Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 30/11 đến 06/12/2020

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận theo kế hoạch từ 30/11 đến 06/12/2020. Lịch này có thể cập nhật, bổ sùng và không bao gồm các sự cố điện. Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

Bánh tráng Chợ Lầu
Bánh tráng Chợ Lầu
 • Điện lực Phan Thiết
  • 04/12/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần phường Phú Hài – Phan Thiết Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 04/12/2020 08:00:00 17:00:00 một phần xã Tân Thuận, xã Tân Lập – huyện Hàm Thuận Nam Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
  • 06/12/2020 08:00:00 17:00:00 một phần phường Xuân An – Phan Thiết Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 06/12/2020 08:00:00 17:00:00 một phần phường Xuân An – Phan Thiết Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Tuy Phong
  • 30/11/2020 08:00:00 16:00:00 Thôn 3- xã Phước Thể; thôn Cây Khế- xã Phú Lạc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 30/11/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần thôn Thái Hòa -xã Hồng Thái Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • 30/11/2020 07:30:00 11:00:00 Thôn 1A xã Trà Tân huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 30/11/2020 08:00:00 10:00:00 Thôn 3 xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/11/2020 08:00:00 10:00:00 Thôn 3 xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/11/2020 08:00:00 11:00:00 Thôn 7, 8, xã Măng Tố, huyện Tánh Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/11/2020 09:00:00 11:30:00 Thôn 3 xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/11/2020 10:00:00 11:30:00 Thôn 1 xã Suối Kiết huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/11/2020 10:00:00 11:30:00 Thôn 1 xã Suối Kiết huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/11/2020 10:00:00 15:00:00 Thôn 1 xã Suối Kiết huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/11/2020 13:00:00 15:30:00 Thôn 1, 4 xã Trà Tân huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 30/11/2020 13:30:00 17:00:00 Thôn 1 xã Suối Kiết huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/11/2020 15:30:00 16:30:00 Thôn Đông Tân xã Đông Hà huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 05/12/2020 07:15:00 16:30:00 Thôn 4 xã Măng Tố huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 05/12/2020 07:30:00 13:45:00 Thôn 1 xã Bắc Ruộng huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 06/12/2020 07:15:00 16:30:00 Thôn 1, 2 xã Măng Tố huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 06/12/2020 07:30:00 16:00:00 Thôn 2 xã Măng Tố huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 06/12/2020 07:45:00 17:00:00 Thôn 1, 2 xã Măng Tố huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
 • Điện lực Hàm Tân
  • 30/11/2020 08:00:00 11:30:00 Phường Tân An – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 30/11/2020 09:00:00 11:00:00 Khu phố 2 – thị trấn Tân Minh và toàn bộ xã Tân Đức – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 30/11/2020 13:30:00 16:00:00 Phường Tân An – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 01/12/2020 08:00:00 11:30:00 Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 01/12/2020 13:30:00 16:00:00 Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/12/2020 08:00:00 11:30:00 Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/12/2020 13:30:00 16:00:00 Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/12/2020 08:00:00 11:30:00 Phường Bình Tân – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/12/2020 13:30:00 16:00:00 Phường Tân Thiện – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/12/2020 08:00:00 11:30:00 Phường Bình Tân – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/12/2020 13:30:00 16:00:00 Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/12/2020 08:00:00 13:00:00 Đường Thống Nhất (Từ nhà thờ Đồng Tiến đến ngã tư Tân Thiện), đường Tôn Đức Thắng – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/12/2020 08:00:00 09:00:00 Khách hàng Châu Ngọc Minh – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/12/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần khu phố 7 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Phú Quý
  • Tuần này không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • Tuần này không có lịch cúp điện theo kế hoạch

Huỳnh (PR+)