Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 27/07 đến 02/08/2020

Dưới đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 27/07 đến 02/08/2020. Tuần này Điện lực Phan Thiết và Điện lực Phú Quý không có lịch cúp điện theo kế hoạch. Mọi thắc mắc, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

Hòn hồng ở phía xa
Hòn Hồng ở phía sau
 • Điện lực Tuy Phong
  • 27/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Dọc QL1A-xã Chí Công; khu dân cư A5-TT Liên Hương-huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 27/07/2020 từ 08:00:00 đến 10:30:00 tại Một phần thôn Thái Hòa-xã Hồng Thái do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 27/07/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Hải Xuân-xã Hải Ninh do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 27/07/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Thôn Bình Sơn , Xã Bình Tân – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 28/07/2020 từ 08:00:00 đến 14:00:00 tại Một phần thôn Bình Sơn-xã Bình tân do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Vĩnh Tiến-xã Vĩnh Tân do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/07/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Thanh Tân-xã Chí Công; thôn Lâm Lộc-xã Hòa Minh; khu phố Minh Tân 4-TT Phan Rí Cửa do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/07/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Hồng Thắng-xã Hòa Thắng do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/07/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần thôn Thái Hiệp-xã Hồng Thái do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/07/2020 từ 08:00:00 đến 16:30:00 tại Xã Phan Rí Thành, Phan Hiệp, TT Chợ Lầu; một phần xã Hồng Thái, Phan Thanh-huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 30/07/2020 từ 08:00:00 đến 16:30:00 tại Xã Phan Rí Thành, Phan Hiệp, TT Chợ Lầu; một phần xã Hồng Thái, Phan Thanh-huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • 29/07/2020 từ 08:30:00 đến 13:30:00 tại KP3 TT Võ Xu, xã Sùng Nhơn, Đa Kai, Me Pu huyện Đức Linh do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 31/07/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn 6 xã Nam Chính do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Tân
  • 27/07/2020 từ 09:00:00 đến 11:30:00 tại Thôn An Vinh – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 27/07/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Thôn An Vinh – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/07/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Thôn Láng Gòn – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu vực Bàu Sét – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/07/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Thôn Láng Gòn – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Đá Mài – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/07/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Một phần khu phố 2 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/07/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần khu phố 7 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu vực Láng Sỏi – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 28/07/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn 1, thôn 2 xã Hồng Sơn. Một phần thôn 1 xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện

Huỳnh (PR+)