Lịch cúp điện Bình Thuận từ 30/07 đến 05/08/2018

Đã có thông tin lịch cúp điện Bình Thuận tuần này, từ 30/07 đến 05/08/2018 rồi nha mọi người. Thông tin mình lấy trực tiếp từ trang chủ điện lực Bình Thuận. Tuần này lịch cúp điện tỉnh mình khá mỏng, chủ yếu là ở các khu vực thuộc đơn vị Điện lực Phan Thiết.

Lịch cúp điện Bình Thuận

Lịch cúp điện Bình Thuận – Ảnh sưu tầm

Thứ Hai 30/07/2018

 • Tuy phong
  • 07h30 – 12h30: Xã Phan Rí Thành, Phan Hòa – Huyện Bắc Bình

Thứ Năm 02/08/2018

 • Phan Thiết
  • 07h00 – 17h00: Khu vực thôn Bàu Me xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết

Thứ Sáu 03/08/2018

 • Phan Thiết
  • 07h00 – 11h00: Khu vực Hàm Cần xã Hàm Thạnh – Hàm Thuận Nam
  • 07h00 – 17h00: Khu vực thôn Bàu Tàn xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết

Chủ Nhật 05/08/2018

 • Phan Thiết
  • 07h00 – 17h00: Một phần xã Hàm Kiệm – Hàm Thuận Nam

 

Huỳnh (PR+)