11/2020 08:00:00 12:00:00 KDC Xóm 1B Vĩnh Hảo – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/11/2020 08:00:00 17:00:00 Xã Hòa Thắng và xã Hồng Phong Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 24/11/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần thôn Thái Thành -xã Hồng Thái – Huyện Bắc Bình TBA: Sửa chữa lớn
  • 24/11/2020 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Thái Thành -xã Hồng Thái – Huyện Bắc Bình TBA: Sửa chữa lớn
  • 24/11/2020 08:00:00 17:00:00 Đường Quang Trung- Thị trấn Phan Rí Cửa Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 25/11/2020 08:00:00 17:00:00 Thôn Bình Sơn- xã Bình Tân – Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 25/11/2020 08:00:00 12:00:00 Khu Phố: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14- Thị trấn Liên Hương – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 25/11/2020 08:00:00 12:00:00 Thôn Tịnh Mỹ – xã Phan Thanh – Huyện Bắc Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 26/11/2020 08:00:00 17:00:00 Mốt phần đường Thống Nhất, Nguyễn Văn Trỗi, Quang Trung – Thị trấn Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/11/2020 08:00:00 11:00:00 Khu phố Phú Tân – Thị trấn Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 26/11/2020 08:00:00 11:00:00 Khu phố 5- TT Liên Hương – – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 26/11/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần thôn Thái Thành xã Hồng Thái – Huyện Bắc Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 26/11/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần xóm 1 – Thôn 1 – xã Phước Thể – Huyện Tuy Phong Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 27/11/2020 07:30:00 17:00:00 TT Lương Sơn Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 27/11/2020 07:30:00 17:00:00 TT Lương Sơn Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 27/11/2020 07:30:00 17:00:00 TT Lương Sơn Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 27/11/2020 07:30:00 17:00:00 TT Lương Sơn Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 27/11/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Hồng Thái, xã Phan Hiệp, TT.Chợ Lầu, thôn Bình Liêm xã Phan Rí Thành – Huyện Bắc Bình. Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 27/11/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Hồng Thái, xã Phan Hiệp, TT.Chợ Lầu, thôn Bình Liêm xã Phan Rí Thành – Huyện Bắc Bình. Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 27/11/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần thôn Thái An – xã Hồng Thái- Huyện Bắc Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 27/11/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần thôn Thái An – xã Hồng Thái- Huyện Bắc Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Đức Linh
  • 23/11/2020 07:30:00 13:00:00 KP 1 – TT Võ Xu – huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 23/11/2020 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn 1 – xã Sùng Nhơn – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 23/11/2020 07:30:00 09:30:00 Thôn 5 xã Trà Tân huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 23/11/2020 08:00:00 10:00:00 Thôn 3 xã Bắc Ruộng huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/11/2020 08:00:00 15:30:00 Thôn 4 xã Bắc Ruộng huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/11/2020 10:00:00 12:00:00 Thôn 5 xã Trà Tân huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 23/11/2020 13:00:00 16:00:00 KP 4 – TT Võ Xu – huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 23/11/2020 13:00:00 14:00:00 Thôn 5 xã Trà Tân huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 23/11/2020 14:00:00 15:00:00 Thôn 5 xã Trà Tân huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 23/11/2020 15:00:00 17:00:00 Thôn 4 xã Bắc Ruộng huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/11/2020 15:00:00 17:00:00 Thôn 1A, 1B xã Trà Tân huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 24/11/2020 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn 1 – Đa Kai – huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 24/11/2020 07:30:00 16:30:00 Thôn 1A xã Trà Tân huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 24/11/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần thôn 9 – Đa Kai – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 24/11/2020 08:00:00 10:00:00 Thôn 5 xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 24/11/2020 09:00:00 14:30:00 Thôn 4 xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 24/11/2020 13:30:00 16:00:00 Thôn 4, 5 xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 24/11/2020 15:00:00 17:00:00 Thôn 4, 5 xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 24/11/2020 15:00:00 17:00:00 Thôn 4 xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 25/11/2020 07:30:00 16:30:00 Thôn 1B xã Trà Tân huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 25/11/2020 08:00:00 16:00:00 Xã Đức Hạnh, Tân Hà, một phần Xã Trà Tân – huyện Đức Linh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 25/11/2020 08:00:00 10:00:00 Thôn 1 xã Đức Phú huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 25/11/2020 09:00:00 11:30:00 Thôn 4 xã Đức Phú huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 25/11/2020 13:30:00 16:00:00 Thôn 4 xã Đức Phú huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 25/11/2020 15:00:00 17:00:00 Thôn 4 xã Đức Phú huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 25/11/2020 15:00:00 17:00:00 Thôn 3 xã Đức Phú huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/11/2020 07:30:00 16:30:00 Thôn 5 xã Trà Tân huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 26/11/2020 08:00:00 10:00:00 Thôn 4 xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/11/2020 08:00:00 10:00:00 Thôn 3 xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/11/2020 09:00:00 11:30:00 Thôn 3 xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/11/2020 10:30:00 14:00:00 Thôn 1 xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/11/2020 13:30:00 14:30:00 Thôn 2 xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/11/2020 13:30:00 14:30:00 Thôn 4 xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/11/2020 14:00:00 17:00:00 Thôn 4 xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 27/11/2020 07:30:00 11:00:00 Thôn 5 xã Trà Tân huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 27/11/2020 07:30:00 16:00:00 KP 5 – TT Võ Xu Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 27/11/2020 07:30:00 16:30:00 Thôn 2A xã Đông Hà huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 27/11/2020 08:00:00 14:30:00 Thôn 4 xã Gia Huynh, Thôn Suối Sâu xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 27/11/2020 13:00:00 16:30:00 Thôn 5 xã Trà Tân huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 27/11/2020 14:00:00 16:00:00 Thôn 4 xã Gia Huynh, Thôn Suối Sâu xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 27/11/2020 15:00:00 17:00:00 Thôn 4 xã Gia Huynh, Thôn Suối Sâu xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/11/2020 07:30:00 09:30:00 Thôn 1A xã Trà Tân huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 28/11/2020 07:30:00 16:00:00 KP 4,5,6,7 – TT Võ Xu – huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 28/11/2020 08:00:00 14:30:00 Thôn 4 xã Gia Huynh, Thôn Suối Sâu xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/11/2020 08:00:00 16:30:00 Xã Trà Tân, Đông Hà huyện Đức Linh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 28/11/2020 10:00:00 12:00:00 Thôn 1A, 1B xã Trà Tân huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 28/11/2020 13:00:00 15:00:00 Thôn 1A xã Trà Tân huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 28/11/2020 14:00:00 17:00:00 Thôn 4 xã Gia Huynh, Thôn Suối Sâu xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/11/2020 14:00:00 17:00:00 Thôn 4 xã Gia Huynh, Thôn Suối Sâu xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/11/2020 16:00:00 17:00:00 Thôn 1A xã Trà Tân huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Hàm Tân
  • 23/11/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần khu phố 2 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/11/2020 09:00:00 11:00:00 Một phần khu phố 2 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 23/11/2020 09:00:00 12:00:00 Thôn An Vinh – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 23/11/2020 13:30:00 16:00:00 Một phần – Thôn Đông Thanh – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 23/11/2020 13:30:00 16:00:00 Thôn An Vinh – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 24/11/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần khu phố 3 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 24/11/2020 08:00:00 11:00:00 Thôn Đá Mài – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 24/11/2020 13:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 8 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 25/11/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần khu phố 7 – Thị trấn Tân Nghĩa- Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 26/11/2020 08:00:00 11:30:00 Thôn cô Kiều- Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 26/11/2020 13:30:00 16:30:00 Khu vực Láng Sỏi – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 27/11/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần khu phố 2 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 27/11/2020 08:00:00 11:00:00 Khu phố 3 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 27/11/2020 13:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 2 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/11/2020 08:00:00 11:00:00 Toàn bộ xã Tân Phúc – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 28/11/2020 08:00:00 10:00:00 Khu vực Trung tâm hành chánh huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Phú Quý
  • Không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Tân
  • 24/11/2020 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn 7 xã Hàm Đức. Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 25/11/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần Khu Phố Lâm Giáo, thôn Tầm Hưng thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn 3 xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 25/11/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần khu phố Phú Hòa (khách hàng trạm biến áp Phú Long 1A, trạm Đồng Ông Lãnh) thị trấn Phú Long – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 25/11/2020 08:00:00 17:00:00 Thôn Đại Thiện 1, 2, thôn Xuân Điền, một phần thôn Phú Điền, một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 26/11/2020 08:00:00 17:00:00 Thôn 3, thôn Nà Bồi thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn1 xã Hàm Đức. Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 26/11/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần khu phố Lâm Giáo Thị trấn Ma Lâm (khách hàng trạm Ngân Hàng) – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 27/11/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần khu phố Lâm Giáo Thị trấn Ma Lâm (khách hàng trạm Cơ Khí 2) – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 28/11/2020 08:00:00 17:00:00 Thôn Đại Thiện xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/11/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn 1 xã Hàm Đức. Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện

Huỳnh (PR+)