Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 29/03 đến 04/04/2021

Đây là lịch cúp điện theo kế hoạch của Bình Thuận từ 29/03 đến 04/04/2021. Lịch này được tham khảo trực tiếp từ Trang chủ CSKH của Điện lực Miền Nam.

Rừng suối nước nóng Bưng Thị

Lưu ý đây chỉ là lịch theo kế hoạch, có thể thay đổi và được bổ sung. Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 29/03/2021 08:00:00 10:00:00 một phần phường Phú Hài – PT TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/03/2021 10:30:00 13:30:00 một phần phường Phú Hài – PT TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/03/2021 08:00:00 11:30:00 một phần phường Phú Hài – PT TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/04/2021 08:00:00 16:00:00 phường Đức Tháng – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Tuy Phong
  • 29/03/2021 07:30:00 11:00:00 Thôn Vĩnh Tiến- xã Vĩnh Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/03/2021 07:30:00 11:00:00 Thôn Vĩnh Tiến- xã Vĩnh Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/03/2021 07:30:00 11:00:00 Thôn Vĩnh Hưng- xã Vĩnh Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/03/2021 07:30:00 11:00:00 Thôn Vĩnh Hưng- xã Vĩnh Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/03/2021 07:30:00 11:00:00 Thôn Vĩnh Hưng- xã Vĩnh Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/03/2021 08:00:00 13:00:00 xã Hồng Thái, Phan Thanh- Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/03/2021 08:00:00 09:00:00 Cầu Vượt- Xã Sông Bình- Huyện Bắc Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/03/2021 08:00:00 11:00:00 thôn Thái Thành – xã Hồng Thái.-Huyện Bắc bình Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 29/03/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố Phú Hải thị trấn Phan Rí Cửa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/03/2021 09:30:00 10:30:00 Láng Xéo- Xã Sông Bình-Huyện Bắc bình Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 29/03/2021 11:00:00 12:00:00 Thôn Sông Bằng- Xã Sông Bình – Huyện Bắc Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/03/2021 07:30:00 17:00:00 Xã Chí Công – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 30/03/2021 08:00:00 12:00:00 Thị trấn Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 30/03/2021 08:00:00 09:00:00 Thôn Nha Mé 1- Xã Phong Phú- Huyện Tuy Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/03/2021 08:00:00 10:00:00 thôn Thái An – xã Hồng Thái.- Huyện Bắc Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/03/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần Xã Hải Ninh, Phan Điền – Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 30/03/2021 08:00:00 17:00:00 Khánh hàng CTY Khiết Tường 3 Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 30/03/2021 09:30:00 10:30:00 Thôn 1- Xã Phong Phú- Huyện Tuy Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/03/2021 10:00:00 11:30:00 thôn Thái An – xã Hồng Thái.- Huyện Bắc Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/03/2021 11:00:00 12:00:00 Thôn 1- Xã Phong Phú- Huyện Tuy Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/03/2021 13:30:00 14:30:00 Xóm 1-Thôn 1- Xã Phước Thể- Huyện Tuy Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/03/2021 14:00:00 16:00:00 Khu vực Thanh Giang 1 – thị trấn Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 30/03/2021 15:00:00 16:00:00 Thôn Vĩnh Hanh- Xã Phú Lạc- Huyện Tuy Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/03/2021 16:00:00 17:00:00 Xóm 2-Thôn 2- Xã Phước Thể- Huyện Tuy Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/04/2021 07:00:00 19:00:00 Xã Phan Rí Thành, Phan Hòa, một phần thị trấn Phan Rí Cửa Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 02/04/2021 07:00:00 19:00:00 Xã Phan Rí Thành, Phan Hòa, một phần thị trấn Phan Rí Cửa Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 02/04/2021 07:00:00 19:00:00 Xã Phan Rí Thành, Phan Hòa, một phần thị trấn Phan Rí Cửa Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 02/04/2021 14:00:00 19:00:00 Một phần Thị trấn Phan Rí Cửa, xã Hòa Minh, Chí Công Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 02/04/2021 14:00:00 19:00:00 Xã Phước Thể, Phú Lạc, Phong Phú, Bình Thạnh, Phan Dũng, thị trấn Liên Hương Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 02/04/2021 14:00:00 19:00:00 Xã Phước Thể, Phú Lạc, Phong Phú, Bình Thạnh, Phan Dũng, thị trấn Liên Hương Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Đức Linh không có kế hoạch cúp điện.
 • Điện lực Hàm Tân
  • 29/03/2021 07:00:00 17:00:00 Toàn bộ xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/04/2021 08:00:00 11:30:00 Đường Trần Bình Trọng – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/04/2021 13:30:00 16:00:00 Đường Bến Chương Dương – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Phú Quý
 • 02/04/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần Thôn Mỹ Khê – Xã Tam Thanh – Huyện Phú Quý TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 08/04/2021 10:00:00 11:00:00 Thôn Đông Hải xã Long Hải Huyện Phú Quý Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 29/03/2021 08:00:00 14:00:00 Một phần thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/03/2021 08:00:00 10:00:00 Thôn 3, thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm. Một phần thôn Thắng Hiệp, xã Hàm Thắng. Thôn Bình An, thôn Ninh Thuận, thôn Bình Lâm, một phần thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 30/03/2021 08:00:00 16:00:00 Thôn Liêm An, xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 01/04/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn Bình Lâm xã Hàm Chính (khách hàng trạm Bình Lâm 8) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/04/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn Ninh Thuận xã Hàm Chính (khách hàng trạm Ninh Thuận 4) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/04/2021 07:00:00 11:00:00 Thôn 1, thôn 2, thôn Ku kê, xã Thuận Minh – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện

Huỳnh (PR+)