Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 25/01 đến 31/01/2021

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận theo kế hoạch từ 25/01 đến 31/01/2021. Lịch cúp điện này được tham khảo trực tiếp từ Trang chủ CSKH Điện lực Miền Nam.

bánh xà lam
Bánh xà lam ở Chí Công

Lưu ý, đây chỉ là lịch cúp điện theo kế hoạch. Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 26/01/2021 08:00:00 17:00:00 một phần xã Tiến Thành – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 30/01/2021 08:00:00 10:00:00 một phần thị trấn Thuận Nam – huyện Hàm Thuận Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/01/2021 08:00:00 12:00:00 khách hàng nhà máy xử lý nước thải Hàm Kiệm 2 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/01/2021 13:00:00 17:00:00 khách hàng cty CP đầu tư Bình Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/01/2021 14:00:00 16:00:00 một phần xã Hàm Minh – Hàm Thuận Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 31/01/2021 08:00:00 12:00:00 khách hàng cty CP đầu tư Bình Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 31/01/2021 08:00:00 15:00:00 một phần phường Phú Trinh – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 31/01/2021 08:00:00 12:00:00 một phần thị trấn Thuận Nam – huyện Hàm Thuận Nam Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Tuy Phong
  • 25/01/2021 07:30:00 17:00:00 Xã Hòa Thắng, Hồng Phong-Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 25/01/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần thị trấn Lương Sơn; Xã Hòa Thắng-Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 25/01/2021 08:00:00 10:00:00 Tổ 3, 4 – xã Phan Lâm TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/01/2021 08:00:00 12:00:00 Khu phố 1- Thị trấn Liên Hương, thôn Vĩnh Hanh- xã Phú Lạc, xã Phước Thể, Vĩnh Hảo, một phần Vĩnh Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 26/01/2021 08:00:00 12:00:00 Khu phố 1- Thị trấn Liên Hương, thôn Vĩnh Hanh- xã Phú Lạc, xã Phước Thể, Vĩnh Hảo, một phần Vĩnh Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 26/01/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn Cây Cám Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 26/01/2021 14:00:00 17:00:00 Khu Rừng Đạo- xã Phú Lạc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 27/01/2021 08:00:00 15:00:00 Thôn Vĩnh Phúc – xã Vĩnh Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 27/01/2021 08:00:00 11:00:00 một phần KP Lương Tây – TT Lương Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/01/2021 07:30:00 17:00:00 Xã Chí Công, thôn Lâm Lộc xã Hòa Minh, Khu phố Minh Tân 4 thị trấn Phan Rí Cửa – Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 28/01/2021 08:00:00 17:00:00 Thị trấn Phan Rí Cửa huyện tuy phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/01/2021 07:30:00 11:30:00 Thị trấn Liên Hương, xã Bình Thạnh, Phú Lạc, Phong Phú, Phan Dũng Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/01/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Phú Hải, Phú Thủy thị trấn Phan Rí Cửa Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/01/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần Thôn Hải Thủy-xã Hải Ninh- Huyện Bắc Bình. Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/01/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần KP Xuân Hội -TT Chợ Lầu TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 31/01/2021 07:30:00 11:30:00 Thị trấn Liên Hương , xã Bình Thạnh , Phú Lạc , Phong Phú , Phan Dũng – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • 25/01/2021 07:30:00 16:00:00 Thôn 2 xã Mê Pu huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 25/01/2021 08:00:00 10:00:00 Mất điện một phần KP Lạc Hóa 2 TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 25/01/2021 08:00:00 11:30:00 Mất điện một phần KP Lạc Hóa 2 TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 25/01/2021 13:30:00 16:00:00 Mất điện một phần KP Lạc Hóa 2 TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 25/01/2021 13:30:00 16:00:00 Thôn 1 xã Sùng Nhơn huyện Đức Linh. TBA: Sửa chữa lớn
  • 25/01/2021 15:00:00 17:00:00 Mất điện một phần KP Lạc Thuận TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/01/2021 07:30:00 13:30:00 Thôn 2 xã Đa kai huyện Đức Linh. TBA: Sửa chữa lớn
  • 26/01/2021 08:00:00 14:30:00 Mất điện một phần KP Lạc Hóa 2 TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/01/2021 13:30:00 17:00:00 Mất điện một phần KP Lạc Thuận TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 27/01/2021 07:30:00 13:30:00 Thôn 6 xã Đa kai huyện Đức Linh. TBA: Sửa chữa lớn
  • 27/01/2021 07:30:00 13:00:00 Một phần khu vực xã Nam Chính, Đức Hạnh, Thị trấn Đức Tài, xã Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà huyện Đức Linh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 27/01/2021 07:30:00 14:00:00 Thôn 6 xã Nam Chính, huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 27/01/2021 08:00:00 11:30:00 Mất điện một phần KP Lạc Hưng 1 TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 27/01/2021 13:00:00 16:00:00 Mất điện một phần KP Lạc Hưng 2 TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 27/01/2021 13:30:00 17:00:00 Thôn 5 xã Đa kai huyện Đức Linh. TBA: Sửa chữa lớn
  • 27/01/2021 14:00:00 16:00:00 Thôn 3 xã Nam Chính, huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 28/01/2021 07:30:00 09:30:00 Thôn 5 xã Đa kai huyện Đức Linh. TBA: Sửa chữa lớn
  • 28/01/2021 07:30:00 10:30:00 Thôn 2 xã Nam Chính, huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 28/01/2021 08:00:00 12:00:00 Mất điện một phần thôn Phú Thuận xã Đức Thuận huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/01/2021 09:30:00 12:00:00 Thôn 7 xã Đa kai huyện Đức Linh. TBA: Sửa chữa lớn
  • 28/01/2021 10:30:00 16:00:00 Thôn 9, 10 xã Nam Chính, huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 28/01/2021 13:00:00 17:00:00 Mất điện một phần thôn Phú Thuận xã Đức Thuận huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/01/2021 07:30:00 09:30:00 Thôn 1 xã Đa kai huyện Đức Linh. TBA: Sửa chữa lớn
  • 29/01/2021 07:30:00 09:00:00 Thôn 2 xã Nam Chính, huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 29/01/2021 07:30:00 09:00:00 Thôn 3 xã Nam Chính, huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 29/01/2021 07:30:00 09:00:00 Thôn 3 xã Nam Chính, huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 29/01/2021 09:00:00 13:30:00 Thôn 1 xã Nam Chính, huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 29/01/2021 09:30:00 12:00:00 Thôn 6 xã Đa kai huyện Đức Linh. TBA: Sửa chữa lớn
  • 29/01/2021 13:30:00 16:00:00 Thôn 6 xã Nam Chính, huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 30/01/2021 07:30:00 09:00:00 Thôn 3 xã Nam Chính, huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 30/01/2021 09:00:00 13:30:00 Thôn 3 xã Nam Chính, huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 30/01/2021 13:30:00 16:00:00 Thôn 6 xã Nam Chính, huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Hàm Tân
  • 25/01/2021 09:00:00 11:30:00 Khu vực Suối Phèn – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 25/01/2021 13:30:00 16:00:00 Khu vực Láng Đá – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 27/01/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần khu phố 10 – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/01/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần khu phố 11 – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/01/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần đường Võ Thị Sáu – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Phú Quý
  • Không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 25/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần Khu Phố Lâm Giáo, thôn Tầm Hưng thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn 3 xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 25/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn 1 xã Hàm Đức. Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 26/01/2021 08:00:00 12:00:00 Xã Thuận Minh – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 26/01/2021 08:00:00 15:00:00 Thôn La Dày, thôn Đa Kim, thôn Đa Tro, xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 27/01/2021 07:00:00 17:00:00 Xã Đông Giang, xã La Dạ. Một phần xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 27/01/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 27/01/2021 08:00:00 09:00:00 Một phần thôn Phú Lập, Xã Hàm Phú (khách hàng trạm Nhánh Nguyễn Văn Chánh) – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 28/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn 1 xã Hàm Đức. Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 28/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần Khu Phố Lâm Giáo, thôn Tầm Hưng thị trấn Ma Lâm. Thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 7, một phần thôn 5, xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 30/01/2021 07:00:00 17:00:00 Xã Đông Giang, xã La Dạ. Một phần xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện

Huỳnh (PR+)