Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 25/10 đến 31/10/2021

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 25/10 đến 31/10/2021. Tuần này Bình Thuận đa phần chỉ có kế hoạch cúp điện liên quan đến các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thanh Minh Tự
Thanh Minh Tự ở Phan Thiết

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 25/10/2021 10:00:00 14:00:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Tuy Phong
  • 25/10/2021 10:00:00 12:01:00 trạm Sunshine VN Ngừng/giảm huy động ĐMTMN
  • 25/10/2021 10:00:00 12:02:00 Trạm Sunway VN Ngừng/giảm huy động ĐMTMN
  • 25/10/2021 10:00:00 12:06:00 Trạm Thuận Sơn Ngừng/giảm huy động ĐMTMN
  • 25/10/2021 10:00:00 12:05:00 Trạm An Thuận Ngừng/giảm huy động ĐMTMN
  • 25/10/2021 10:00:00 12:10:00 Trạm Sunline Ngừng/giảm huy động ĐMTMN
  • 25/10/2021 10:00:00 12:11:00 Trạm Sunway Ngừng/giảm huy động ĐMTMN
  • 25/10/2021 10:00:00 12:08:00 trạm Hoàng Phúc BT Ngừng/giảm huy động ĐMTMN
  • 25/10/2021 10:00:00 12:04:00 Trạm Newsun VN Ngừng/giảm huy động ĐMTMN
  • 25/10/2021 10:00:00 12:07:00 Trạm Nhật Quang VT Ngừng/giảm huy động ĐMTMN
  • 25/10/2021 10:00:00 12:03:00 Trạm Sunflower Ngừng/giảm huy động ĐMTMN
  • 25/10/2021 10:00:00 12:10:00 Trạm Sunflower Ngừng/giảm huy động ĐMTMN
 • Điện lực Đức Linh
  • 25/10/2021 07:30:00 16:30:00 Xã Đức Bình, một phần thôn 1 xã Đồng Kho huyện Tánh Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 26/10/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn 1A, 1B xã Trà Tân, thôn 2B, Đông Tân xã Đông Hà huyện Đức Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 25/10/2021 07:30:00 09:00:00 Xã Đức Thuận, một phần KP Lạc Thuận TT Lạc Tánh, thôn 1 xã Đức Bình huyện Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 27/10/2021 07:30:00 16:30:00 Xã Đức Phú, Nghị Đức, Măng Tố, Huy Khiêm huyện Tánh Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 28/10/2021 07:30:00 16:30:00 Xã Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm huyện Tánh Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 26/10/2021 07:30:00 11:00:00 Một phần thôn 1 xã Đức Hạnh, thôn 1, 2, 4 xã Tân Hà, thôn 1A, 1B, 4,5 xã Trà Tân, thôn 2A, 2B, thôn Đông Tân, Nam Hà xã Đông Hà huyện Đức Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 29/10/2021 07:30:00 11:30:00 TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết huyện Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 25/10/2021 05:37:00 05:37:00 Xã Dức bình, Đồng Kho, La ngâu chuyển tải sau công tác
 • Điện lực Hàm Tân
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Hàm Tân không có kế hoạch cúp điện.
 • Điện lực Phú Quý
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Phú Quý không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 26/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Hộ kinh doanh Hoa Bá Vương Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 31/10/2021 08:30:00 15:00:00 KH Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bảo Định Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/10/2021 10:00:00 14:00:00 Hộ Kinh Doanh: Văn Đài Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 31/10/2021 08:30:00 15:00:00 KH Hộ Kinh Doanh: Lê Thị Thanh Thủy Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/10/2021 10:00:00 14:00:00 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng Lượng xanh Huy Hoàng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 31/10/2021 08:30:00 15:00:00 KH Công ty TNHH Giải pháp mạng Bảo Quốc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty cổ phần năng lượng sạch Thuận Hòa 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty TNHH Natural Energy Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Hoàng Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/10/2021 10:00:00 14:00:00 Hộ Kinh Doanh: Chín Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh BGC Việt Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty cổ phần năng lượng sạch Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty TNHH Trang trại Song Ngân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 31/10/2021 08:30:00 15:00:00 KH Bà Cao Thị Huế Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 31/10/2021 08:30:00 15:00:00 KH Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Miền Trung Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Trần Thị Khánh Phước Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ACE Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 31/10/2021 08:30:00 15:00:00 KH Hộ Kinh Doanh: Như Ý Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Hộ Kinh Doanh: Hiền Hương Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Thanh Vân Khu B – Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 29/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công nghệ cao Thành Vinh Khánh Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Thanh Vân Khu C – Công Ty CP Đầu Tư Phương Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 31/10/2021 08:30:00 15:00:00 KH Công ty TNHH vật liệu xây dựng Quốc Kiên Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 31/10/2021 08:30:00 15:00:00 KH Ông Nguyễn Văn Trung Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 31/10/2021 08:30:00 15:00:00 KH Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu A – Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty cổ phần năng lượng Bình Thuận Xanh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công Ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Thuận Minh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 29/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Hộ Kinh Doanh: Đoàn Quang Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 31/10/2021 08:30:00 15:00:00 KH Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu B – Công Ty CP Đầu Tư Phương Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Hiền Hương Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Dương Thị Hoa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty cổ phần đầu tư phát triển CCG-Bình thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 29/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công nghệ cao Ánh Dương Khánh Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 31/10/2021 08:30:00 15:00:00 KH Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn VLXD Phương Hoa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Minh Khôi Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty cổ phần đầu tư và phát triển NLC-Bình thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 29/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp số 1 Hà Tĩnh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 29/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty cổ phần năng lượng Sun Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty cổ phần đầu tư phát triển Ngọc Ngân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 31/10/2021 08:30:00 15:00:00 KH NGUYỄN VĂN HIẾN Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/10/2021 10:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Trang Trại Hàm Liêm Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/10/2021 10:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Năng lượng Green Vina 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Lương Văn Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 29/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty TNHH kinh doanh ô tô Gia Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 31/10/2021 08:30:00 15:00:00 KH Bà Đinh Thị Dung Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 31/10/2021 08:30:00 15:00:00 KH Hộ kinh Doanh Châu Hải Thịnh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/10/2021 10:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Năng lượng Green Vina 2 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty TNHH Quang Điện Hưng Phú Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty TNHH Thuận Hòa Tuấn Hùng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gold Energy Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 30/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công Ty TNHH Xây Dựng Đông Quân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 31/10/2021 08:30:00 15:00:00 KH PHẠM VĂN ĐƯỢC Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 25/10/2021 10:00:00 14:00:00 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu COVINEST Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 26/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty TNHH MTV Đất Việt Xanh Minh Đức Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Cơ sở thu mua thanh long Thanh Thanh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Hộ kinh doanh: Ngọc Quý Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Hộ Kinh Doanh: Hiệp Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/10/2021 10:00:00 14:00:00 KH Công ty cổ phần quản lý đầu tư Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 31/10/2021 08:30:00 15:00:00 KH Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu C – Công Ty CP Đầu Tư Ocean Tower Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Huỳnh (PR+)