Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 26/10 đến 02/11/2020

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận theo kế hoạch từ 26/20 đến 02/11/2020. Lịch này có thể được cập nhật hoặc bổ sung và chưa bao gồm các sự cố đột xuất. Mọi thắc mắc hoặc có sự cố mất điện, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

bánh căn phan thiết
Bánh căn Bình Thuận
 • Điện lực Phan Thiết
  • 26/10/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần xã Tiến Thành trục đường 719 đoạn từ đầu đường 719 đến cuối thôn Tiến Thạnh do Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 26/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại xã Tân Thành, Thuận Quý – Hàm Thuận Nam do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 27/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại phường Phú Hài – Phan Thiết do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 27/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại xã Hàm Cường – huyện Hàm Thuận Nam do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 28/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại xã Hàm Minh – huyện Hàm Thuận Nam do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 28/10/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại một phần Phường Phú Tài, một phần xã Tiến Lợi, một phần xã Hàm Mỹ do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 30/10/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần xã Tiến Thành trục đường 719 đoạn từ đầu đường 719 đến cuối thôn Tiến Thạnh do Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Tuy Phong
  • 26/10/2020 từ 07:30:00 đến 15:00:00 tại Một phần thôn Thái Hòa, Xã Hồng Thái – Huyện Bắc Bình do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/10/2020 từ 07:30:00 đến 15:00:00 tại Khách hàng trạm Bơm Lương Sơn, TT Lương Sơn – Huyện Bắc Bình do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/10/2020 từ 07:30:00 đến 12:00:00 tại Khu phố Lương Tây, TT Lương Sơn – Huyện Bắc Bình do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn 2, Xã Phong Phú, thôn La Bá, Xã Phan Dũng – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 27/10/2020 từ 07:30:00 đến 17:00:00 tại Đường Quang Trung, TT Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 27/10/2020 từ 07:30:00 đến 11:00:00 tại Đường Quang Trung, TT Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 27/10/2020 từ 13:30:00 đến 17:00:00 tại Thôn An Hòa, Xã Bình An – Huyện Bắc Bình do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/10/2020 từ 07:30:00 đến 11:00:00 tại Một phần khu phố 6, TT Liên Hương – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 28/10/2020 từ 07:30:00 đến 17:00:00 tại Thôn An Hòa, An Trung Xã Bình An – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 28/10/2020 từ 08:00:00 đến 12:30:00 tại Khu phố Lương Đông, TT Lương Sơn, thôn Thái Thuận, Xã Hồng Thái – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 28/10/2020 từ 13:30:00 đến 17:00:00 tại Một phần khu phố 6, TT Liên Hương – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/10/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Thôn Thái An, Thái Thành, Xã Hồng Thái – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 30/10/2020 từ 07:30:00 đến 15:00:00 tại Thôn Hải Thủy, Xã Hải Ninh – Huyện Bắc Bình do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/10/2020 từ 07:30:00 đến 17:00:00 tại Thôn An Bình, Xã Bình An – Huyện Bắc Bình do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/10/2020 từ 07:30:00 đến 17:00:00 tại Xã Phước Thể – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 30/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Xạ Hòa Thắng ,xã Hồng phong Huyện bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 02/11/2020 từ 08:00:00 đến tại Một phần KP Hiệp Phước – TT Chợ Lầu do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Đức Linh
  • 26/10/2020 từ 07:30:00 đến 16:00:00 tại Thôn 1 xã Đức Tín huyện Đức Linh do Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 27/10/2020 từ 07:30:00 đến 16:00:00 tại thôn 8 xã Đức Tín huyện Đức Linh do Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
 • Điện lực Hàm Tân
  • 26/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 26/10/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 27/10/2020 từ 08:00:00 đến 6:00:00 tại Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/10/2020 từ 08:00:00 đến 13:00:00 tại Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/10/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Phường Bình Tân – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/10/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Phường Bình Tân – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Phú Quý
  • Không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
 • 26/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần thôn 4 xã La Dạ. Một phần thôn Đaguri xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 26/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần thôn 1 xã Hàm Đức. Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • 26/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Thôn 5, một phần thôn 3 xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
 • 26/10/2020 từ 14:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn 3 (khách hàng trạm biến áp La Dạ 9) xã La Dạ – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 27/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần thôn La Dày, một phần thôn Đa Kim xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 27/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Thôn Liêm Bình, thôn Liêm An xã Hồng Liêm. Thôn Suối Đá, thôn 3, một phần thôn 2 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • 27/10/2020 từ 14:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn La Dày (khách hàng trạm biến áp La Dày 1) xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 28/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Xã Hàm Phú, xã Đông Tiến, xã Đông Giang, xã La Dạ. một phần thôn Phú Hòa xã Hàm Trí, một phần xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • 28/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần thôn Dân Lễ, một phần thôn Dân Hiệp xã Thuận Hòa – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • 29/10/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 29/10/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Ung Chiếm, một phần thôn Kim Ngọc, một phần thôn Thắng Hòa xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • 29/10/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn 2 (khách hàng trạm Bơm Nước Thuận Minh) xã Thuận Minh – Hàm Thuận Bắc do TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 31/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần thôn 1 xã Hàm Đức. Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • 01/11/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần thôn Dân Lễ, một phần thôn Dân Hiệp xã Thuận Hòa – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện

Huỳnh (PR+)