Miễn phí giới thiệu cửa hàng, doanh nghiệp ở Bình Thuận

Nhằm hỗ trợ việc kinh doanh doanh ảnh hưởng bởi Covid-19, Phan Rí+ sẽ Miễn Phí giới thiệu các cửa hàng, đơn vị kinh doanh trên địa bàn Bình Thuận.

  • Tiết kiệm 400K chi phí quảng cáo trên Phan Rí+ (Mức phí bình thường là 800K/bài viết)
  • Được hỗ trợ chia sẻ tin tuyển dụng trọn đời
  • Được hỗ trợ chia sẻ tin khuyến mãi trọn đời
Hỗ trợ covid-19
Phan Rí+ hỗ tợ Covid-19

Bài viết giới thiệu doanh nghiệp sẽ được đăng trên trang web https://phanri.plus hơn 100.000 lượt truy cập/tháng và được chia sẻ link lên Fanpage Phan Rí+ hơn 70.000 người theo dõi.

Điều kiện để được hỗ trợ, các cửa hàng, dịch vụ trên địa bàn tỉnh chỉ cần trả 100K phí viết bài và 300K phí để chạy quảng cáo Facebook bài viết giới thiệu của mình.

Toàn bộ chi phí này hoàn toàn chi trả cho việc viết bài và chạy quảng cáo Facebook. Phan Rí+ sẽ hỗ trợ tùy chỉnh vị vị trí địa lý, độ tuổi, giới tính… của đối tượng quảng cáo nếu quý khách có nhu cầu.

Ngoài việc tiết kiệm được 50% số tiền so với mức phí hiện tại (Mức phí viết bài quảng cáo trên Phan Rí+ hiện là 800K), các cửa hàng và đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn Bình Thuận cũng sẽ được Phan Rí+ hỗ trợ chia sẻ tin tuyển dụng và tin khuyến mãi trọn đời.

Chương trình hỗ trợ này áp dụng từ đây đến cho đến hết 31/08/2020.

Để được hỗ trợ, các cửa hàng, đơn vị vui lòng gửi thông tin dịch vụ và hình ảnh của mình qua email info@phanri.plus hoặc điền theo form bên dưới. Hotline: 0816101600.

Huỳnh (PR+)