Lịch cúp điện Bình Thuận từ 27/05 đến 02/06/2019

Dưới đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 27/05 đến 02/06/2019. Lịch cúp điện Bình Thuận tuần này chủ yếu là các khu vực thuộc Điện lực Hàm Tân và Điện lực Đức Linh.

Con ếch
Con ếch ở nhà Ad

Thứ Hai 27/05/2019

 • Hàm Tân
 • 09h00 – 13h00: Một phần khu phố 2 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân

Thứ Ba 28/05/2019

 • Đức Linh
 • 08h00 – 12h00: Mất điện một phần khu vực xã Đức Bình, Đồng Kho, La Ngâu, một phần xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh.
 • Hàm Tân
 • 08h00 – 12h00: Khu vực Láng Đá – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi

Thứ Tư 29/05/2019

 • Đức Linh
 • 08h00 – 15h00: Mất điện khu vực khu phố 4, 5, 6, 7, 8, 9 TT Võ Xu huyện Đức Linh.

Thứ Năm 30/05/2019

 • Đức Linh
 • 08h00 – 16h00: Mất điện trạm SXG Gia An 7, 8, 9; khu dân cư Tum Le thuộc TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh.
 • Hàm Tân
 • 08h00 – 12h00:
  • Một phần đường Lê Văn Tám – Phường Tân An – Thị xã La Gi
  • Một phần thôn 4 – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân

Huỳnh (PR+)