Lịch cúp điện Bình Thuận từ 25/02 đến 03/03/2019

Theo kế hoạch cúp điện của Điện lực Bình Thuận, tuần này từ 25/02 đến hết 03/03/2019, trên địa bàn tỉnh mình sẽ có 03 ngày cúp điện là thứ Ba, thứ Tư và Thứ Năm. Các khu vực cúp điện thuộc Điện lực Hàm Tân và Điện lực Tuy Phong.

Ảnh lịch cúp điện Bình Thuận
Đập Đá Dựng, view từ cafe Phố Đá ở La Gi

Thứ Ba 26/02/2019

Hàm Tân
08h00 – 14h00: Toàn bộ khu vực xã Tân Đức – Huyện Hàm Tân

Thứ Tư 27/02/2019

Tuy Phong
08h00 – 17h00: Xã Phước Thể – Huyện Tuy Phong

Thứ Năm 28/02/2019

Hàm Tân
08h00 – 16h00: Toàn bộ khu vực Trại giam Thủ Đức

Huỳnh (PR+)