Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 29/06 đến 05/07/2020

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 29/06 đến 05/07/2020. Tuần này tất cả các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh đều có lịch cúp điện theo kế hoạch, đặc biệt lịch cúp điện Phan Thiết tuần này khá dày. Mọi thắc mắc, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

Gành Son 2020
Gành Son ở Chí Công
 • Điện lực Phan Thiết
  • 02/07/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Hàm Kiệm – huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/07/2020 từ 07:00:00 đến 07:30:00 tại Xã Tân Thành-huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/07/2020 từ 07:30:00 đến 08:00:00 tại Xã Tân Thành-huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa
  • 02/07/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Hàm Cần – Huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/07/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Phường Xuân An, TP Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/07/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Phường Phú Hài, TP Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/07/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/07/2020 từ 08:00:00 đến 08:30:00 tại Xã Tân Thuận-huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/07/2020 từ 08:30:00 đến 09:00:00 tại Xã Tân Thuận-huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/07/2020 từ 09:00:00 đến 09:30:00 tại Xã Tân Thuận-huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/07/2020 từ 09:00:00 đến 09:30:00 tại Thôn Hiệp Hòa- xã Tân Thuận- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/07/2020 từ 09:30:00 đến 10:00:00 tại xã Tân Thành- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/07/2020 từ 10:00:00 đến 10:30:00 tại xã Tân Thành- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/07/2020 từ 10:30:00 đến 11:00:00 tại xã Tân Thành- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/07/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Phường Phú Hài, TP Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/07/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Phường Phú Hài, TP Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/07/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 07:30:00 đến 08:00:00 tại xã Tân Thuận- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 07:30:00 đến 08:00:00 tại xã Tân Thuận- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 08:00:00 đến 08:30:00 tại Thôn Minh Thành- xã Hàm Minh- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 08:00:00 đến 08:30:00 tại Xã Hàm Minh-huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 08:00:00 đến 08:30:00 tại Xã Hàm Minh-huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 08:30:00 đến 09:00:00 tại Xã Hàm Minh-huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 08:30:00 đến 09:00:00 tại KP Lập Hòa-TT Thuận Nam- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 09:00:00 09:30:00 tại KP Hòa Vinh-TT Thuận Nam- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 09:30:00 đến 10:00:00 tại Thôn Lập Sơn- xã Tân Lập- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 10:00:00 đến 10:30:00 tại Thôn Lập Sơn- xã Tân Lập- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 10:30:00 đến 11:00:00 tại xã Tân Thành- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 10:30:00 đến 11:00:00 tại TT Thuận Nam- huyện Hàm Thuân Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 10:30:00 đến 11:00:00 tại KP Lập Hòa-TT Thuận Nam- huyện Hàm Thuân Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 11:00:00 đến 11:30:00 tại xã Tân Thành- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 13:30:00 đến 14:00:00 tại xã Tân Thuận- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 14:00:00 đến 14:30:00 tại xã Tân Thuận- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tuy Phong
  • 29/06/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Hòa Thắng, Hồng Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 29/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần thôn Nha Mé-xã Phong Phú do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần xóm 10 thôn Hà Thủy 2-xã Chí Công do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần khu phố Lương Nam-TT Lương Sơn do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại KDC Xóm 6-xã Vĩnh Hảo do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 29/06/2020 từ 14:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần khu phố Lương Đông-TT Lương Sơn do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/06/2020 từ 07:30:00 đến 12:00:00 tại Một phần xóm 8 thôn 3-xã Phước Thể do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/06/2020 từ 07:30:00 đến 11:00:00 tại Một phần xóm 8 thôn 3-xã Phước Thể do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 01/07/2020 từ 08:00:00 đến 09:30:00 tại Một phần xóm 1 thôn 1-xã Phước Thể do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 01/07/2020 từ 10:00:00 đến 10:30:00 tại Một phần xóm 7 thôn Vĩnh Phúc-xã Vĩnh Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 01/07/2020 từ 10:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần khu phố 6-TT Liên Hương do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Nông trường Vĩnh Hảo do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 03/07/2020 từ 08:00:00 đến 16:30:00 tại Xã Bình An-huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 03/07/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần thôn TaMoon-Xã Phan Sơn do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 08:30:00 đến 10:30:00 tại Một phần khu phố Lương Nam-TT Lương Sơn do TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Đức Linh
  • 29/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Thôn 6 – Xã Nam Chính do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 29/06/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Xã Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Hàm Tân
  • 30/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:30:00 tại Thôn Suối Tứ, thôn Suối Bang – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Đường Võ Thị Sáu – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/07/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Đường Nguyễn Thông – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Phú Quý
  • 02/07/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Xã Ngũ Phụng – Huyện Phú Quý do TBA: Đầu tư xây dựng
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 29/06/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Xã Đông Giang, xã La Dạ. Một phần xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 02/07/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn 6 xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc do TBA: Sửa chữa thường xuyên

Huỳnh (PR+)