Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 27/04 đến 03/05/2020

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 27/04 đến 03/05/2020. Tuần này Điện lực Phan Thiết và Điện lực Đức Linh không có cúp điện theo kế hoạch. Do lịch cúp điện có thể thay đổi và bổ sung mỗi ngày, các bạn hãy đọc bài viết Hướng dẫn tham khảo lịch cúp điện Bình Thuận.

Chợ Phan Rí
Chợ Phan Rí Cửa
 • Điện lực Tuy Phong
  • 28/04/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Dọc quốc lộ 1A – Xã Chí Công . Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 28/04/2020 từ 08:00:00 đến 16:30:00 tại Thôn An Hòa , An Trung Xã Bình An – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điệ
  • 28/04/2020 từ 08:00:00 đến 16:30:00 tại Xã Phan Tiến – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 28/04/2020 từ 14:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Phước Thể . Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/04/2020 từ 07:30:00 đến 12:00:00 tại Xã Phan Dũng – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/04/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Dọc Quốc lộ 1 Xã Hòa Minh , xã Chí Công – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/04/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tịa Khu phố Lương Nam , TT Lương Sơn – Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Tân
  • 28/04/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần thôn An Vinh – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/04/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần thôn Thắng Hải – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/04/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Khu vực Lễ Môn – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/04/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Toàn bộ khu vực xã Tân Bình và phường Bình Tân – Thị xã La Gi do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/04/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Phước Thọ – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Phú Quý
  • 28/04/2020 từ 07:30:00 đến 17:00:00 tại Thôn Thương Châu xã Ngũ phụng Huyện Phú Quý do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 08/05/2020 từ 08:00:00 đến 08:15:00 tại Một phần Thôn Mỹ Khê – Xã Tam Thanh – Huyện Phú Quý do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 28/04/2020 từ 07:30:00 đến 16:00:00 tại Xã Hàm Phú, xã Đông Tiến, xã Đông Giang, xã La Dạ. Một phần xã Hàm Trí. Một phần xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 28/04/2020 từ 07:30:00 đến 11:30:00 tại Thôn Liêm Bình, thôn Liêm An xã Hồng Liêm. Thôn 2, thôn 3, thôn Suối Đá xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 28/04/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn 1 xã Hàm Đức, Thôn 1 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 28/04/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần xã Hàm Thắng, thị trấn Phú Long, Một phần thôn 6 xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 02/05/2020 từ 07:30:00 đến 16:00:00 tại Khu Phố 1, một phần khu phố Lâm Hòa thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Huỳnh (PR+)