Phan Rí, 08/07/2019

Phan Rí 08/07/2019

Gửi Tuyên, Sáng nay, anh dậy sớm. Ngoài trời, ánh sáng hãy còn lờ mờ. Đâu đấy tiếng chim cu gù gù đơn điệu buồn tẻ. Chắc là trên mái ngói nhà đối diện hoặc sâu khuất trên những tàn cây rộng đằng xa. Anh kéo cửa lại, ngồi vào...

Xem thêm
Chuyên mục: Nhật ký