Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 27/12 đến 02/01/2022

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận theo kế hoạch từ 27/12 đến 02/01/2022. Lưu ý đây chỉ là lịch theo kế hoạch, chưa bao gồm các sự cố điện.

Hoa keo tràm
Rừng hoa keo tràm – Ảnh Lạnh Chiếu Chăn

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 27/12/2021 08:00:00 15:00:00 Xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 31/12/2021 08:00:00 15:00:00 Xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Tại các dự án NLMTMN Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Tuy Phong
  • 29/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn Tú Sơn xã Sông Lũy Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 29/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn Tú Sơn xã Sông Lũy Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 28/12/2021 08:00:00 11:00:00 Dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 28/12/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần khu dân cư thôn Lâm Lộc 2, Cây Cám xã Hòa Minh Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 28/12/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Suối Nhum, xã Sông Lũy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 30/12/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần KP Xuân An 2, TT Chọ Lầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 27/12/2021 08:30:00 10:40:00 CTY TNHH TP BEE Ngưng giảm huy động công suất ĐMTMN
  • 27/12/2021 08:30:00 10:32:00 Cty TNHH NLX Hải Phòng Ngưng giảm huy động công suất ĐMTMN
  • 27/12/2021 08:30:00 10:36:00 CTY TNHH Fukunana Ngưng giảm huy động công suất ĐMTMN
  • 27/12/2021 08:30:00 10:36:00 CTY TNHH TT TWO Ngưng giảm huy động công suất ĐMTMN
  • 27/12/2021 08:30:00 10:34:00 CTY TNHH Synvest Land Ngưng giảm huy động công suất ĐMTMN
  • 27/12/2021 08:30:00 10:35:00 CTY TNHH Synvest Ngưng giảm huy động công suất ĐMTMN
  • 27/12/2021 08:30:00 10:31:00 Cty TNHH NLX Sài Gòn Ngưng giảm huy động công suất ĐMTMN
  • 30/12/2021 08:30:00 11:30:00 Một phần thôn Tú Sơn xã Sông Lũy Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đức Linh
  • 27/12/2021 08:00:00 12:00:00 Mất điện một phần thôn Phú Thuận xã Đức Thuận huyện Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 27/12/2021 08:00:00 11:00:00 Mất điện một phần thôn 2 xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH BNJ Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH Hà Nam Thắng 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH Đầu tư 911 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty CP đầu tư Phương Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 TBA Nguyễn Văn Triết 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Năm Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 TBA DNTN Tiến Phát 2 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH MTV XNK HHP Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 TBA Trương Thế Ngọc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH Đầu tư 930 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH năng lượng mặt trời Bảo An Sinh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH năng lượng tái tạo An Sinh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 TBA Thánh mẫu TàPao Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/12/2021 08:30:00 15:00:00 TBA Nguyễn Đặng Lực Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH Hà Nam Thắng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Bốn Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/12/2021 08:30:00 15:00:00 TBA Cao su Đức Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH HTP Solar Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty Cổ phần vận tải Xuân Ninh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH Năng lượng Hưng Thảo Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/12/2021 08:30:00 15:00:00 TBA Đức Mẹ TàPao Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/12/2021 08:30:00 15:00:00 TBA Phùng Ngọc Long Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/12/2021 08:30:00 15:00:00 TBA Trần Văn Luận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty CP Năng lượng mặt trời BGF Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công Ty TNHH MTV SX&TM Phú Quảng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH Năng lượng Hưng Thảo Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 28/12/2021 08:30:00 15:00:00 TBA Đoàn Văn Đẩu Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân
  • 29/12/2021 08:00:00 16:00:00 Toàn bộ xã Tân Tiến – Thị xã La Gi Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Phú Quý
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Phú Quý không có kế hoạch cúp điện.
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 27/12/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần khu phố Lâm Gíáo (khách hàng trạm Lâm Gíáo) thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 27/12/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn Bình Lâm (khách hàng trạm Bình Lâm) xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 30/12/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Lâm Giang (khách hàng trạm Giang Mâu) xã Hàm Trí – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty cổ phần năng lượng Bình Thuận Xanh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ACE Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Hộ Kinh Doanh: Đoàn Quang Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp số 1 Hà Tĩnh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty cổ phần năng lượng sạch Thuận Bắc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty cổ phần năng lượng sạch Thuận Hòa 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Hộ Kinh Doanh: Hiệp Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH Quang Điện Hưng Phú Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH Thuận Hòa Tuấn Hùng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Hiền Hương Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty TNHH MTV Đất Việt Xanh Minh Đức Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Hộ kinh doanh Hoa Bá Vương Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 27/12/2021 08:30:00 15:00:00 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gold Energy Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Huỳnh (PR+)