Lịch cúp điện Bình Thuận

Dưới đây là thông báo lịch cúp điện Bình Thuận được cập nhật tự động bởi PR+. Hãy chọn đơn vị điện lực của khu vực bạn cần tra cứu nhé. Hiện Bình Thuận có 06 đơn vị điện lực bao gồm Phan Thiết, Tuy Phong, Đức Linh, Hàm Tân, Phú Quý và Hàm Thuận Bắc. Đơn vị điện lực mặc định là Điện lực Phan Thiết, nếu bạn cần tra cứu đơn vị điện lực khác thì nhấp vào chỗ dấu mũi tên hướng xuống để thay đổi đơn vị điện lực cần tra cứu.

Hướng dẫn tham khảo lịch cúp điện Bình Thuận
Điện lực Bình Thuận

Để công việc và giờ giấc sinh hoạt không bị ảnh hưởng bởi việc cúp điện, hãy chủ động tham khảo lịch ngừng cung cấp điện Bình Thuận trên PR+ mỗi tuần, mỗi ngày nhé!

Điện lực Ngày Thời gian
từ
Thời gian
đến
Khu vực Lý do
Điện lực Phan Thiết 03/10/2023 05:00:00 17:30:00 Một phần đường Cao Thắng, Võ Thị Sáu, Lê Lợi, Phường Bình Hưng, Hưng Long - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 03/10/2023 05:30:00 06:00:00 Một phần đường Cao Thắng, Võ Thị Sáu, Phường Bình Hưng - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 03/10/2023 08:00:00 11:00:00 Một Phần Thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 03/10/2023 08:00:00 11:00:00 Một Phần đường Đặng Văn Lãnh, KP1, Phường Phú Tài - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 03/10/2023 08:00:00 11:00:00 Trục đường Lê Quang Đạo, KP3, Phường Phú Tài - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 03/10/2023 08:00:00 11:00:00 Trục đường Cù Chính Lan, KP4, Phường Phú Tài - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 03/10/2023 08:00:00 11:00:00 Trục đường Lê Quang Đạo, KP3, Phường Phú Tài - TP Han Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 03/10/2023 08:00:00 13:00:00 Một phần Thôn Hiệp Hòa, Xã Tân Thuận - Huyện Hàm Thuận Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 03/10/2023 08:00:00 16:00:00 Khu vực Phường Mũi Né - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 04/10/2023 08:00:00 11:00:00 KP7, Phường Đức Long - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 04/10/2023 08:00:00 11:00:00 Một phần đường Trưng Nhị, Phường Đức Nghĩa - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 04/10/2023 08:00:00 11:00:00 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Đức Nghĩa - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 04/10/2023 08:00:00 11:00:00 Bệnh viện Tâm Phúc - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 04/10/2023 08:00:00 10:00:00 Khách hàng nhánh Trần Thanh Tùng, Xã Hàm Minh - Huyện Hàm Thuận Nam Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 04/10/2023 08:00:00 16:00:00 khu vực xã Mương Mán huyện Hàm Thuận Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 04/10/2023 08:00:00 16:00:00 khu vực xã Hàm Mỹ huyện Hàm Thuận Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 05/10/2023 08:00:00 16:00:00 khu vực xã Mương Mán Hàm Thạnh huyện Hàm Thuận Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 07/10/2023 08:00:00 11:00:00 Trục đường Tôn Đức Thắng khu vực phường Xuân An - Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 08/10/2023 08:00:00 14:00:00 Tại các dự án NLMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Điện lực Phan Thiết 10/10/2023 08:00:00 11:00:00 Một Phần đường Bàu Me, Xã Thiện Nghiệp - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 10/10/2023 08:00:00 11:00:00 Một Phần đường Hồ Quang Cảnh, Xã Thiện Nghiệp - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 10/10/2023 08:00:00 11:00:00 Một Phần đường Bàu Me, Xã Thiện Nghiệp - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 07/10/2023 10:00:00 12:30:00 Tại các dự án NLMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Điện lực Phan Thiết 03/10/2023 11:00:00 12:00:00 Tại các dự án NLMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Điện lực Phan Thiết 04/10/2023 11:00:00 12:00:00 Tại các dự án NLMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Điện lực Phan Thiết 05/10/2023 11:00:00 12:00:00 Tại các dự án NLMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Điện lực Phan Thiết 06/10/2023 11:00:00 12:00:00 Tại các dự án NLMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Điện lực Phan Thiết 03/10/2023 13:00:00 16:00:00 Một phần Thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 03/10/2023 13:00:00 16:00:00 Một Phần Thôn Xuân Tài, Xã Phong Nẫm - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 04/10/2023 13:00:00 16:00:00 Khu Tập Thể Địa Chất, Xã Tiến Lợi - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 04/10/2023 13:00:00 16:00:00 Một Phần Đường Trần Lê, Phường Đức Long - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 04/10/2023 13:00:00 16:00:00 Một Phần đường Trần Lê, Phường Đức Long - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 04/10/2023 13:00:00 16:00:00 Một phần Đường Trần Lê, Phường Đức Long - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 10/10/2023 14:00:00 17:00:00 Một Phần đường Võ Nguyên Giáp, Xã Thiện Nghiệp - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 10/10/2023 14:00:00 17:00:00 Một Phần đường 715, Xã Thiện Nghiệp - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 10/10/2023 14:00:00 17:00:00 Một Phần đường Trần Bình Trọng, Xã Thiện Nghiệp - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phan Thiết 03/10/2023 17:00:00 17:30:00 Một phần đường Cao Thắng, Võ Thị Sáu, Phường Bình Hưng - TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp