Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 24/01 đến 30/01/2022

Đây là lịch tạm ngưng cung cấp điện Bình Thuận theo kế hoạch từ 24/01 đến 30/01/2022. Lưu ý đây chỉ là lịch theo kế hoạch, chưa bao gồm các sự cố điện.

Đồi Cát Bay Mũi Né
Đồi cát bay Mũi Né

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 24/01/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần xã Tiến Thành – Phan Thiết Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 27/01/2022 07:00:00 17:00:00 Trục đường lac Long Quân đoạn từ khu du lịch Novaworld đến cầu Suối Nhum thuộc một phần xã Tiến Thành – Phan Thiết Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 24/01/2022 08:00:00 14:00:00 từ loKP long sơn về đến chợ Mũi Né Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 26/01/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần xã Tiến Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 Tại các dự án NLMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Tuy Phong
  • 24/01/2022 08:00:00 11:00:00 xã Sông bình khu dân cư ngã 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đức Linh
  • 26/01/2022 07:30:00 17:00:00 Xã Nam Chính, TT Đức Tài huyện Đức Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 25/01/2022 08:30:00 10:30:00 Xã Đức Tín huyện Đức Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 30/01/2022 09:00:00 14:00:00 TBA Nguyễn Văn Triết 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/01/2022 09:00:00 14:00:00 Công ty Cổ phần vận tải Xuân Ninh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/01/2022 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Đầu tư 930 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/01/2022 09:00:00 14:00:00 Công ty CP Năng lượng mặt trời BGF Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/01/2022 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Đầu tư 911 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/01/2022 09:00:00 14:00:00 Công ty CP đầu tư Phương Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/01/2022 09:00:00 14:00:00 Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/01/2022 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH năng lượng tái tạo An Sinh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/01/2022 09:00:00 14:00:00 TBA Nguyễn Đặng Lực Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/01/2022 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Tân Hóa An Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/01/2022 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH XD Thiên Hải Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/01/2022 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Hà Nam Thắng 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/01/2022 09:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Quang Minh Kiệt Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/01/2022 09:00:00 14:00:00 Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công Ty TNHH MTV SX&TM Phú Quảng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 TBA Đức Mẹ TàPao Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH năng lượng mặt trời Bảo An Sinh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 DNTN Thái Bảo Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH BNJ Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Tran Tuan Traveloka Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Năm Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/01/2022 11:30:00 12:00:00 TBA DNTN Tiến Phát 2 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH DV Ngọc Minh Quân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/01/2022 11:30:00 12:00:00 TBA Thánh mẫu TàPao Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH HTP Solar Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Điện Nhật Cường Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Bốn Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Năng lượng Hưng Thảo Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Năng lượng xanh BGC Việt Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Tân Hóa An Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty CP Năng lượng mặt trời BGF Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty CP đầu tư Phương Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Hà Nam Thắng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/01/2022 11:30:00 12:00:00 TBA Cao su Đức Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Quang Minh Kiệt Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/01/2022 11:30:00 12:00:00 TBA HKD Mỹ Hạnh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/01/2022 11:30:00 12:00:00 TBA Đoàn Văn Đẩu Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/01/2022 11:30:00 12:00:00 TBA Nguyễn Đặng Lực Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH MTV năng lượng Hà Thảo Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH MTV XNK HHP Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty Cổ phần vận tải Xuân Ninh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Hà Nam Thắng 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Đầu tư 930 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/01/2022 11:30:00 12:00:00 TBA Trương Thế Ngọc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH năng lượng tái tạo An Sinh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/01/2022 11:30:00 12:00:00 TBA Nguyễn Văn Triết 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH MTV Trường Báu Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH XD Thiên Hải Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Năm Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Tran Tuan Traveloka Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công Ty TNHH Mỹ nghệ Hiệp Hưng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/01/2022 11:30:00 12:00:00 TBA Phùng Ngọc Long Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Đầu tư 911 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/01/2022 11:30:00 12:00:00 TBA Trần Văn Luận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/01/2022 11:30:00 12:00:00 TBA NM Cao su Suối Kè 2 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/01/2022 11:30:00 12:00:00 TBA Đoàn Văn Đẩu Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH BNJ Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 29/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Bốn Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 29/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH năng lượng mặt trời Bảo An Sinh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 29/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 29/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công Ty TNHH MTV SX&TM Phú Quảng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 29/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 29/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH HTP Solar Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 29/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Năng lượng xanh BGC Việt Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 29/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Điện Nhật Cường Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân
  • 24/01/2022 08:00:00 11:30:00 Đường Nguyễn Du – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 24/01/2022 08:00:00 12:00:00 Thôn Suối Bang, thôn Hà Lãng, thôn Thắng Hải – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 24/01/2022 13:30:00 16:00:00 Khu vc ừng Dâu – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Phú Quý
  • 28/01/2022 08:00:00 15:30:00 Khu vực chế biến hải sản thôn Triều Dương xã Tam Thanh huyện Phú Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 24/01/2022 06:47:00 06:47:00 Một phần khu phố 1, một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm định kỳ 2021: Lắp lại đầu cáp ngầm 472, 474, 476, 478, 480 và LA sau khi thí nghiệm
  • 24/01/2022 07:08:00 07:08:00 1 phần xã Hàm Thắng, 1 phần thị trấn Phú Long-HTB chuyển phụ tải nhánh 476A.A PT về lại tuyến 476PT sau công tác xong
  • 24/01/2022 07:30:00 15:30:00 Một phần khu phố 1 (khách hàng trạm KDC Ruộng Dinh), thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 24/01/2022 07:30:00 15:30:00 Một phần thôn Tầm Hưng (khách hàng trạm Gò Quao), thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 24/01/2022 07:30:00 12:30:00 Một phần thôn 1, một phần thôn 2, xã Thuận Minh – Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 24/01/2022 07:30:00 09:30:00 Thôn Thuận Điền, một phần thôn 1, xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 25/01/2022 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn 3, một phần thôn Thuận Thành, một phần thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm. Một phần thôn Thắng Hiệp, xã Hàm Thắng. Thôn Bình An, thôn Ninh Thuận, thôn Bình Lâm, một phần thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 26/01/2022 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm. Một phần thôn 3, xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 26/01/2022 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn 5 (khách hàng trạm Hàm Đức 5A), xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 27/01/2022 07:30:00 10:30:00 Thôn 5, một phần thôn 1, một phần thôn 3, xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 27/01/2022 07:30:00 08:30:00 Khách hàng Trần Văn Phương (ML), suối Đá, Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 28/01/2022 07:30:00 16:30:00 Xã Hàm Thắng, thị trấn Phú Long. Một phần thôn 6, xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 26/01/2022 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Đại Lộc, xã Hàm Hiệp. Thôn 2 xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 26/01/2022 09:30:00 11:30:00 Một phần thôn Liêm Hòa, xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GREEN VINA 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 KH NGUYỄN VĂN HIẾN Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ BÌNH THUẬN Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 HỘ KINH DOANH CHÂU HẢI THỊNH Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 Hộ Kinh Doanh: Lê Thị Thanh Thủy Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH kinh doanh ô tô Gia Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công Ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Thuận Minh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SUN BÌNH THUẬN Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công nghệ cao Thành Vinh Khánh Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG QUÂN Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI SONG NGÂN Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 Công ty cổ phần năng lượng Bình Thuận Xanh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯƠNG HOA Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GREEN VINA 2 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 24/01/2022 11:30:00 12:00:00 Hộ Kinh Doanh: Chín Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Huỳnh (PR+)