Lịch cúp điện Bình Thuận từ 23/12 đến 29/12/2019

Dưới đây là lịch cắt điện Bình Thuận theo kế hoạch từ 23/12 đến 29/12/2019. Lịch cúp điện tuần này khá dày đặc.

Chiếc xe vàng
Chiếc xe vàng trên đường Phan Rí – Hòa Thắng – Ảnh Thảo Nguyên
 • Điện lực Phan Thiết
  • 26/12/2019 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Thuận Quý, Tiến Thà
  • 26/12/2019 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại phường Phú Tài, khu Văn Thánh P-Tp Phan Thiết
  • 26/12/2019 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần phường hàm tiến – mũi né
  • 26/12/2019 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Xã Hàm kiệm, Mương Mán Hàm Thuận Nam
  • 27/12/2019 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần phường Xuân An
  • 29/12/2019 từ 06:00:00 đến 18:00:00 tại Phường Xuân An. Phú Trinh, Bình Hưng , Hưng Long, Phú Thủy, Thanh Hải, Phú Hài Tp Phan Thiết
 • Điện lực Tuy Phong
  • 23/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Tân Phú, xã Hòa Phú – Huyện Tuy Phong
  • 23/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng – Huyện Bắc Bình
  • 26/12/2019 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần khu phố Lương Nam – Huyện Bắc Bình
  • 27/12/2019 từ 08:00:00 đến 16:30:00 tại Xã Phước Thể – Huyện Tuy Phong
  • 27/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần khu phố Xuân hội, TT Chợ Lầu – Huyện Bắc Bình
 • Điện lực Đức Linh
  • 22/12/2019 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Mất điện một phần thôn 2 xã Nam Chính, thôn 6 xã Vũ Hòa huyện Đức Linh
  • 23/12/2019 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Thôn 1, 8 xã Gia An; KP Lạc Hưng, Lạc Thuận TT Lạc Tánh; xã Đức Thuận; thôn 1 xã Đức Bình huyện Tánh Linh.
  • 26/12/2019 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần xã Trà Tân, Đông Hà Huyện Đức Linh.
 • Điện lực Hàm Tân
  • 23/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Bàu Giêng – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm tân
  • 23/12/2019 từ 09:00:00 đến 13:00:00 tại Thôn Cam Bình – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi
  • 26/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Đường Nguyễn Thông – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi
  • 26/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Bàu Giêng – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm tân
  • 27/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Đường Nguyễn Công Trứ – Phường Tân An – Thị xã La Gi
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 22/12/2019 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Khu phố 1, khu phố Lâm Hòa thị trấn Ma Lâm. Các xã Hàm Trí, xã Thuận Hòa, xã Đông Tiến, xã Đông Giang, xã La Dạ. Một phần xã Đa Mi-Hàm Thuận Bắc
  • 23/12/2019 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm. Thôn An Phú, thôn 6, một phần thôn Trũng Liêm, một phần thôn Hội Nhơn xã Hàm Chính-Hàm Thuận Bắc
  • 23/12/2019 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Xã Hàm Hiệp, xã Hàm Liêm. Một phần thôn Trũng Liêm xã Hàm Chính. Thôn Thắng Hiệp, thôn Thắng Thuận, thôn Kim Bình xã Hàm Thắng-Hàm Thuận Bắc
  • 23/12/2019 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Xã Hàm Liêm. Một phần thôn Trũng Liêm xã Hàm Chính. Thôn Thắng Hiệp, thôn Thắng Thuận, thôn Kim Bình xã Hàm Thắng-Hàm Thuận Bắc
  • 26/12/2019 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần khu phố Phú Mỹ thị trấn Phú Long (khách hàng trạm biến áp Phú Long 4B)-Hàm Thuận Bắc
  • 26/12/2019 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Liêm Thuận xã Hồng Liêm (khách hàng trạm biến áp Bàu Sen)-Hàm Thuận Bắc
  • 27/12/2019 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn (khách hàng trạm biến áp Bồn Nước)-Hàm Thuận Bắc
  • 27/12/2019 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Kim Ngọc xã Hàm Thắng. Một phần khu phố Phú Thành thị trấn Phú Long-Hàm Thuận Bắc
  • 27/12/2019 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần thôn Thắng Lợi xã Hàm Thắng (khách hàng trạm biến áp Thủy Lợi 6)-Hàm Thuận Bắc

Huỳnh (PR+)