Lịch cúp điện Bình Thuận từ 25/03 đến 01/04/2018

Chào mọi người đến với lịch cúp điện Bình Thuận tuần thứ 13 của 2018 kéo dài từ 25/03 đến 01/04/2018. Tuần này Bình Thuận mình có tổng cộng 22 kế hoạch cúp điện. Các đơn vị có kế hoạch cúp điện bao gồm Đức Linh, Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc và Hàm Tân. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ!

Lịch cúp điện Bình Thuận

Ảnh minh họa

Thứ Hai 26/03/2018

 • Đức Linh
  • 08h00 – 13h00
   • Thôn 1 xã Đức Phú huyện Tánh Linh
   • KP Lạc Hưng 1, KP Lạc Hưng 2, một phần KP Lạc Hoá 1 thuộc TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh
  • 08h00 – 15h00
   • Thôn 2 xã Đức Hạnh huyện Đức Linh
 • Phan Thiết
  • 07h00 – 17h00
   • Tại TBA Xuân Hòa 4 và một phần xã Phong Nẫm.
   • Tại TBA Xuân Hòa 3 và một phần xã Phong Nẫm.
   • Tại TBA Phong Nẫm 1A và một phần xã Phong Nẫm.
   • Một phần khu vực xã Hàm Minh
  • 08h30 – 09h30
   • Một phần khu vực xã Thuận Quí
   • Một phần khu vực xã Thuận Quí
   • Một phần khu vực xã Thuận Quí

Thứ Ba 27/03/2018

 • Đức Linh
  • 08h00 – 13h00
   • Thôn 1, 6 xã Nghị Đức huyện Tánh Linh
  • 08h00 – 15h00
   • KP 5 TT Võ Xu huyện Đức Linh
 • Phan Thiết
  • 07h00 – 17h00
   • Tại TBA Phong Nẫm 1G và một phần xã Phong Nẫm.
   • Tại TBA TĐC Phong Nẫm và một phần xã Phong Nẫm.
   • Tại TBA Chợ Tôn và một phần xã Phong Nẫm.
   • Tại TBA Đông Xuân An 4 và một phần phường Phú Thủy.
  • 07h30 – 16h00
   • Một phần khu vực xã Thuận Quí.

Thứ Tư 28/03/2018

 • Đức Linh
  • 08h00 – 15h00
   • KP2 TT Võ Xu huyện Đức Linh.
  • 08h00 – 16h00
   • Thôn 2 xã Đức Tân huyện Tánh Linh
 • H.Thuận Bắc
  • 07h30 – 15h30
   • Thôn 7, một phần thôn 2 xã Hàm Đức-Hàm Thuận Bắc
 • Phan Thiết
  • 07h00 – 17h00
   • Khu vực Long Sơn Mũi Né
   • Toàn bộ khu vực phường Mũi Né đoạn từ dốc Mũi Né ra đến khu vực Long Sơn Suối Nước.
   • Toàn bộ khu vực phường Mũi Né đoạn từ dốc Mũi Né ra đến khu vực Long Sơn Suối Nước.

Thứ Năm 29/03/2018

 • H.Thuận Bắc
  • 07h00-11h00
   • Một phần khu phố Lâm Hòa, thôn 3, thôn Nà Bồi thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn. Và các xã Thuận Hòa, xã Hàm Trí, xã Hàm Phú, xã Đông Tiến, xã Đông Giang, xã La Dạ, xã Đa Mi-Hàm Thuận Bắc.
  • 07h00-15h00
   • Khu phố 1, một phần khu phố Lâm Hòa, một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm, xã Thuận Minh-Hàm Thuận Bắc.
 • Phan Thiết
  • 07h00 – 17h00
   • Tại TBA Xuân An 2 và một phần phường Xuân An
   • Tại TBA Xuân An 1 và một phần phường Xuân An

Thứ Sáu 30/03/2018

 • Đức Linh
  • 08h00 – 15h00
   • Thôn 1 xã Tân Hà huyện Đức Linh.
 • H.Thuận Bắc
  • 07h00 – 12h00
   • Thôn 2 xã Hàm Liêm. Một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp. Một phần thôn Ninh Thuận, một phần thôn Trũng Liêm xã Hàm Chính-Hàm Thuận Bắc
  • 07h00 – 15h00
   • Thôn Tầm Hưng, một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm. Xã Hàm Đức-Hàm Thuận Bắc
 • Phan Thiết
  • 07h00 – 17h00
   • Tại TBA Đông Xuân An 2 và một phần phường Phú Thủy.
   • Tại TBA Xuân Hòa 2 và một phần xã Phong Nẫm.
   • Tại TBA Xuân Hòa 5 và một phần xã Phong Nẫm.

Thứ Bảy 31/03/2018

 • Hàm Tân
  • 07h00 – 11h00
   • Đường Lê Minh Công – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi.
  • 08h00 – 11h30
   • Đường Thồng Nhất, đường Nguyễn Trường Tộ, đường Lý Thường Kiệt, đường Phạm Hông Thái, đường Nguyễn Văn Trỗi

Huỳnh (PR+)