Lịch cúp điện Bình Thuận từ 29/04 đến 05/05/2019

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 29/04 đến 05/05/2019. Dịp lễ này trên địa bàn Bình Thuận chỉ có lịch cúp điện theo kế hoạch ở các khu vực thuộc đơn vị Điện lực Hàm Tân vào 02 ngày thứ Sáu và thứ Bảy.

Hoa lục Bình
Hoa Lục Bình

Thứ Sáu 03/05/2019

  • Hàm Tân
  • 09h00 – 13h00: Khu phố 11 – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi

Thứ Bảy 04/05/2019

  • Hàm Tân
  • 08h00 – 12h00 Khu Rừng Dầu – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi

Huỳnh (PR+)