Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 31/08 đến 06/09/2020

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 31/08/2020 đến 06/09/2020. Mọi thắc mắc, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

Bánh xèo
Bánh xèo nướ cá ở Phan Rí Cửa
 • Điện lực Phan Thiết
  • 31/08/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại thôn Phú Sung – xã Hàm Cường – huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại khu phố 8 – phường Mũi Né – tp. Phan Thiế do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại khu phố 1 – phường Hàm Tiến – tp. Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/09/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại thôn Xuân Hòa – xã Phong Nẫm – tp Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/09/2020 từ 14:00:00 đến 16:00:00 tại khu phố 5 – phường Mũi Né – tp. Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại khu phố Long Sơn – Phường Mũi Né – Phan Thiết do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại thôn Dân Hiệp – xã Hàm Kiệm – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại khu phố 11 – phường Phú Thủy – Phan Thiết do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/09/2020 từ 15:00:00 đến 17:00:00 tại thôn Phú Sơn – xã Hàm Mỹ – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại thôn Minh Thành – xã Hàm Minh – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tuy Phong
  • 31/08/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Một phần khu phố Xuân An 2, TT Chợ Lầu – Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 31/08/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Một phần thôn 1, Xã Phước Thể – Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 31/08/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần thôn 1, Xã Phước Thể – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 31/08/2020 từ 09:00:00 dến 10:00:00 tại Một phần khu phố Hiệp Phước, TT Chợ Lầu – Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 31/08/2020 từ 10:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần thôn Thái Hòa, Xã Hồng Thái – Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 01/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần khu phố 5, TT Liên Hương – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 03/09/2020 từ 08:00:00 đến 13:00:00 tại Một phần khu phố Xuân An 2, TT Chô Lầu – Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xóm 7, thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Xóm 8, thôn Vĩnh Hải, Xã Vĩnh Hảo – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Đường Bạch Đằng, TT Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:30:00 tại Xã Phú Lạc, Phong Phú, Phan Dũng – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Đá Trắng, Xã Sông Bình – Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Hồng Chính, một phần thôn Hồng Hải, Xã Hòa Thắng – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần thôn Hải Xuân, Xã Hải Ninh – Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/09/2020 từ 15:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần khu phố 1,3, TT Liên Hương – Huyện Tuy Phong do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/09/2020 từ 15:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần khu phố 1,2, TT Liên Hương – Huyện Tuy Phong do TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Đức Linh
  • 03/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xã Sùng Nhơn, Đa Kai huyện Đức Linh do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Tân
  • 31/08/2020 từ 09:00:00 đến 11:30:00 tại Đường Nguyễn Du – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Khu vực An Hà – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Khu vực Láng Sỏi – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Một phần thôn Thanh Linh – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 01/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần thôn Đaguri (khách hàng trạm biến áp Đaguri 3) xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn 6 (khách hàng trạm biến áp Hàm Đức 6B) xã Hàm Đức- Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Thắng Lợi (khách hàng trạm biến áp Thôn 5 Hàm Thắng) xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Thắng Lợi (khách hàng trạm biến áp KÊNH BÀU-HÀM THẮNG) xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Huỳnh (PR+)