Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 24/02 đến 01/03/2020

Đây là kế hoạch cúp điện Bình Thuận từ 24/02 đến 01/03/2020. Tuần này chủ yếu các khu vực thuộc Điện Lực Hàm Tân là có kế hoạch cúp điện tương đối dày.

Nhà quê
Một ngôi nhà ở Phan Rí Thành
 • Điện lực Phan Thiết
  • 24/02/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại nhánh Nguyễn Văn Sơn Xã Hàm Mỹ- Hàm Thuận Nam
  • 25/02/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Thôn Hiệp Nghĩa – Xã Tân Thuận – Huyện HTN
 • Điện lực Tuy Phong
  • 27/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xã Phan Dũng Huyện Tuy Phong
 • Điện lực Hàm Tân
  • 24/02/2020 từ 09:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn An Bình – Xã Sông Phan – Hyện Hàm Tân
  • 25/02/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Đường Hoàng Hoa Thám – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi
  • 25/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu vực Tân Lịch – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân
  • 25/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần khu phố 2 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân
  • 25/02/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Hồ Tôm – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi
  • 26/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khách hàng trạm Tự dùng 220kV Hàm Tân – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi
  • 26/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tai Một phần thôn Hồ Lân – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân
  • 26/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần khu phố 7 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân
  • 27/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Đường Võ Thị Sáu – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi
  • 27/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần khu phố 2 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân
  • 28/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Láng Gòn – xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân

Huỳnh (PR+)