Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 28/09 đến 04/10/2020

Đây là thông báo lịch cúp điện Bình Thuận theo kế hoạch từ 28/09 đến 04/10/2020. Mọi thắc mắc, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

Hòn Nghề ở Hòa Thắng
Hòn Nghề ở Hòa Thắng
 • Điện lực Phan Thiết
  • 28/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại phường Đức Long – Phan Thiết do Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 28/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại thôn Thuận Cường – xã Thuận Quí do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại thôn Minh Tiến – xã Hàm Minh do Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 02/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại phường Đức Thắng – Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/10/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại khu phố 7 phường Lạc Đạo – Phan Thiết do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tuy Phong
  • 28/09/2020 từ 08:00:00 đến 15:30:00 tại TT Phan Rí Cửa, Xã Hòa Phú củ – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 28/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Khu vực Lương Tây TT Lương Sơn Huyện bắc Bình do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Khu vực Lương Tây TT Lương Sơn Huyện bắc Bình do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 28/09/2020 từ 12:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/09/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần Xã Hải Ninh, khu phố Hòa Thuận, TT Chợ Lầu – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 01/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Khu Đá Dựng Xã Sông Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • Không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Tân
  • 29/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Tân Đức – Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Phú Quý
  • Không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 28/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Suối Đá (khách hàng trạm biến áp Suối Đá 4) xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 28/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Thôn Thắng Lợi, thôn Thắng Thuận, thôn Kim Bình, một phần thôn Thắng Hòa xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần khu phố Lâm Hòa thị trấn Ma Lâm. Các xã Hàm Trí, xã Thuận Hòa, xã Hàm Phú, xã Đông Tiến, xã Đông Giang, xã La Dạ và một phần xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 01/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn An Phú (khách hàng trạm biến áp Phú An 3) xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 01/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Thôn 5, một phần thôn 3 xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 02/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Bình Lâm (khách hàng trạm biến áp Hàm Chính 3D) xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 03/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm. Xã Thuận Minh – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện

Huỳnh (PR+)