Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 24/05 đến 30/05/2021

Đây là lịch tạm ngừng cung cấp điện ở Bình Thuận từ 24/05 đến 30/05/2021. Tuần này ngoài các sự cố điện vào những đầu giờ sáng ngày 24/05/2021, chỉ có Điện lực Tuy Phong và Điện lực Đức linh có kế hoạch cúp điện.

Hồ vô cực ở Phú Quý
Hồ vô cực ở đảo Phú Quý

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Phan Thiết không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Tuy Phong
  • 26/05/2021 09:00:00 11:00:00 Khu dân cư Tú Sơn – xã Sông Lũy – Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 25/05/2021 09:00:00 11:00:00 Khu dân cư Rừng Đạo – xã Phước Thể – TP Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • 26/05/2021 08:00:00 10:00:00 KP 2, 4 TT Võ Xu huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/05/2021 10:00:00 12:00:00 KP 4, 5, 6, 7 TT Võ Xu huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/05/2021 15:00:00 17:00:00 KP 5 TT Võ Xu huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/05/2021 13:00:00 15:00:00 KP 8, 9 TT Võ Xu huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Tân
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Hàm Tân không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Phú Quý
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Phú Quý không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Hàm Thuận Bắc không có kế hoạch cúp điện

Huỳnh (PR+)