Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 30/03 đến 05/04/2020

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận theo kế hoạch từ 30/03/2020 đến 05/04/2020 được cập nhật trên trang chủ Điện lực Miền Nam. Tuần này trên địa bàn tỉnh, chỉ có duy nhất Điện lực Phú Quý là không có lịch cúp điện theo kế hoạch.

Keo ở khu vực Phan Rí
Keo ở khu vực Phan Rí
 • Điện lực Phan Thiết
  • 31/03/2020 08:00:00 đến 09:00:00 tại Kp Lập Nghĩa- TT Thuận Nam- HTN
  • 03/04/2020 08:00:00 đến 13:00:00 tại xã Tiến Thành – Phan Thiết
 • Điện lực Tuy Phong
  • 30/03/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Xã Phan Rí Thành , Phan Hòa – Huyện Bắc Bình
  • 30/03/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Khu phố Lương Nam , Thị Trấn Lương Sơn – Huyện Bắc Bình
  • 30/03/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Khách hàng Võ Hiền Thúc
  • 30/03/2020 từ 13:30:00 đến 16:30:00 tại Xã Phan Hiệp , Thị trấn Chợ Lầu , Xã Hồng Thái – Huyện Bắc Bình
  • 31/03/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Khách hàng Võ Hiền Thúc
 • Điện lực Đức Linh
  • 30/03/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Một phần xã Đức Hạnh, Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà huyện Đức Linh
  • 30/03/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần xã Gia An , TT Lạc Tánh, xã Đức Bình, Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm huyện Tánh Linh
  • 30/03/2020 từ 09:00:00 đến 13:00:00 tại Một phần xã Đông Hà huyện Đức Linh.
  • 04/04/2020 từ 08:00:00 đến 14:00:00 tại Xã Vũ Hòa huyện Đức Linh, xã Gia An, TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết huyện Tánh Linh
  • 04/04/2020 từ 08:00:00 đến 14:00:00 tại TT Võ Xu, Xã Sùng Nhơn, Mê Pu, Đa Kai huyện Đức Linh
 • Điện lực Hàm Tân
  • 30/03/2020 từ 09:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Láng Gòn – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân
  • 31/03/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Cam Bình – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi
  • 01/04/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu vực nhà thờ Cù Mi – xã Tân Thắng – Huện Hàm Tân
  • 03/04/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Gò Đồn – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân
  • 04/04/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Đường Nguyễn Trường Tộ, đường Nguyễn Huệ, đường Hoàng Diệu – Phường Tân An – Thị xã La Gi
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 31/03/2020 từ 08:00:00 đến 14:00:00 tại Thôn Thuận Điền, thôn 3 xã Hàm Liêm. Thôn Thắng Hiệp xã Hàm Thắng. Thôn Bình An, thôn Ninh Thuận, thôn Bình Lâm, một phần thôn Hội Nhơn xã Hàm Chính-Hàm Thuận Bắc
  • 03/04/2020 từ 07:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần khu phố Lâm Hòa thị trấn Ma Lâm. Các xã Hàm Trí, xã Thuận Hòa, xã Hàm Phú, xã Đông Tiến, xã Đông Giang, xã La Dạ, một phần xã Đa Mi-Hàm Thuận Bắc

Huỳnh (PR+)