Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 27/09 đến 03/10/2021

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận theo kế hoạch từ 27/09 đến 03/10/2021. Khoảng thời gian này, đa phần các cơ quan điện lực ở địa phương chỉ có lịch tiết giảm Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN).

Lầu Ông Hoàng
Bức ảnh được cho là Lầu Ông Hoàng – Ảnh Nguyễn Văn Anh

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 27/09/2021 08:30:00 14:00:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/09/2021 07:56:00 08:30:00 xã Tân Thành – hàm Thuận Nam đốt dây diều khoảng trụ 94-95 phân đoạn 478.1VM
 • Điện lực Tuy Phong
  • 27/09/2021 09:00:00 11:00:00 CTy TNHH CNC Newsun VN Tiết giảm ĐMTMN
  • 27/09/2021 09:00:00 11:03:00 Cty TNHH NL Vĩnh Thuận Tiết giảm ĐMTMN
  • 27/09/2021 09:00:00 11:03:00 An Hạ 2 Tiết giảm ĐMTMN
  • 27/09/2021 09:00:00 11:02:00 CTy TNHH CNC NewSun Tiết giảm ĐMTMN
  • 27/09/2021 09:00:00 11:02:00 Cty TNHH NL Tráng Việt Tiết giảm ĐMTMN
  • 27/09/2021 09:00:00 11:04:00 Chợ Chí Công-020230445 Tiết giảm ĐMTMN
 • Điện lực Đức Linh
  • 30/09/2021 13:30:00 16:30:00 Xã Gia An-H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 02/10/2021 13:00:00 14:30:00 Xã Măng Tố -H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 02/10/2021 07:30:00 09:00:00 Xã Măng Tố -H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 03/10/2021 07:30:00 10:00:00 Xã Măng Tố -H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 29/09/2021 10:45:00 12:15:00 T.T Lạc Tánh-H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 29/09/2021 15:00:00 17:00:00 T.T Lạc Tánh-H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 03/10/2021 13:00:00 16:30:00 Xã Măng Tố -H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 29/09/2021 07:30:00 10:30:00 T.T Lạc Tánh-H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 30/09/2021 07:30:00 09:30:00 Xã Gia An-H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 28/09/2021 15:00:00 16:30:00 Xã La Ngâu-H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 30/09/2021 10:00:00 12:00:00 Xã Gia An-H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 01/10/2021 07:30:00 16:30:00 Xã Nghị Đức-H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 28/09/2021 07:30:00 09:30:00 Thôn Phú Thuận-Xã Đức Thuận-H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 28/09/2021 13:00:00 15:00:00 Xã La Ngâu-H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 02/10/2021 09:30:00 11:30:00 Xã Măng Tố -H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 02/10/2021 15:00:00 16:30:00 Xã Măng Tố -H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 27/09/2021 07:30:00 16:30:00 Thôn Đồi Giang-Xã Đức Thuận-H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 29/09/2021 13:00:00 14:30:00 T.T Lạc Tánh-H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 28/09/2021 10:00:00 11:30:00 Xã Đức Binh-H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 28/09/2021 13:00:00 16:30:00 Xã Đức Binh-H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 03/10/2021 10:30:00 11:30:00 Xã Măng Tố -H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân
  • Tuần này, các khu vực thuộc Điện lực Hàm Tân không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Phú Quý
  • 28/09/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần thôn Mỹ Khê xã Tam Thanh huyện Phú Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 28/09/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm Đại Thiện 1) – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 29/09/2021 07:30:00 13:00:00 Một phần thôn 1, một phần thôn 3, xã Hàm Liêm (khách hàng trạm Hàm Liêm 3) – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 27/09/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần khu phố Phú Thịnh, thị trấn Phú Long (khách hàng trạm Phú Long 3E) – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 27/09/2021 08:00:00 11:00:00 Thôn Tầm Hưng, thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn 3, xã Hàm Đức. Một phần thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 27/09/2021 08:35:00 10:55:00 Công Ty TNHH Xây Dựng Đông Quân Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2
  • 27/09/2021 08:30:00 10:45:00 Công ty TNHH Giải pháp mạng Bảo Quốc Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2
  • 27/09/2021 08:30:00 10:46:00 Công ty cổ phần năng lượng sạch Thuận Hòa 1 Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2
  • 27/09/2021 08:30:00 10:47:00 Công ty TNHH Năng lượng Green Vina 1 Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2
  • 27/09/2021 08:35:00 10:56:00 Công ty cổ phần năng lượng sạch Thuận Bắc Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2
  • 27/09/2021 08:35:00 10:59:00 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Minh Khôi Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2
  • 27/09/2021 08:30:00 10:50:00 Khách hàng Cao Thị Huế Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2
  • 27/09/2021 08:35:00 10:52:00 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Hiền Hương Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2
  • 27/09/2021 08:35:00 10:58:00 Công Ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Thuận Minh Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2

Huỳnh (PR+)